godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Nieodpłatna pomoc prawna 2023 dla mieszkańców Powiatu Miechowskiego

Nieodpłatna pomoc prawna 2023 dla mieszkańców Powiatu Miechowskiego

2 Lutego 2023
Nieodpłatna pomoc prawna 2023 dla mieszkańców Powiatu Miechowskiego

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Miechowskiego.

Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim. Pomoc świadczona jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Z porad może skorzystać każda osoba, która złoży oświadczanie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz przedsiębiorca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem, że dodatkowo złoży oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, a także zaświadczenie dotyczące pomocy de minimis.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 13.00 pod nr 41 38 21 123 oraz za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy

Harmonogram dyżurów na 2023 rok

Punkt nr 1 - Powiatowy Urząd Pracy, ul Sienkiewicza 27, 32-200 Miechów (pokój 6)

Dyżury:

 • poniedziałek: 9:00 - 13:00 (adwokat)
 • wtorek: 10:00 - 14:00 (radca prawny)
 • środa: tydzień parzysty - 8:00 - 12:00 (adwokat), tydzień nieparzysty: - 8:00 - 12:00 (radca prawny)
 • czwartek: 10:00 - 14:00 (adwokat)
 • piątek: 8:00-12:00 (radca prawny)

Nieodpłatne mediacje będą udzielane na zgłoszone zapotrzebowanie.

Punkt nr 2 - Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Miechowie, ul. Szpitalna 1b, 32-200 Miechów (pokój nr 132 - parter). Punkt prowadzony jest przez organizację pożytku publicznego: Stowarzyszenie SURSUM CORDA, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz, wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert.

Dyżury:

Nieodpłatna pomoc prawna

 • poniedziałek: 15:00 - 19:00
 • środa: 15:00 - 19:00 (mediacje na zgłoszone zapotrzebowanie)
 • czwartek: 15:00 - 19:00
 • piątek: 15:00- 19:00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

 • wtorek: 15:00 - 19:00

Nieodpłatne mediacje:

 • środa: 15:00 - 19:00 (na zgłoszone zapotrzebowanie)

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

 • informację o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach,
 • wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika,
 • poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu,
 • nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

 • rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 • poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach,
 • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji,
 • skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy,
 • nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatna mediacja?

NPP i NPO obejmuje także świadczenie nieodpłatnej mediacji (jeśli nie skierował do niej sąd lub inny podmiot). Możesz liczyć na:

 • poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod rozwiązywania sporów,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna pomoc dla Uchodźców z Ukrainy / Безкоштовна допомога біженцям з України

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://www.sc.org.pl/ukraina/nieodplatna-pomoc-prawna-dla-uchodzcow-z-ukrainy/

Для отримання додаткової інформації відвідайте:
https://www.sc.org.pl/ukraina/nieodplatna-pomoc-prawna-dla-uchodzcow-z-ukrainy/

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry