godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Jesienne zaawansowane prace na drogach Powiatu Miechowskiego

Jesienne zaawansowane prace na drogach Powiatu Miechowskiego

10 Listopada 2020
Jesienne zaawansowane prace na drogach Powiatu Miechowskiego

Jesień to okres wytężonych prac realizowanych na drogach Powiatu Miechowskiego. Na ukończeniu są przebudowy dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Książ Mały - Boczkowice oraz w Pstroszycach II. Trwają też prace z FDS przy przebudowie ul. Sportowej w Charsznicy. W 50% zaawansowane są roboty przy budowie nowego mostu w Swojczanach. W tym roku ma się również zakończyć budowa obwodnicy Książa Wielkiego realizowana przy udziale funduszy unijnych.

Oprócz wspomnianych inwestycji, jeszcze w bieżącym roku ma być wykonane dodatkowe zadanie w ramach tzw. środków na usuwanie klęsk żywiołowych: Remont drogi powiatowej Brzuchania przez wieś nr 1213K w miejscowości Brzuchania w km od 0+025 do 1+450. Na ten cel Powiat Miechowski pozyskał dofinansowanie „z powodziówek” w wysokości 310 tys. zł. W zadaniu partycypować będzie Gmina Miechów.

Ponadto w ramach współpracy z samorządami, realizowane są inne, mniejsze, ale równie ważne zadania. Na wniosek Gminy Gołcza, w tzw. systemie 50/50 w Czaplach Małych i Wielkich wykonane zostały w nawierzchni bitumicznej zjazdy do posesji, a w ramach gwarancji wykonawca drogi przebiegającej przez te miejscowości poprawił zjazdy do pól. Te działania pozwoliły na poprawę standardu wykonania oraz bezpieczeństwa tej drogi. W podobnym trybie, tj. porozumienia Gminy Gołcza i Powiatu Miechowskiego, przebudowane zostało pobocze i rów przydrożny drogi powiatowej nr 1172K Maków - Gołcza - Iwanowice - Zerwana w miejscowościach Ulina Mała i Żarnowica.

Z drobniejszych zadań przewidzianych jeszcze na ten kończący się rok, należy jeszcze wymienić budowę fragmentu chodnika przy sklepie wielkopowierzchniowym w Kozłowie, modernizację skrzyżowania dróg powiatowych w m. Wierzbica oraz przebudowę fragmentu drogi powiatowej na granicy miejscowości Chodów i Zagorzyce.

To nie koniec działań na drogach Powiatu Miechowskiego. Poza dozorem nad realizacją realizowanych obecnie inwestycji oraz dbaniem o bieżące utrzymanie dróg, Zarząd Dróg Powiatowych przygotowuje dokumentację do zadań w perspektywie przyszłorocznej i kolejnych lat. Te działania pozwolą na ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację zaplanowanych inwestycji. Zakończono również przygotowania sprzętu i materiałów do akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry