godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/O przyszłości kształcenia zawodowego w Powiecie Miechowskim

O przyszłości kształcenia zawodowego w Powiecie Miechowskim

28 Października 2022
O przyszłości kształcenia zawodowego w Powiecie Miechowskim

„Kształcenie zawodowe, a lokalny rynek pracy w Powiecie Miechowskim” to temat przewodni konferencji zorganizowanej w czwartek 27 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. W prezentację mechanizmów, możliwości i wypracowanie modelu kształcenia zawodowego na przyszłość, w skorelowaniu działań różnych instytucji i placówek włączyli się partnerzy konferencji: Małopolska Komenda Ochotniczych Hufców Pracy i Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie.

Członków Zarządu Powiatu - wicestarostę Pawła Osikowskiego, Piotra Grządziela i Wojciecha Domagałę, dyrektorów szkół ponad i podstawowych, nauczycieli, przedsiębiorców, partnerów konferencji i wszystkich, którym leży na sercu dobro powiatowej oświaty, powitał Starosta Jacek Kobyłka. Przypomniał, iż statystycznie Powiat Miechowski się starzeje: - Młodzi ludzie uciekają z tego terenu. Mamy ośrodki kształcenia, w tym ponadpodstawowe dwie szkoły zawodowe oraz liceum. Kształcimy rzesze młodzieży dla innych rynków pracy. Dlatego podejmujemy szereg rozmaitych działań, aby młodzież zatrzymać na naszym rynku pracy. Służy temu m.in. nasze dzisiejsze spotkanie - podkreślał starosta. Przypomniał przy tym, iż kolejnym takim strategicznym, postępującym do przodu działaniem Powiatu Miechowskiego, zmierzającym do przeciwdziałania tej emigracji, jest tworzenie strefy gospodarczej - Parku Technologicznego w Książu Wielkim.

Konferencję prowadził jej inicjator - Krzysztof Świerczek, Przewodniczący Rady Powiatu Miechowskiego. - Kilka lat temu pochyliliśmy się nad tym tematem, by zastanowić się w jaki sposób kształcić naszą młodzież, aby kierunki kształcenia w szkołach prowadzonych przez powiat i nie tylko, były skorelowane z rynkiem pracy i wychodziły naprzeciw jego potrzebom, opierając się miechowskich zespołach szkół nr 1 i nr 2 - mówił. Specyfika kształcenia zawodowego w tych szkołach, o czym wspomniał przewodniczący Świerczek, jest różna. „Jedynka” w szkołach branżowych bazuje na współpracy z przedsiębiorcami, a „Dwójka” kształci w oparciu o własne warsztaty szkolne. Krzysztof Świerczek dodatkowo stwierdził, iż niezwykle jest ważne właściwe ukierunkowanie uczniów kończących szkoły podstawowe, obierających swą dalszą drogę edukacyjną. Dlatego niezwykle ważne jest zaproponowanie im dobrej oferty na bazie wspomnianych szkół oraz ich promocja wśród przyszłych absolwentów „podstawówek”.

Jak wygląda i jakie są kierunki kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II, mówił Leonard Mazur, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Miechowie.

Kolejnym ważnym aspektem poruszonym podczas konferencji były potrzeby lokalnego rynku pracy na podstawie oceny i analizy Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie, przedstawione przez dyr. Tomasza Muchę. Wśród najbardziej pożądanych kursów przez bezrobotnych w ostatnich latach należą branży budowlane, elektryczne, transportowe, usługowe, opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Barometr zawodów, czyli specjalistyczne badanie pokazujące deficytowe zawody na rodzimym rynku pracy, pokrywa się w znacznej części z zapotrzebowaniem na szkolenia i wskazuje takie profesje jak: transportowe - kierowcy samochodów ciężarowych, spedytorzy, logistycy; budowlane - betoniarze, zbrojarze, brukarze, murarze, robotnicy; pozostałe - fryzjerzy, operatorzy i mechanicy sprzętu robót ziemnych, opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych, pielęgniarki i położne, pracownicy w rachunkowości i księgowości, zaopatrzeniowcy, dostawcy.

Dobre praktyki w szkolnictwie zawodowym w zakresie współpracy z pracodawcami kształcącymi młodocianych w zawodzie, w oparciu o doświadczenia i prowadzoną przez siebie szkołę kształcącą w 16 zawodach, przedstawiła Marzena Samborska, dyr. Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie. W ostatnich latach obserwuje duży postęp w kształceniu branżowym. Ze szkołą współpracuje 60. pracodawców, nie tylko z Powiatu Miechowskiego. Dyrektor Samborska dziękowała im za wspólne kształcenie młodzieży i kierowanie jej na właściwe ścieżki zawodowe.

Wymagania formalne i prawne wobec pracodawców w zakresie możliwości kształcenia w zawodzie przedstawił Leonard Mazur, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Miechowie. O tym, jakie korzyści z kształcenia młodocianych i jakie są formy wsparcia pracodawców w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia, mówiła z kolei Jolanta Król, zastępca Małopolskiego Komendanta OHP w Krakowie. Tylko w bieżącym roku w Małopolsce pracodawcy zatrudniający młodocianych otrzymali rekompensaty w wysokości 50 mln zł. Są firmy, o czym wspomniała Jolanta Król, które kształcą ponad 100 młodocianych.

Konferencję w starostwie podsumował przewodniczący Krzysztof Świerczek. Stwierdził, że w kształceniu młodzieży należy iść w kierunku zawodów poszukiwanych na rodzimym rynku pracy, wymienionych przez dyrektora PUP tj. budowlanych, transportowych, usługowych. Przewodniczący liczy na współpracę z dyrektorami szkół podstawowych, by właściwie dotrzeć do świadomości uczniów i ich rodziców, którzy stoją przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej, a przy tym promować szkoły ponadpodstawowe, których organem prowadzącym jest Powiat Miechowski, które mają wychodzić naprzeciw ich potrzebom.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry