godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Pieniądze unijne odmieniły kształcenie zawodowe zespołów szkół Powiatu Miechowskiego

Pieniądze unijne odmieniły kształcenie zawodowe zespołów szkół Powiatu Miechowskiego

9 Czerwca 2022
Pieniądze unijne odmieniły kształcenie zawodowe zespołów szkół Powiatu Miechowskiego

W latach 2020-2022 powiat miechowski realizował w szkołach ponadpodstawowych kształcących zawodowo projekt pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR ze środków Unii Europejskiej w ramach środków z EFS.

Budżet projektu wynosił 1.836.229,20 zł. Powiat miechowski wykorzystał środki w wysokości 1.807.667,82 zł, w tym dofinansowanie UE - 1.536.445,33 zł, dofinansowanie z Budżetu Państwa - 90.455,70 zł oraz wkład własny powiatu - 180.766,79 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

 • pomoc stypendialna - 30 uczniów otrzymało stypendia w wysokości 1.000,00 zł/miesięcznie wypłacane przez 10 m-cy,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe - 30 stypendystów korzystało ze wsparcia doradcy zawodowego w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych,
 • nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów (kursy i szkolenia):
 • kurs prawa jazdy kat. B - 30 uczniów
 • kurs barmański - 44 uczniów
 • kurs operatora wózków widłowych - 101 uczniów
 • kurs kosmetyczny z elementami wizażu - 20 uczniów
 • kurs grafiki komputerowej - 15 uczniów
 • kurs kelnerski - 20 uczniów
 • kurs cukierniczy - 10 uczniów
 • kurs cyfrowej obróbki zdjęć - 15 uczniów
 • kurs fakturzystki/fakturzyty z obsługą komputera i kas fiskalnych - 20 uczniów
 • kurs baristyczny - 26 uczniów
 • kurs obsługi GPS geodezyjnego - 10 uczniów
 • kurs spawacza MAG - 32 uczniów
 • kurs SEP do 1kV - 20 uczniów
 • kurs projektowania stron internetowych - 16 uczniów
 • kurs asystencko-sekretarski z j. angielskim - 16 uczniów
 • kurs profesjonalnego magazyniera - 16 uczniów
 • szkolenie z zakresu diagnostyki pojazdów samochodowych i rolniczych - 20 uczniów
 • kurs podstaw makijażu i wizażu - 16 uczniów
 • kurs grafiki komputerowej z elementami obróbki filmów- 16 uczniów
 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki i j.angielskiego - uczestniczyło 138 uczniów.

W ramach CKZ były również zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów:

 • kółko inżynieryjnych pomiarów geodezyjnych - 15 uczniów
 • kółko tworzenia stron internetowych - 12 uczniów
 • kółko fotograficzne - 14 uczniów

Ponadto w stażach zawodowych uczestniczyło 155 uczniów. Staże odbywały się w czasie wakacji 2021 r. i 2022 r., trwały 4 tygodnie i wykraczały poza zakres kształcenia zawodowego. Uczniowie otrzymali certyfikaty i stypendium w wysokości 2.300,00 zł.

Odbyły się także kursy i szkolenia dla nauczycieli:

 • szkolenie z grafiki komputerowej - 1 nauczyciel
 • szkolenie z cyfrowej obróbki zdjęć - 3 nauczycielki
 • kurs cukierniczy - 1 nauczycielka
 • szkolenie z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych - 35 nauczycieli/nauczycielek
 • szkolenie kadry i płace online: “Specjalista ds. kadr i płac” - 5 nauczycielek.

W ramach projektu została przeprowadzona modernizacja sal lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 1 w budynku przy ul. Sobieskiego 8 oraz w budynku przy ul. Racławickiej 23, a także w Zespole Szkół Nr 2 dostosowano posadzkę pod montaż podnośnika nożycowego z szarpakami.

Oprócz tego doposażono pracownie szkolne w sprzęt dydaktyczny. Zespół Szkół Nr 1 wzbogacił się o: tachimetr, drukarkę wielkoformatową, drukarkę do zdjęć, kamerę wideo, aparat fotograficzny, komputery - 15 szt., drukarki - 8 szt., oprogramowanie CorelDraw, serwis obiadowo-kawowy, sztućce, GPS geodezyjny, ekspres do kawy i wózek na laptopy.

Natomiast Zespół Szkół Nr 2 w ramach projektu otrzymał: podnośnik nożycowy z szarpakami, podnośnik najazdowy, rozsiewacz do nawozów, wiertarko-frezarkę, przecinarkę plazmową, kolbowy ekspres do kawy, profesjonalny młynek do kawy, profesjonalną sokowirówkę, profesjonalny wyparzacz do naczyń, mikser planetarny, zgrzewarkę punktową, program wspierający zarządzanie firmą spedycyjno-logistyczną.

Dodatkowo z kosztów pośrednich projektu dostosowano łazienki, na parterze budynków szkół, dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, przez dwa lata od dnia zakończenia realizacji projektu będzie utrzymywana tzw. trwałość projektu. W jej ramach będą realizowane różne formy wsparcia finansowane z budżetu powiatu.

Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2Sylwia Radecka, koordynator projektu CKZ

Pieniądze unijne odmieniły kształcenie zawodowe zespołów szkół Powiatu Miechowskiego

do góry