godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Nowa kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy w Miechowie. Jak wygląda bezrobocie na starcie 2024 roku?

Nowa kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy w Miechowie. Jak wygląda bezrobocie na starcie 2024 roku?

17 Stycznia 2024
Nowa kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy w Miechowie. Jak wygląda bezrobocie na starcie 2024 roku?

We wtorek 16 stycznia zebrała się nowo powołana na kolejną 4-letnią kadencję ośmioosobowa Powiatowa Rada Rynku Pracy w Miechowie. Na pierwszym posiedzeniu członkowie rady wybrali prezydium, wysłuchali informacji o rynku pracy w Powiecie Miechowskim i działaniach podjętych przez PUP w celu złagodzenia skutków bezrobocia w minionym roku.

Zarządzeniem Starosty Miechowskiego Jacka Kobyłki, 3 stycznia 2024 roku na nową 4-letnią kadencję powołana została Powiatowa Rada Rynku Pracy w Miechowie. W jej skład oprócz starosty, weszły następujące osoby:

  • Czesław Gamrat - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
  • Jerzy Dróżdż - przedstawiciel Forum Związków Zawodowych Województwa Małopolskiego
  • Andrzej Kopeć - przedstawiciel OPZZ Województwa Małopolskiego
  • Jerzy Borowski - przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych w Miechowie
  • Marta Nowakowska - przedstawiciel Małopolskiej Izby Rolniczej
  • Marek Szopa - Burmistrz Miasta i Gminy Książ Wielki
  • Joanna Struzik - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rynku Pracy Starostwa Powiatowego w Miechowie.

Na pierwszym posiedzeniu 16 stycznia, Rada jednogłośnie wybrała przewodniczącego, którym został Starosta Jacek Kobyłka. Z kolei wiceprzewodniczącym mianowano Joannę Struzik.

Nowa rada zapoznała się z informację o rynku pracy w Powiecie Miechowskim i działaniach podjętych przez Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie w celu złagodzenia skutków bezrobocia w 2023 roku. Według danych przedstawionych przez dyr. PUP - Tomasza Muchę, rok 2023 rozpoczął się ze stopą bezrobocia na poziomie 5,1% (przy krajowej 5,5% i wojewódzkiej 4,8%). Na koniec listopada stopa bezrobocia wyniosła 5,2% (przy krajowej 5,0% i wojewódzkiej 4, 1%). Przez ten okres, liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 38 osób, a stopa bezrobocia wzrosła o 0,1 %. Na koniec 2023 roku stopa bezrobocia w Powiecie Miechowskim była wyższą niż liczona dla całej Małopolski.

W poprzednim roku w sumie zarejestrowano 1390 bezrobotnych (w tym 419 po raz pierwszy), a wyrejestrowano 1360, z czego 723 z powodu podjęcia pracy, 159 - stażu, 195 z uwagi na niepotwierdzenie gotowości do pracy. W związku z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie, PUP odnotował zwiększoną ilość rejestracji obywateli z tego kraju, głównie kobiet (70 spośród łącznie 91 osób).

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez dyrektora Muchę, dominującą grupę bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w naszym powiecie stanowią kobiety, mieszkające na wsi, bezrobotne długotrwale (zarejestrowane ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat), w wieku 25-34 lata, z wykształceniem policealnym lub średnim zawodowym, bez stażu pracy lub z krótkim stażem do 5 lat.

W ubiegłym roku pracodawcy zgłosili w PUP 505 ofert pracy, w tym 290 subsydiowane, czyli ze wsparciem urzędu. Najwięcej ofert było w zawodach: technik ekonomista (92), sprzedawca (67), technik handlowiec (31), technik żywienia i usług gastronomicznych (26), kucharz (24), mechanik pojazdów samochodowych (24). Dane te nie koniecznie w pełni oddają zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy, bowiem pracodawcy planujący zatrudnienie nie mają obowiązku zgłaszać ofert do PUP. Taka konieczność występuje wówczas, gdy podmiot gospodarczy jest zainteresowany dofinansowaniem kosztów utworzenia nowego stanowiska.

Coraz wyższy udział ofert subsydiowanych (57% w 2023 r.) wskazuje, iż kwestią ważną i niejednokrotnie decydującą o zatrudnieniu jest możliwość uzyskania dofinansowania ze strony urzędu pracy. Toteż aby wspierać zatrudnienie osób posiadających status bezrobotnego, Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie stara się pozyskiwać jak największą ilość środków finansowych na ten cel, częściowo ograniczając coraz wyższe koszty pracy po stronie pracodawców. W ubiegłym roku PUP w Miechowie na aktywizację zawodową bezrobotnych z pozyskanych środków przeznaczył ponad 5 mln 288 tys. zł. W różnych formach (staże, prace interwencyjne, dofinansowania, szkolenia, refundacje, bony, szkolenia itp.) zaktywizowano 243 bezrobotnych.

Jakie są prognozy dla rynku pracy na Miechowszczyźnie na 2024 rok? Zdaniem dyr. Tomasz Muchy, następuje stabilizacja po zawirowaniach związanych z wojną w Ukrainie. Jednakże postępująca inflacja spowodowała zmniejszenie konsumpcji i spadek liczby inwestycji prywatnych. Szanse na poprawę sytuacji dyrektor upatruje w inwestycjach publicznych związanych z uruchomieniem Krajowego Planu Odbudowy.

W dyskusji Burmistrz Książa Wielkiego Marek Szopa zwrócił uwagę, iż otwarcie odcinka S7 Moczydło - Miechów odbiło się negatywnie na lokalnym rynku pracy, dotyka to zwłaszcza handlu i restauratorów.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry