godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/O walce z pandemią na sesji Rady Powiatu Miechowskiego

O walce z pandemią na sesji Rady Powiatu Miechowskiego

26 Marca 2021
O walce z pandemią na sesji Rady Powiatu Miechowskiego

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Powiecie Miechowskim w 2020 roku było przewodnim tematem sesji Rady Powiatu, która online odbyła się w czwartek 25 marca. Zwłaszcza sytuacja epidemiologiczna, zarówno ta w poprzednim roku jak i bieżąca była główną osią zainteresowania wśród radnych. Działania w tej dziedzinie zreferował dogłębnie Mirosław Dróżdż, dyr. Szpitala św. Anny w Miechowie.

Rok 2020 rok z racji trwającej od marca pandemii Covid-19 był inny niż poprzednie. Bieżące finansowanie szpitala przez Narodowy Fundusz Zdrowia realizowane było z dużym opóźnieniem i ciągłym zmienianiem założeń oraz deklaracji, co, jak zauważył dyrektor, uniemożliwiało dokonanie jakiejkolwiek korekty planu w trakcie roku. Wykonanie planu rzeczowego (kontraktu z NFZ) było niższe od planowanego o ponad 8,5 mln zł, w tym niewykonania - 8,76 mln zł i przekroczenia - 265 tys. zł. Szpital nie ma żadnych zaległości we wszystkich kontraktach za 2020 rok do ewentualnego nadrgobienia w 2021 roku. Do rozpatrzenia pozostaje wartość ryczałtu podstawowego, ale według informacji z 15 marca br., ryczałt nie podlega rozliczeniu (nadrobieniu) w 2021 roku, co jak ocenił dyr. Dróżdż, jest to dobra informacja.

W wymiarze finansowym plan przychodów za 2020 rok został zrealizowany w 116% i jest wyższy od zakładanego o 10,3 mln zł (w tym NFZ o 8 mln zł). Dodatkowe środki z NFZ dotyczyły dodatków do wynagrodzeń personelu pracującego z pacjentami chorującymi na Covid-19 (w okresie IX-XII). Przekroczenia w pozostałych przychodach to darowizny i zwiększony odpis środków trwałych sfinansowanych ze źródeł obcych.

Koszty również przekroczyły plan o 116% (wyższe od zaplanowanego o 10,5 mln zł). Za wyjątkiem kosztów żywienia i usług laboratoryjnych, wszystkie pozostałe pozycje kosztów zanotowały przekroczenia:

  • wynagrodzenia i ZUS (53% kosztów) przekroczyły plan o ponad 3,56 mln zł,
  • amortyzacja o 496 tys. zł
  • materiały o 2,45 mln zł
  • usługi medyczne o ponad 3 mln zł,
  • pozostałe usługi (informatyczne, naprawy sprzętu) o 489 tys. zł
  • pozostałe koszty o 739 tys. zł.

Największym problemem w ocenie dyr. Szpitala św. Anny jest nadal strata na działalności oddziałów szpitalnych, która w poprzednim roku wyniosła 6,1 mln zł (2017 - 1,2 mln, 2018 - 5,9 mln, 2019 - 6,6 mln). 2020 rok zakończył się stratą na poziomie 2 mln 856 tys, ale nie przekracza ona rocznej amortyzacji.

W 2020 roku Szpital św. Anny w Miechowie zabezpieczał potrzeby zdrowotne w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, diagnostyki radiologicznej, rehabilitacji, psychiatrii oraz opieki długoterminowej. Na umowę o pracę szpital zatrudniał 481 pracowników, z czego 46 lekarzy, 213 pielęgniarek, 26 położnych, 12 fizjoterapeutów, 2 farmaceutów, 8 inny personel z wyższym wykształceniem, 103 personel średni medyczny (technicy, ratownicy, statystycy, rejestratorki, sekretarki), 43 inny personel (kierowcy, personel techniczny, obsługa).

W ciągu minionego roku w oddziałach szpitalnych hospitalizowano łącznie 6 320 osób, w tym 331 z potwierdzonym zakażeniem Covid - 19. Najwięcej przyjęć zanotowała chirurgia - 1345 i ginekologia - 1160. W szpitalu urodziło się 515 dzieci. Zmarło w 352 pacjentów. Świadczeń rehabilitacyjnych udzielono 2351 pacjentom (98 226 zabiegów). Na SOR-ze pomoc znalazło 9 939 osób. Nocna i świąteczna opieka objęła 7 888 pacjentów, w tym 1 833 dzieci. Pogotowie ratunkowe zanotowało 2 759 wyjazdów i 2 573 transporty medyczne.

Jeśli chodzi o diagnostykę, to w 2020 roku wykonano: 16 762 badań RTG, 4 619 tomografii, 9 249 USG, 844 gastroskopii, 381 kolonoskopii, rektoskopii, sigmoskopii, polipektomii, 778 spirometrii, 146 bronchoskopii, 238 badań EKG, 3 889 badań holter RR i EKG.

Aby zadań kłam powszechnemu poglądowi, iż lekarze szpitala w poprzednim roku udzielali w przeważającej liczbie samych teleporad, dyrektor przedstawił statystyki, z których wynika, iż na 69 762 pacjentów przyjętych do poradni specjalistycznych, udzielono 14 622 teleporady. Do najliczniej i najczęściej odwiedzanych poradni należały: chirurgi ogólnej (9 050 wizyt), leczenia bólu (8 074), zdrowia psychicznego i uzależnień (8 058), kardiologiczna (6 461), neurologiczna (5 187).

Z początkiem 2020 roku, miechowski szpital dysponował 261 łóżkami na 12 oddziałach. W związku z pandemią, w ciągu roku w szpitalu dochodziło do zmian organizacyjnych związanych z wydzieleniem oddziałów i łóżek „covidowych”. Decyzjami wojewody od 12 października do dnia sesji (25 marca) w szpitalu w Miechowie funkcjonowało od 12 do 81 łóżek „covidowych”.

Uruchomiony w szpitalu punkt pobrań na obecność Covid-19 (PCR) wykonał 5 850 testów, zaś badań antygenowych (tę metodę wprowadzono w listopadzie) wykonano 1000 badań.

W trakcie swojego sprawozdania, dyr. Mirosław Dróżdż podkreślał, iż w walce z pandemią Szpital spotkał się z bardzo dużym wsparciem ze strony różnorakich instytucji, firm, osób prywatnych, a także organu prowadzącego - Powiatu Miechowskiego. Łączna wartość darowizn pieniężnych wyniosła ponad 505 tys. zł. Samorząd naszego powiatu wsparł szpital kilkukrotnie, przeznaczając ponad 285 tys. zł na urządzenia do wysokoprzepływowej tlenoterapii i kardiomonitory, ponad 65 tys. zł na środki ochrony osobistej, ponad 25 tys. zł na kamerę do pomiaru temperatury ciała. Wydatnie miechowską lecznicę wsparł Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej wyasygnował 1 mln 175 tys. zł. Do tego prawie 900 tys. zł dołożył Wojewoda Małopolski - 544 tys. zł na środki ochrony osobistej i sprzęt oraz 350 tys. zł na modernizację gazów medycznych. Szpital otrzymał również videobronchoskop od Urzędu Gminy i Miasta Miechów (wartość 124 tys. zł). Do tego wszystkiego szpital dołożył znaczne środki ze swojego budżetu na m.in.: kardiomonitory (120 tys. zł), pompy infuzyjne (127 tys. zł), koncentratory tlenu (52 tys. zł), lampy w tomografie komputerowym (80 tys. zł).

W miechowskim szpitalu w 2020 roku przeprowadzono także szereg prac modernizacyjno-remontowych. Za blisko 3,2 mln zł zmodernizowane zostały oddziały szpitalneh w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (80% dofinansowanie). Również we własnym zakresie szpital dokonał szereg prac remontowo-przystosowawczych (ponad 500 tys. zł).

Mówiąc o bieżącej sytuacji epidemiologicznej, dyr. Mirosław Dróżdż nie miał dobrych wieści. Liczba hospitalizowanych pacjentów z Covid-19 niestety rośnie z dnia na dzień. Priorytetem dla dyrekcji jest optymalne zabezpieczenie pacjentów z Powiatu Miechowskiego. Jednak jest też spora presja z ościennych województw - śląskiego i świętokrzyskiego.

Rano w dniu sesji (przyp. 25 marca) w Szpitalu znajdowało się 64 pacjentów „covidowych”. By zabezpieczyć się na ewentualny dalszy wzrost, szpital zwiększał liczbę łóżek o kolejne 20, które, jak pandemia będzie przyrastać w tym tempie, według dyrektora nie starczą na zbyt długo. Pod respiratorami w momencie sesji znajdowało się 10 osób, w tym 7 na intensywnej terapii i 3 już poza.

Radni powiatu pytali dyrektora szpitala m.in. o przyjęcia dzieci z „Covidem” i o stan kadrowy szpitala, czy jest wystarczający na wzmożoną obecnie walkę z tym wirusem?

Miechowski szpital nie jest dedykowany dla zakażonych dzieci. Ale w razie potrzeby, a taka już się pojawiała, przyjmowani byli mali zarażeni pacjenci, również z rodzicami, nawet zakażonymi, którzy mogą z nimi przebywać i się opiekować. W Krakowie nie wszędzie jest możliwość pozostawania rodziców z zakażonymi dziećmi.

Jeśli chodzi o kadrę, choć na tę chwilę jest zabezpieczony, to jak przyznał dyrektor, nie jest jej za dużo. Wspomaga się nadgodzinami dla personelu i osobami na kontraktach, ale to generuje też dodatkowe koszty.

Wicestarosta Paweł Osikowski z Przewodniczącym Rady Powiatu Krzysztofem Świerczkiem w imieniu władz i mieszkańców Powiatu Miechowskiego, na ręce dyrektora Szpitala św. Anny w Miechowie złożyli wyrazy uznania, wdzięczności oraz podziękowania personelowi medycznemu, któremu przyszło już ponad rok walczyć z koronawirusem. Wyrazili również swą troskę i uzasadnione obawy o najbliższe dni i tygodnie związane z III falą Covid-19.

Dyrektor Mirosław Dróżdż dziękował raz jeszcze za wsparcie z wielu stron, w tym organu tworzącego tj. Powiat Miechowski. Według niego, udało się ten trudny czas przetrwać w miarę optymalnie dzięki podjętym decyzjom i działaniom. Przyznał, iż ludzie obecnie chorują ciężej, ale Szpital i jego załoga są wyposażeni nie tylko w odpowiedni sprzęt, ale i wiedzę i doświadczenie w walce z koronawirusem.

Podczas sesji radni zapoznali się również ze sprawozdaniami z opieki społecznej i pieczy zastępczej zreferowanymi przez kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Janusza Patynę i podjęli szereg uchwał, w tym m.in. wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie kwotą 20 tys. zł na zakup nowego samochodu kwatermistrzowskiego.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry