godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu

Kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu

30 Października 2007
Kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu
 
(...) Pojawią się następne fundusze i środki pomocowe na różnorodne zadania z zakresu zmniejszania skutków bezrobocia, a te będą wymagały profesjonalnego opracowania przez specjalistów z PUP. Jeden z unijnych wymogów dotyczy poufności rozmów między np. doradcą zawodowym a zainteresowanym, co oznacza zapewnienie odpowiedniego stanowiska pracy - kontynuowała dyrektor. Ponieważ zasygnalizowany problem ma szerszy wymiar i będzie wiązał się z dodatkowymi nakładami i działaniami organizacyjnymi, starosta zadeklarował konsultację tej sprawy na forum Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. Członkowie zarządu podjęli kilka uchwał związanych z funkcjonowaniem powiatu i jego jednostek, w tym uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami i Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Miechowskiego za lata 2004 - 2006. Odrębna grupę uchwał stanowiły dokumenty związane z finansami powiatu na 2007r., w tym obejmujące zmiany w planie dochodów, wydatków i układu wykonawczego, a także zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w br. przez powiat. Pakiet zaopiniowanych projektów uchwał na listopadową sesję rady powiatu skierowano pod obrady komisji stałych. W dalszej części posiedzenia przy udziale naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu analizowano bieżącą realizację budżetów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych. Zarząd  rozpatrzył także podania i wnioski w sprawach różnych, które napłynęły od instytucji, organizacji i mieszkańców powiatu.  

/Ryszard Nasada, rzecznik prasowy powiatu/

do góry