godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Noworoczne spotkanie strażaków/Noworoczne spotkanie strażaków powiatu miechowskiego

Noworoczne spotkanie strażaków

10 Stycznia 2020
Noworoczne spotkanie strażaków

W czwartek 9 stycznia 2020 r. po raz pierwszy w nowym roku zebrał się Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Miechowie. W spotkaniu noworocznym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wziął udział starosta miechowski Jacek Kobyłka, proboszcz Parafii Grobu Bożego ks. Franciszek Siarek, komendanci KP PSP Miechów mł. bryg. Michał Majda i st. kpt. Mariusz Idzik, poprzedni komendant Grzegorz Kosiński, burmistrz i wójtowie poszczególnych gmin, druhowie prezesi oddziałów gminnych Związku oraz jednostek OSP.

Posiedzeniu przewodniczył prezes powiatowy Związku - dh Adam Domagała. Omówiono działalność Oddziału Powiatowego w 2019 roku, realizację przyznanych dotacji z różnych źródeł finansowania oraz przyjęto plany pracy Zarządu i Prezydium Oddziału, a także kalendarz uroczystości programowych na 2020 rok. Ustalono, iż Powiatowy Dzień Strażaka odbędzie się w sobotę 16 maja w Miechowie. Ponadto w tym roku przewidziano m.in. Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych.

Jak informował komendant Majda, w 2019 roku KP PSP podjęła w sumie 757 interwencji, na które składało się 177 pożarów,564 miejscowe zagrożenia i 16 alarmy fałszywe. W porównaniu do 2018 roku, niewiele, bo o 1% spadła liczba interwencji. W rozbiciu na poszczególne gminy, statystycznie przoduje Miechów - 345 zdarzeń, dalej kolejno są: Gołcza - 109, Charsznica - 97, Książ Wielki - 75, Słaboszów - 58, Kozłów - 46, Racławice - 27. Najwięcej tzw. miejscowych zagrożeń było o charakterze drogowym - 155 (wypadki, kolizje itp.). Gros z nich występuje w okresach feryjnych i wakacyjnym. Wciąż wzmożona liczba pożarów w poszczególnych okresach roku związana jest z intensyfikacją prac polowych - na wiosnę i w lecie (żniwa). Sporo jeszcze jest zdarzeń związanych z przewodami kominowymi. W okresie grzewczym było ich 35. Jak mówił komendant KP PSP, w związku z coraz większą świadomością społeczną, odnotowuje się coraz mniej zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. Jeśli chodzi o poszkodowanych w 2019 roku, w pożarach rannych było 8 osób, a jedna zginęła. W miejscowych zagrożeniach rany doznało 109 osób plus 2 ratowników (niegroźnie). Było 10 ofiar śmiertelnych.

Tradycyjnie w ratowaniu życia i mienia, wydatny wpływ miały jednostki ochotnicze, zwłaszcza wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Komendant Michał Majda zauważył, że jednostki z KSRG rokrocznie są coraz lepiej wyposażone. W jego opinii, w najbliższych latach pod tym względem dojdą one do najwyższego poziomu.

Niemały wpływ na wsparcie jednostek OSP z powiatu miechowskiego, miał program 5000+. O te pieniądze mogła ubiegać się każda jednostka spełniająca kryteria. Zasadniczą jego częścią był wpis do KRS. Na 83 jednostki z naszego powiatu, tylko 3 nie spełniły tego wymogu i nie skorzystały ze środków. Oprócz tego, jednostki przy wsparciu samorządów korzystały z innych programów, takich jak: Małopolskie Remizy, Bezpieczna Małopolska.

Ciekawą inicjatywą, która cieszy się powodzeniem jest obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wsparcia na ten cel udzieliają lokalne samorządy, w tym powiat miechowski. W 2019 roku MDP zgrupowane były w Kątach Rybackich, gdzie pod okiem instruktorów strażaków uczyli się regulaminu młodzieżowych zawodów sportowo - pożarniczych, udzielania pierwszej pomocy oraz zapoznawali się z funkcjonowaniem jednostek OSP, ceremoniałem pożarniczym i pracą w szeregach PSP.

Noworoczne posiedzenie Zarządu Oddziału Związku OSP RP w Miechowie zakończyły życzenia noworoczne i łamanie opłatkiem. Starosta Jacek Kobyłka dziękując za dotychczasową służbę strażaków, życzył im jak najmniejszej liczby interwencji wspominając o niezwykle ważnej roli i zaangażowaniu ochotników w działania ratownicze. Do tego przyłączył się ks. proboszcz Franciszek Siarek oraz druhowie komendanci.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry