godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu informuje o rozpoczęciu realizacji projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu informuje o rozpoczęciu realizacji projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

21 Kwietnia 2021
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu informuje o rozpoczęciu realizacji projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu rozpoczęło realizację projektu pn.:Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu rozpoczęło realizację projektu pn.:

 1. Terapia zajęciowa w Dziennym Centrum Aktywności” dofinansowanego ze środków PFRON w wysokości 433 840,00 zł w ramach konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.
  • Czas trwania: 01.04.2021 r. - 31.03.2024 r.
  • Celem projektu jest zwiększenie samodzielności, wyrównywanie szans, a także przeciwdziałanie marginalizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Terapia umożliwi nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w codziennym życiu, wpłynie pozytywnie na rozwój psychoruchowy, społeczny, emocjonalny i poznawczy, umożliwi poprawę jakości życia.
  • Adresatami projektu są młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami.
  • W tym projekcie 1 osoba z terenu Powiatu Miechowskiego została objęta kompleksową pomocą i wsparciem.
 2. „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków PFRON w wysokości 374 680,00 zł w ramach konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.
  • Czas trwania 01.04.2021 r.- 31.03.2024 r.
  • Celem projektu jest poprawa funkcjonowania, zwiększenie samodzielności życiowej i umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych.
  • Adresatami projektu są dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami - wychowankowie i absolwenci OREW.
  • W tym projekcie 1 osoba z terenu Powiatu Miechowskiego została objęta kompleksową pomocą i wsparciem.

logo konkursu Pokonamy bariery

logo Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

do góry