godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Kosze do segregacji odpadów i sadzonki drzew dla Szkoły Podstawowej w Szreniawie

Kosze do segregacji odpadów i sadzonki drzew dla Szkoły Podstawowej w Szreniawie

6 Grudnia 2021
Kosze do segregacji odpadów i sadzonki drzew dla Szkoły Podstawowej w Szreniawie

Powiatowy doradca ds. klimatu i środowiska - Marzena Wiejak, w imieniu Starosty Miechowskiego 1 grudnia 2021 roku przekazała Szkole Podstawowej w Szreniawie zestawy koszy do segregacji odpadów. Zakup koszy został sfinansowany z budżetu projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”, którego aktywnym beneficjentem jest Powiat Miechowski.

Przekazanie 10 zestawów koszy do segregacji odpadów 4 frakcji (szkło, tworzywa sztuczne, papier i odpady biodegradowalne) było uzupełnieniem do spotkania doradcy ds. klimatu i środowiska z uczniami klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Szreniawie, które odbyło w październiku bieżącego roku. Podczas spotkania Marzena Wiejak krótko przedstawiła zakres i cel projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA oraz wygłosiła prelekcję pt. ”Co ma drzewo do klimatu?” nawiązując jednocześnie do konieczności odpowiedzialnej gospodarki odpadami - segregacji, recyklingu i utylizacji odpadów.

Zwieńczeniem spotkania było wspólne z uczniami i nauczycielami posadzenie 3 lip drobnolistnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Szreniawie. Każdy z uczestników spotkania otrzymał także sadzonkę klonu jaworu, którą mógł posadzić wraz z rodzicami czy dziadkami dokładając swoją „cegiełkę” do zwiększenia powierzchni „zielonych płuc” Małopolski. Zakup sadzonek również został sfinansowany z budżetu projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA. Poprzez posadzenie w/w drzew Szkoła Podstawowa w Szreniawie aktywnie włączyła się w zapoczątkowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, a kontynuowaną m.in. przez Powiat Miechowski akcję #drzewodlaklimatu, mającą na celu rozpowszechnienie sadzenia drzew na terenie Małopolski.

Marzena Wiejak, powiatowy doradca ds. klimatu i środowiska

logo programu Eko Małopolska dla klimatu, zdjęcie przedstawia od lewej loggo Województwa Małololskiego, logo Unii Europejskiej, logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnje w Warszawie

do góry