godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Otwarcie drogi powiatowej w Mianocicach z udziałem Ministra Andrzeja Adamczyka /Otwarcie drogi powiatowej w Mianocicach z udziałem Ministra Andrzeja Adamczyka

Otwarcie drogi powiatowej w Mianocicach z udziałem Ministra Andrzeja Adamczyka

13 Września 2020
Otwarcie drogi powiatowej w Mianocicach z udziałem Ministra Andrzeja Adamczyka

W piątek 11 września władze samorządu Powiatu Miechowskiego i Gminy Książ Wielki przy udziale Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka dokonali oficjalnego otwarcia drogi powiatowej Rzędowice - Mianocice - Książ Wielki.

- Dla Powiatu Miechowskiego jest to bardzo ważny dzień, bowiem jest to pierwsza w tym roku zrealizowana droga w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W tym roku oddamy jeszcze trzy kolejne - wspomniał na inaugurację otwarcia drogi w Mianocicach Krzysztof Świerczek , Przewodniczący Rady Powiatu. Podziękował ministrowi Adamczykowi za to, iż Fundusz Dróg Samorządowych wspiera samorządy w przebudowie dróg. Dzięki temu, jak podkreślał, bezpieczeństwo i komfort podróżowania po drogach w naszym powiecie znacząco się poprawiły.

Minister Andrzej Adamczyk przywołał słowa Premiera RP Mateusza Morawieckiego wygłoszone w 2018 roku. Wtedy to szef Rządu RP deklarował, że będą budowane bezpieczne drogi autostradowe, główne, ekspresowe. Przyznał też wówczas, że brakuje bezpieczeństwa na drogach gminnych, powiatowych, na drogach, którymi najczęściej poruszamy się do pracy, do lekarza, dowozimy dzieci do szkoły itp. Premier mówił przed dwoma laty, że to musi się zmienić. Mieszkańcy małych miast i miejscowości, muszą mieć poczucie bezpieczeństwa na drogach. I to wszystko sukcesywnie się dzieje właśnie za sprawą Funduszu Dróg Samorządowych. Tylko w poprzednim 2019 roku, 6 mld zł z Funduszu trafiło do gmin i powiatów, które modernizowały i remontowały swe drogi. Do tego samorządy dokładają 50%, a czasem mniej, jeśli są mniej zamożne.
- W tym roku 3,2 mld zł rządowych pieniędzy wspiera takie inwestycje jak te. Efekt jest taki, że mamy bezpieczną, wygodną, przewidywalną drogę - podkreślał minister.

Starosta Jacek Kobyłka dziękował ministrowi i premierowi za utworzenie Funduszu Dróg Samorządowych. Samorząd Powiatu Miechowskiego chętnie i skutecznie sięga po środki z tego Funduszu. Zauważył, iż oddawana do użytku droga, dla społeczności lokalnej jest bardzo ważna, bowiem łączy dwie gminy - Kozłów i Książ Wielki z drogą krajową E-7.

Przypominając, że Gmina Książ Wielki jest jedną z biedniejszych w Małopolsce, wójt Marek Szopa informował, iż w bieżącym roku wydatkowała ponad 3 mln zł na partycypację w kosztach przebudowy dróg powiatowych na terenie jego gminy.
- Nerwem gminy są drogi powiatowe. Jeżeli chcemy, by gmina dobrze funkcjonowała, to musimy o te drogi zadbać - stwierdził wójt.

W imieniu społeczności lokalnej za odnowioną drogę dziękował także sołtys Mianocic Ireneusz Szuba, któremu towarzyszyły panie z Koła Gospodyń Wiejskich. W oddaniu do użytku drogi uczestniczyli również członkowie Zarządu Powiatu Miechowskiego - Rafał Pawlik i Piotr Grządziel.

Przebudowę drogi powiatowej nr 1193K, odc. I od km 4+703 do km 7+003, odc. II od km 7+003 do km 9+223 w miejscowości: Rzędowice, Mianocice, Książ Wielki, wykonywał Zakład Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o z Nowin. Wykonane roboty budowlane obejmowały:

 • roboty przygotowawcze,
 • roboty ziemne,
 • odwodnienie,
 • podbudowy,
 • nawierzchnie: warstwy wyrównawczą, wiążącą i warstwę ścieralną,
 • roboty wykończeniowe
 • elementy uliczne,
 • inne roboty (oświetlenie uliczne),
 • oznakowanie pionowe,
 • oznakowanie poziome.
 • bariery energochłonne.

Wartość całkowita zadania brutto wyniosła 3 106 688 zł, w tym: dofinasowanie z Budżetu Państwa (FDS)- 1 383 738,70 zł oraz udział własny Powiatu Miechowskiego i Gminy Książ Wielki - 1 722 949 zł.

Przypomnijmy, iż oprócz przebudowanej już drogi Rzędowice - Mianocice - Książ Wielki, w 2020 roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przy wsparciu gmin Powiat Miechowski realizuje następujące inwestycje drogowe:

 • przebudowa drogi powiatowej nr 1184K odcinek I - (w km od 3+042 do km 5+756); odcinek II - (w km od 5+837 do km 6+264) w miejscowości Pstroszyce Drugie, na długości 3,141 km,
 • przebudowa drogi powiatowej nr 1188K, odcinek I od km 2+930 do km 3+000, odcinek II od km 3+000 do km 3+315 ulica Sportowa w miejscowości Miechów - Charsznica,
 • przebudowa drogi powiatowej nr 1218K (1, 838 km) Książ Mały - Boczkowice

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry