godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Konsultacja drogowa

Konsultacja drogowa

29 Sierpnia 2007

(...) Rozmowy prowadził wicestarosta Stanisław Pietrzyk. Obecni byli członkowie Zarządu Powiatu: Marian Gamrat i Dariusz Marczewski oraz Jerzy Muszyński, wicedyrektor ZDP w Miechowie. Samorząd miejsko-gminny reprezentowali: burmistrz Krzysztof Świerczek, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Chmielewski i wiceprzewodniczący rady: Zenon Czekaj, Mirosław Kucharski i Paweł Wilk.

W dyskusji skoncentrowano się na planowanych w najbliższej przyszłości miejskich inwestycjach drogowych. Jak zauważył burmistrz ,,taka współpraca będzie bardziej efektywna i pozytywna, a wspólne działania winny zaowocować pozyskaniem bardzo potrzebnych środków zewnętrznych". Podobnego zdania był wicestarosta, który przypomniał wypracowane przez powiat i obowiązujące zasady partycypacji we wspólnych działaniach z gminami przy zadaniach drogowych w obecnej kadencji (w tym roku jest to proporcja udziału finansowego - 60% powiat, 40% gminy; od 2008r. będzie obowiązywać udział po 50%).
Szczególną uwagę poświęcono przebudowie drogi powiatowej Nr 1200K - ul. Warszawskiej w Miechowie na odcinku od obwodnicy E-7 do ul. Partyzantów, zaś chodnika do ul. Matejki. Na wniosek powiatu na poprawę bezpieczeństwa i wizerunku tej ważnej arterii komunikacyjnej w Miechowie Ministerstwo Transportu przeznaczyło w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Bezpieczna droga" kwotę 1.180.000 zł. Połowę tej kwoty musi jednak pokryć powiat miechowski. Ponieważ taka suma przekracza możliwości finansowe powiatu na bieżący rok w zakresie drogownictwa, a ul. Warszawska jest również ważną arterią miejską, starosta Mieczysław Bertek już wcześniej zwracał się do władz Gminy i Miasta Miechów i samorządu gminnego o partycypację w tym zadaniu w kwocie ok. 300.000 zł. Wkład finansowy gminnego samorządu w realizacji ww. inwestycji jest warunkiem podpisania przez powiat stosownego porozumienia z wojewodą małopolskim.
Uczestnicy dzisiejszej rozmowy zgodnie orzekli, że nie można dopuścić do utraty zadeklarowanych rządowych pieniędzy i w efekcie, oczywiście po pozytywnych decyzjach i niezbędnych uchwałach obu rad - powiatu i gminy Miechów, zostanie prawdopodobnie podpisane porozumienie pomiędzy zainteresowanymi stronami na partycypację w kosztach przebudowy ul. Warszawskiej. Niewykluczone jest rozszerzenie zakresu prac drogowych na wspomnianej ulicy o inne elementy, ale o tym zdecyduje ostateczne rozliczenie kosztów I etapu ww. akcji.
Wymieniono także poglądy w sprawie modernizacji ul. Targowej, jedynej drogi dojazdowej do miechowskiego starostwa. Gmina Miechów jako zarządca tej drogi dysponuje zbyt małymi środkami budżetowymi, aby samodzielnie doprowadzić do porządku tę bardzo zniszczoną ulicę (kosztorys robót opiewa na prawie 80.000 zł), zaś powiat nie może wkraczać w zakres gminnych prac drogowych i nie posiada pieniędzy w tegorocznym budżecie na takie zadanie. Problem remontu ul. Targowej pozostał więc otwarty, ale niewykluczone, że nadal będzie przedmiotem wzajemnych konsultacji.
Dzisiejsze robocze spotkanie w starostwie wykazało, że po obu stronach jest wola wykonania ważnych, wspólnych inwestycji drogowych w centrum historycznego Miechowa, ku zadowoleniu mieszkańców i przyjezdnych. Wiele wskazuje na to, że poprawa wizerunku wspomnianych ulic doczeka się szczęśliwej realizacji i będzie przykładem dobrej współpracy i wzajemnego zrozumienia.
/Ryszard Nasada, rzecznik prasowy starostwa/
do góry