godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/PPK w Starostwie Powiatowym w Miechowie

PPK w Starostwie Powiatowym w Miechowie

16 Marca 2021
PPK w Starostwie Powiatowym w Miechowie

15 marca w Starostwie Powiatowym w Miechowie odbył się cykl szkoleń w związku z obowiązkowym wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zawiłości z zakresu PPK przedstawił Łukasz Olszewski, przedstawiciel firmy zarządzającej PPK w Starostwie - Investors TFI S.A.

Z mocy ustawy, która weszła w życie w II połowie 2019 roku, osoby w wieku 18-55 lat automatycznie zostają uczestnikami Pracowniczych Planów Kapitałowych, chyba że nie wyrażą na to zgody.

A oto 7 aspektów, o których warto wiedzieć w ramach PPK:

  • To dobrowolny program długoterminowego oszczędzania.
  • Oszczędzanie w PPK jest wspierane przez Państwo poprzez różnego rodzaju przywileje (np. zwolnienie z podatku od zysków, czy dopłaty roczne).
  • Na oszczędności w PPK, oprócz pracownika składa się również pracodawca i Państwo.
  • W każdej chwili można zrezygnować z oszczędzania w PPK, ale też w każdej chwili można je zacząć, czy też wznowić.
  • Pieniądze gromadzone w PPK są własnością pracownika, analogicznie jak oszczędności zgromadzone np. na lokatach bankowych, czy w funduszach inwestycyjnych.
  • W każdej chwili można wycofać się z oszczędności z PPK. Jeśli zrobimy to przed 60-tym rokiem życia, stracimy jedynie przyznane przez Państwo przywileje.
  • Oszczędności zgromadzone w PPK są dziedziczone.

Jak podkreślał Łukasz Olszewski, według Komisji Europejskiej obecnie na 4 aktywne zawodowo osoby przypada 1 emeryt. Szacuje się, że w 2050 roku na 1 emeryta będzie przypadał już 1 pracujący. Zatem czynnik demograficzny był decydującym do wprowadzenia oszczędzania kapitału emerytalnego w ramach PPK w ramach tzw. solidarności pokoleniowej. Więcej informacji o PPK można uzyskać na stronie internetowej https://www.mojeppk.pl/.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry