godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Północna część Powiatu Miechowskiego skomunikowana dzięki Funduszom Europejskim

Północna część Powiatu Miechowskiego skomunikowana dzięki Funduszom Europejskim

3 Lutego 2021
Północna część Powiatu Miechowskiego skomunikowana dzięki Funduszom Europejskim

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 od 2017 roku Powiat Miechowski realizował jedno z największych zadań drogowych - „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej północnej części Powiatu Miechowskiego do projektowanej drogi ekspresowej S7 w węźle „Książ” poprzez: budowę nowego odcinka drogi powiatowej nr 1217K Książ Wielki - Książ Mały - Moczydło, na odcinku od drogi krajowej nr do drogi powiatowej nr 1217K w miejscowości Wielka Wieś, dł. ok. 1,815 km oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1217K Książ Wielki - Książ Mały - Moczydło, na odcinku Wielka Wieś - Książ Mały - Moczydło, dł. ok. 7,733 km.”

Całkowita wartość projektu (według stanu rozliczenia z 3 lutego 2021 roku) wyniosła 13 585 899,50 zł, z czego kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich - 6 807 182,62 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.

Zakres robót w poszczególnych latach przewidywał:

Rok 2018

  • postępowanie przetargowe (dwukrotne, z uwagi na wysoki wzrost cen),
  • wyłonienie wykonawcy robót,
  • opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odc. Wielka Wieś - Książ Mały, dł. 2,234 km (połączenie z węzłem projektowanej trasy S7),
  • roboty budowlane na przedmiotowym odcinku drogi 1217K tj.: wykonanie poszerzenia jezdni, wykonanie nowych warstw nawierzchni jezdni z mieszanek asfaltowych, wykonanie odwodniania drogi wraz z przebudową przepustów drogowych i wykonaniem zjazdów do przyległych nieruchomości, przebudowę chodnika z kostki betonowej, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, wymianę oznakowania pionowego.

Wartość robót brutto - 1 686 225,99 zł zaś wartość dofinansowania - 827 578,84 zł.

Rok 2019

  • Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odc. Książ Mały - Moczydło dł. 5,498 km,
  • roboty budowlane na przedmiotowym odcinku drogi 1217K, tj.: wykonanie poszerzenia jezdni, wzmocnienie konstrukcji drogi poprzez wykonanie podbudowy z mieszanki MCE, wykonanie nowych warstw nawierzchni jezdni z mieszanek asfaltowych, wykonanie odwodniania drogi wraz z przebudową przepustów drogowych i wykonaniem zjazdów do przyległych nieruchomości, wykonanie chodnika z kostki betonowej wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, wykonanie peronów przystankowych, wymianę oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego, ustawienie barier energochłonnych.

Wartość robót brutto - 6 061 011,91 zł, wartość dofinansowania - 3 100 630,01 zł.

Rok 2020 odc. Książ Wielki - Wielka Wieś

  • Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego odcinka drogi Książ Wielki - Wielka Wieś, dł. 1,815 km,
  • roboty budowlane obejmujące wybudowanie nowego odcinka drogi 1217K tj.: wykonanie całej konstrukcji drogi, wybudowanie odcinka drogi serwisowej do obsługi przyległych nieruchomości niezabudowanych, wykonanie warstw nawierzchni jezdni z mieszanek asfaltowych na drodze i drodze serwisowej, wykonanie odwodniania drogi wraz z przebudową przepustów drogowych i wykonaniem zjazdów
    do przyległych nieruchomości, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, ustawienie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego, ustawienie barier energochłonnych.

Wartość robót brutto - 3 477 469,40 zł, wartość dofinansowania - 1 901 824,78 zł

Ponadto w ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową realizowanego odcinka drogi za 590 400 zł brutto (wartość dofinansowania - 221 353,87 zł).

Wypłacono również odszkodowania za grunty przejęte pod budowę nowego odcinka drogi 1217K Książ Wielki - Wielka Wieś, dł. 1,815 km: wartość brutto - 720 714,90 zł, wartość dofinansowania - 540 536,17 zł

Z uwagi na odwołania od decyzji odszkodowań za grunty przejęte pod drogę, ostateczne kwoty zostaną zmienione.

Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa
Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa
Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

 

do góry