godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Ponad 7 tysięcy drzewek dla mieszkańców Powiatu Miechowskiego rozdanych w ramach I Małopolskich Dni Klimatu

Ponad 7 tysięcy drzewek dla mieszkańców Powiatu Miechowskiego rozdanych w ramach I Małopolskich Dni Klimatu

27 Czerwca 2022
Ponad 7 tysięcy drzewek dla mieszkańców Powiatu Miechowskiego rozdanych w ramach I Małopolskich Dni Klimatu

 

W ramach realizacji projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA Starostwo Powiatowe w Miechowie przy wsparciu wszystkich 7 gmin z terenu naszego powiatu, Szkół Podstawowych z Książa Małego, Pogwizdowa i Dziaduszyc oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościejowie i Domu Aktywnego Seniora w Marchocicach od 21 kwietnia do 12 maja 2022 roku przeprowadziło kampanię informacyjno-edukacyjną w ramach I Małopolskich Dni dla Klimatu pod hasłem #drzewodlaklimatu.

W każdej z gmin zostało wystawione stoisko klimatyczne, w którym Marzena Wiejak, powiatowa doradczyni do spraw klimatu i środowiska oraz ekodoradcy gminni udzielali informacji jak stać się bardziej eko, co oferuje program Czyste Powietrze oraz pomagali złożyć deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każda osoba, która odwiedziła stoisko klimatyczne otrzymała nieodpłatnie sadzonki świerka pospolitego lub buka zwyczajnego. Osoby chętne wypełniały również krótkie ankiety klimatyczne. 

We wszystkich 7. gminach stoiska klimatyczne odwiedziło ok. 2400 osób, które otrzymały łącznie 7100 sztuk sadzonek drzew rodzimych. Wypełniono 388 ankiet. Analiza ankiet klimatycznych dostarczyła cennych informacji - do 97% ankietowanych dotarła informacja o postępujących zmianach klimatu, ale już tylko 46% odpowiedzialnością za zmiany klimatyczne obarcza ogólnie człowieka i jego działalność. Pozostali uważają, że głównymi winowajcami ocieplania się klimatu są przemysł, transport, branża energetyczna oraz leśnictwo i ...politycy. Pocieszające jest to, że aż 344 ankietowanych jest świadomych, że ich działania mają znaczenie dla łagodzenia zmian klimatu. Stąd 57% osób badanych deklaruje oszczędność wody na co dzień, 40% korzysta z odnawialnych źródeł energii, a 80% segreguje odpady. Motywującym jest to, iż ponad 55 % ankietowanych wyraża chęć poszerzenia swojej wiedzy ekologicznej. Najchętniej wybieranym tematem eko (46% osób) było dokonywanie świadomych wyborów podczas zakupów, jak oszczędzać jedzenie, eko ubrania i ograniczanie plastiku. 

W dniach 5 - 12 maja kampania miała swoją kontynuację. Wraz ze Szkołami Podstawowymi z Książa Małego, Pogwizdowa i Dziaduszyc oraz Środowiskowym Domem Samopomocy w Kościejowie i Domem Aktywnego Seniora w Marchocicach  posadzono 420 szt drzewek oraz rozdystrybuowano wśród uczestników akcji 480 szt sadzonek. Łącznie we wszystkich wydarzeniach uczestniczyło ok. 300 osób. 

- W imieniu Samorządu Powiatu Miechowskiego serdecznie dziękuję Włodarzom podległych gmin, powiatowemu doradcy ds. klimatu i środowiska, ekodoradcom gminnym oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach I Małopolskich Dni dla Klimatu. Cieszę się, że spotkała się ona z tak dużym zainteresowaniem mieszkańców. Ważne jest, aby każdy z nas dostrzegł, że jednak ma jakiś wpływ na klimat i jego zmiany, na otaczającą przyrodę. Nawet jedno nowo posadzone drzewo ma ogromne znaczenie dla jakości powietrza i zdrowego klimatu - w Powiecie Miechowskim jest to aż 8000 nowych drzew - zaznacza Jacek Kobyłka, Starosta Powiatu Miechowskiego. 

Projekt LIFE-IP EKOMALOPOLSKA/LIFE19 IPC/PL/000005 realizowany jest przy dofinansowaniu z programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.

Marzena Wiejak, doradca ds. klimatu i środowiskalogo EkoMałopolska dla klimatu

do góry