godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/O bezpieczeństwie w powiecie w rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie

O bezpieczeństwie w powiecie w rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie

27 Lutego 2023
O bezpieczeństwie w powiecie w rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie

Bezpieczeństwo w Powiecie Miechowskim w 2022 roku było zasadniczym tematem sesji Rady Powiatu, która odbyła się 24 lutego. Informacje w tym zakresie przedstawili szefowie służb: komendanci powiatowi policji i straży pożarnej - podinsp. Jacek Rosół, mł. bryg. Michał Majda oraz Zbigniew Bałazy, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

Z racji, iż obrady zbiegły się z rocznicą wybuchu wojny w Ukrainie, Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Świerczek zarządził minutę ciszy upamiętniającą to tragiczne wydarzenie i ofiary, które dotąd pochłonęła ta straszliwa wojna tuż za wschodnią granicą Polski.

Porównując 2022 do 2021 roku, ogólna liczba stwierdzonych przestępstw w Powiecie Miechowskim spadła o 189 i wyniosła 732. Najwięcej zanotowano w Gminie Miechów - 64%, a dalej kolejno w gminach: po 9% - Książ Wielki, Charsznica, po 5% - Kozłów, Gołcza, po 4% - Słaboszów, Racławice. Przestępstw kryminalnych w 2022 roku było 507. Ich wykrywalność wyniosła 71,3%. 4 czyny popełnili nieletni. Narkotykowych przestępstw w tym okresie stwierdzono 19.

W ubiegłym roku KPP Miechów zanotowała 142 przestępstwa z podstawowych 7 kategorii: kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozbojów, kradzieży i wymuszeń rozbójniczych, uszkodzeń rzeczy, uszczerbku na zdrowiu, kradzieży samochodu. Wykrywalność kradzieży była na poziomie 36,5 % (głównie sklepowe), kradzieży z włamaniem - 29,3%, uszkodzeń rzeczy - 27,6%.

Jak informował nowy pełniący obowiązki komendanta KPP Miechów podinsp. Jacek Rosół, w 2022 r, wartość zabezpieczonego mienia wyniosła 578 986 zł (621 548 w 2021 r.), a odzyskanego - 124 209 zł (47 758 w 2021 r.).

W 2022 roku zanotowano 25 wypadków (27 w 2021 r.), w których zginęła 1 osoba, a 34 zostały ranne. W tym czasie było 408 kolizji drogowych (-58 do 2021 r.). 2 wypadki i 16 kolizji spowodowali nietrzeźwi kierujący. W sumie ujawniono 87 nietrzeźwych kierujących. W poprzednim roku policjanci z ruchu drogowego kładli nacisk na badanie trzeźwości wśród użytkowników dróg. Jeszcze w 2021 r. przeprowadzili 325 badań, a już w 2022 roku - aż 12 744. Funkcjonariusze w sumie zatrzymali 118 praw jazdy, z czego 49 za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym, 55 za jazdę po alkoholu, 14 w związku z zakazem prowadzenia pojazdów.

816 zdarzeń w 2022 roku zanotowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie. Ilość interwencji zmalała o 25,61% w stosunku do 2021 r., w którym panowała jeszcze pandemia i z tego tytułu, strażacy mieli dodatkowe obowiązki. W Powiecie Miechowskim oprócz „zawodowej” jednostki działa 11 jednostek OSP będących w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz 72 kolejne spoza KSRG. Ochotnicy wykazują się bardzo dużą aktywnością w działaniach. Na wspomnianych 816 zdarzeń, w 284 (35%) interweniowali samodzielnie, a w 174 (21%) wspólnie z KP PSP.

Komendant mł. bryg. Michał Majda zwracał uwagę na niegasnący problem jest wypalanie traw, pozostałości po uprawach i nieużytków rolnych. Mówił również o działalności kontrolnej i prewencyjnej prowadzonej przez podległą mu jednostkę.

Zbigniew Bałazy przestawił podstawowe obszary działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Miechowie, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo obiektów budowlanych na terenie Powiatu Miechowskiego. Wyodrębnił 3 zagadnienia:

  • stan techniczny użytkowanych obiektów budowlanych - budynków i budowli, stanowiących ogół materii substancji budowlanej na terenie powiatu;
  • jakość techniczno-budowlana (w ujęciu formalno-prawnym) wznoszonych obiektów budowlanych;
  • bezpieczeństwo procesu inwestycyjnego budowy - bieżąco prowadzonych na terenie powiatu robót budowlanych;

Mając na względzie powyższe czynniki, inspektor Bałazy na dostateczny ocenił ogólny stan bezpieczeństwa obiektów budowlanych na Miechowszczyźnie. Uczulał, by oprócz instytucji publicznych, również osoby fizyczne regularnie dokonywały wymaganych przepisami okresowych przeglądów stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych:

  • raz w roku (np.: sprawdzenie przewodów kominowych - dymowych spalinowych, wentylacyjnych; sprawdzenie instalacji gazowej; sprawdzenie elementów narażonych na niszczenie i szkodliwe wpływy atmosferyczne; sprawdzenie instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska),
  • raz na 5 lat (sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania całego obiektu budowlanego; sprawdzenie estetyki obiektu; pomiary sprawdzające instalacji elektrycznej i piorunochronnej).

Z prowadzonych przez PINB działań kontrolnych wynika ogólnie, że obiekty budowlane będące w posiadaniu instytucji publicznych i przedsiębiorstw (szkoły, urzędy, ośrodki zdrowia, domy pomocy społecznej, sklepy, zakłady usługowe albo produkcyjne, itp.) zwykle dopełniają obowiązku systematycznego przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego użytkowanych przez siebie obiektów budowlanych. Ponadto faktyczny (rzeczywisty) stan techniczny tychże obiektów budowlanych jest z reguły zadowalający.

Problemem pozostaje kwestia przeprowadzania wymaganych okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych użytkowanych przez osoby fizyczne. Często obowiązek ten jest latami zaniedbywany i lekceważony. W konsekwencji stan techniczny obiektów budowlanych użytkowanych przez osoby fizyczne jest bardzo zróżnicowany i nierzadko bywa wątpliwy albo wręcz wprost jest niedostateczny. Oczywistym jest, że zły stan techniczny użytkowanego obiektu budowlanego generuje potencjalne ryzyko możliwości wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi albo mienia.

Zbigniew Bałazy stwierdził, iż na terenie Powiatu Miechowskiego obserwuje się dość znaczną ilość opuszczonych i od lat zaniedbanych budynków (szczególnie w zabudowie zagrodowej), które ulegają systematycznej degradacji i dewastacji. Budynki te z biegiem czasu stopniowo niszczeją - w ostatecznym stadium dochodzi do częściowego lub całkowitego ich zawalenia. Trudność stanowi z jednej strony znaczna ilość tego typu porzuconych nieruchomości, a z drugiej strony problemy z nieuregulowanym stanem prawnym lub stała nieobecność właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości (którzy np. przebywają poza granicami Polski, przy czym adres pobytu nie jest znany).

W ubiegłym - 2022 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Miechowie przeprowadził łącznie 166 kontroli terenowych dotyczących stanu technicznego obiektów budowlanych oraz wydał łącznie 21 decyzji administracyjnych nakazowych dotyczących eliminacji zagrożeń i nieprawidłowości stanu technicznego obiektów budowlanych.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry