godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Miechowskiego z udziałem kolejnych znaczących środków zewnętrznych

Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Miechowskiego z udziałem kolejnych znaczących środków zewnętrznych

24 Października 2023
Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Miechowskiego z udziałem kolejnych znaczących środków zewnętrznych

Powiat Miechowski realizuje kolejne inwestycje drogowe, na które pozyskał znaczące dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Tym razem na „poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego" pozyskał 80% dofinansowania na 3 zadania drogowe - w Kozłowie, Miechowie i Kalinie Wielkiej.

Pierwsze z nich to „ Przebudowa drogi powiatowej 1198K w km od 24+357 do km 24+830 w miejscowości Kozłów”. Wykonawcą wyłonionym w przetargu została firma F.H.U.MOL-BUD Dariusz Molong ze Szczepanowic. Wartość zadania wynosi 1 291 631 zł, a w jego zakres wchodzi:

 • wykonanie odcinka nowej nawierzchni jezdni,
 • budowa chodnika zatoki autobusowej, stanowisk postojowych,
 • wymiana oświetlenia ulicznego,
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Drugie zadanie dotyczy „Przebudowy drogi powiatowej 1211K (ul. Powstańców 1863r.) w km od 1+080 do km 1+780 w miejscowości Miechów”. Jego wykonawcą została firma PPHU MDTRANS z Poradowa Miechów za 687 160 zł. Inwestycja ta przewiduje:

 • wykonanie nawierzchni chodnika,
 • budowę dwóch peronów przystankowych,
 • wykonanie przejścia dla pieszych wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.

Zadanie nr 3 to „Przebudowa drogi powiatowej 1224K w km od 6+695 do km 6+840 w miejscowości Kalina Wielka”. Roboty wykonuje, podobnie jak w zadaniu pierwszym - F.H.U.MOL-BUD Dariusz Molong ze Szczepanowic za 399 397 zł. Zakres prac obejmuje:

 • budowę zatoki parkingowej koło cmentarza w Kalinie Wielkiej,
 • budowę odcinka chodnika o nawierzchni z kostki brukowej,
 • budowę peronu przystankowego,
 • budowę oświetlenia przejścia dla pieszych.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Miechowskiego z udziałem kolejnych znaczących środków zewnętrznych

do góry