godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Mieszkańców Powiatu Miechowskiego ubywa. Spada liczba gospodarstw...

Mieszkańców Powiatu Miechowskiego ubywa. Spada liczba gospodarstw...

30 Listopada 2023
Mieszkańców Powiatu Miechowskiego ubywa. Spada liczba gospodarstw...

Informacja na temat sytuacji na wsi i w rolnictwie w Powiecie Miechowskim była wiodącym tematem sesji 30 listopada. Zagadnienie omówiła Joanna Struzik, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa Ochrony Środowiska i Rynku Pracy oraz Karol Sepielak, zastępca dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.

Już pierwsze ogólne dane przedstawione przez naczelnik Struzik były niepokojące. Okazuje się, iż liczba mieszkańców Powiatu Miechowskiego spadła już poniżej 47 tys. (46 988). 51% stanowią kobiety, a 49% - mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 8,9%. Średni wiek wynosi 43,4 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców Województwa Małopolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców Miechowszczyzny w 2050 roku wynosi 40 825. Ujemny przyrost naturalny w naszym powiecie wynosi - 352.

Spośród wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, 2,3% (115) jako rodzaj działalności deklaruje rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Z kolei przemysł i budownictwo - 22,9% (1 166) podmiotów, a 74,8% (3 810) podmiotów w rejestrze REGON zakwalifikowanych jest jako pozostała działalność.

W całej Małopolsce nastąpił spadek liczby gospodarstw rolnych (o 17,6 %), przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni. Zmniejszyło się pogłowie głównych grup zwierząt gospodarskich. Spadła liczba ciągników rolniczych oraz opryskiwaczy, natomiast wzrosła liczba kombajnów zbożowych i ziemniaczanych. Mniej niż jedna piąta gospodarstw domowych uzyskiwała główne dochody z prowadzonej działalności rolniczej. Ponadto notuje się zmiany w strukturze gospodarstw rolnych. Udział gospodarstw o powierzchni 1-5 ha użytków rolnych w ogólnej liczbie gospodarstw zmniejszył się o 3,9 punktów procentowych. W 2020 roku średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie wyniosła 4,4 ha (3,9 ha w 2010 r.). W kraju odnotowano wzrost z 9,8 ha do 11,4 ha.

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ma swoją siedzibę w Karniowicach. Nadzór nad tą instytucją, o czym informował dyr. Sepielak, sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organem opinio-doradczym MODR jest 12-osobowa Rada Społeczna. Instytucja ta ma 17 Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, również w Miechowie.

MODR zajmuje się 3 zasadniczymi formami działalności: kształceniową, informacyjną, upowszechnieniową. W 2022 przeszkolono w sumie 7 201 osób. Pod szyldem MODR odbyły się także: 31 pokazy, 9 konkursów i 1 wystawa. Poradą indywidualną objęto w tym czasie ponad 25 tys. osób, a informację uzyskało ponad 38 tys. osób. Ponadto instytucja ta w poprzednim roku m.in. przyjęła prawie 27 tys. wniosków obszarowych (e-wniosków), 329 biznesplanów do działań PROW 2014-2020, 154 wnioski do zakupu materiału siewnego i przeprowadziła 128 badań sprawności opryskiwaczy.

Największym corocznym wydarzeniem organizowanym przez MODR jest wystawa „Agropromocja”. Jest to największa wystawa rolnicza w regionie z ponad 30-letnią tradycją z ponad 300 dostawcami i 30 tys. odwiedzającymi.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry