godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/O funduszach unijnych i problemach lokalnych samorządów z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego

O funduszach unijnych i problemach lokalnych samorządów z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego

6 Marca 2020
O funduszach unijnych i problemach lokalnych samorządów z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego

W piątek 6 marca 2020 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Miechowie z Zarządem, Przewodniczącym Rady Powiatu oraz samorządowcami lokalnymi spotkał się Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Wspomagał go radny wojewódzki, dyr. Szpitala św. Anny w Miechowie - Mirosław Dróżdż. Wspomniane gremium omówiło wykorzystanie funduszy unijnych, perspektywy ich nowego rozdania na lata 2021-2027 oraz problemy nurtujące poszczególne gminy.

Z informacji wicemarszałka wynika, iż Komisja Europejska generalnie przewiduje mniej środków dla Polski. Mimo to, trzeba się przygotować do nowej perspektywy finansowania. Około 30% z puli europejskiej ma być przeznaczone na ochronę środowiska. Jednych z priorytetów będzie zrównoważony rozwój obszarów poprzez infrastrukturę. Będą też m.in. środki na instytucje kultury, muzea.

Łukasz Smółka wspomniał o konkursach ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski, Mecenacie Małopolski oraz skierowanych m.in. do strażaków ochotników, orkiestr dętych (nabór w okolicy kwietnia - maja br.). Z entuzjazmem odebrana przez burmistrza i wójtów powiatu miechowskiego była informacja o zwiększeniu na ten rok dofinansowania w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ze 150 tys. zł do 250 tys. zł. Jak zauważył wicemarszałek, Miechowszczyzna oraz sąsiednie proszowickie mają w tym zakresie najwięcej potrzeb z racji rolniczego charakteru powiatów.

Członek Zarządu Województwa mówił także o pilotażowym programie „Małopolska Deszczówka”. W jego ramach przy domu miałby stanąć zbiornik z wodą na 1 lub 2 tys. litrów. Zamiast spływania wody opadowej do gruntu, na drogi, chodniki, mieszkańcy mogliby gromadzić ją i wykorzystywać do własnych celów. Problem deficytu wody coraz bardziej dotyka małopolskich mieszkańców.

Łukasz Smółka dziękował samorządowcom ziemi miechowskiej za współpracę w 2019 roku zachęcając ich do dyskusji na tematy bieżące.

Wójt Lesław Blacha mówił o przeciągających się w czasie rozliczeniach pieniędzy z inwestycji europejskich. To rzutuje dodatkowo na niekorzystną sytuację finansową samorządów. Z jednego z realizowanych projektów czekał rok na wpłatę środków z funduszy europejskich, a jeszcze czeka na te krajowe.

Wójt Gminy Gołcza, a za nim niemalże chórem pozostali włodarze, poruszył temat śmieci. W myśl obowiązujących obecnie przepisów, samorządów nie stać na gospodarkę komunalną. Lesław Blacha prosił wicemarszałka o wsparcie w walce z firmami zajmującymi się śmieciami, które według niego nie do końca są wiarygodne i rzetelne. Charsznicki wójt Jan Żebrak poszedł dalej, nazywając praktyki wspomnianych firm wprost - mafijnymi. Mimo zwiększenia opłat ponoszonych przez 1 mieszkańca z 9 do 18 zł, to w budżecie gminy i tak brakuje na gospodarkę odpadami 1 mln zł. To grozi, że przez następne lata charsznicki samorząd zmuszony będzie obciąć nakłady na inwestycje.

Wicemarszałek jako jedno z rozwiązań widzi uruchomienie spalarni śmieci w Małopolsce. Jednakże jest z problem z ulokowaniem jej, bowiem włodarze samorządowi niechętni są tego typu inwestycji na swoim terenie. Uważa, że trudno ingerować w ceny śmieci, bowiem reguluje je rynek.

Burmistrz Dariusz Marczewski pomysł ze spalarnią uważa za dobry. Jego zdaniem gospodarkę śmieciową może „uzdrowić” wprowadzenie odpowiednich przepisów regulujących ten rynek, tak jak np. w przypadku energetyki. Burmistrz proponował, by skierować więcej środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z działania 4.4.2 „Obniżenie niskiej emisji” na wymianę pieców CO, bowiem na liście rezerwowej jest 56 projektów na kwotę ponad 100 mln zł., w tym Gminy i Miasta Miechów, 

Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Świerczek wspomniał, że powiat miechowski wnioskował o środki unijne z projektu „Elektroniczna administracja”, z przeznaczeniem na system kolejkowy Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg i wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów Starostwa. Zauważył, że wniosków w tym działaniu jest 2 razy więcej niż środków. Wicemarszałek zapowiedział, że rozstrzygnięcie w tym temacie nastąpi do czwartku przyszłego tygodnia.

Jan Zbigniew Basa, gospodarz gminy Kozłów, poruszył problem przebudowy stacji PKP poprzez budowę podziemnego przejścia. Prosił również o wsparcie we wdrożeniu jednostki OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, bowiem jako jedyna gmina w powiecie, Kozłów nie ma jednostki należącej do systemu. Do tego potrzebne jest zaplecze, które wójt buduje - remiza, garaże, ludzie i co ważne - sprzęt z odpowiednim samochodem gaśniczym.

Marek Szopa, wójt gminy Książ Wielki mówił o przygotowaniach formalnych do utworzenia strefy gospodarczej na gruntach powiatu. Samorządowcy powiatu miechowskiego poruszyli jeszcze szereg innych problemów. Między innymi zwrócili uwagę na opieszałość w gazyfikacji terenów przez krakowską Spółkę Gazowniczą, a także kwestię wypełnienia luk w transporcie zbiorowym w powiecie miechowskim. Na pytanie, kiedy ruszą nabory w ramach nowego rozdania funduszy unijnych (2021-2027), wicemarszałek Łukasz Smółka odparł, że jeszcze w tej kadencji, w 2022 roku.

Krzysztof Capiga, rzeczni prasowy Starostwa

do góry