godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Posiedzenie Zarządu - inwestycje drogowe

Posiedzenie Zarządu - inwestycje drogowe

24 Października 2007
Posiedzenie Zarządu - inwestycje drogowe

(...) w posiedzeniu prowadzonym przez starostę Mieczysława Bertka uczestniczyli przedstawiciele samorządu gminnego na czele z burmistrzem Krzysztofem Świerczkiem i przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Chmielewskim. Specjalistycznych wyjaśnień i komentarzy udzielał Jerzy Muszyński, wicedyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie. Priorytetem będzie modernizacja ul. Warszawskiej, na którą powiat uzyskał środki w ramach rządowego Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach. Inwestycja oszacowana na 1.180 tys. zł w połowie będzie finansowana z budżetu centralnego, zaś drugą połowę solidarnie po 295 tys. zł pokryją oba samorządy. W tej kwestii podpisano już wcześniej stosowne porozumienie. W ramach tych prac ul. Warszawska zyska m.in. nowa nakładkę asfaltową od ul. Partyzantów do obwodnicy E-7 i chodnik od ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Warszawską na odcinku gminnym. Władze miejskie zaproponowały, aby przy okazji tej inwestycji wykonać także zadanie dodatkowe, tj. nowy chodnik przy tej ulicy, na odcinku od wjazdu na parking do ul. Głowackiego (koszt inwestorski opiewa na ok. 120 tys. zł). Rozmówcy ustalili, że o realizacji tego nieplanowanego zakresu robót zdecydują oszczędności pozostałe z wykonania prac podstawowych przy modernizacji ul. Warszawskiej. Wicestarosta Stanisław Pietrzyk omówił przygotowania do złożenia przez powiat dwóch dużych wniosków drogowych do MRPO, obejmujących w 2008r. modernizację ciągów komunikacyjnych: Miechów-Charsznica-Jelcza-do gran. pow., Książ Wielki-Książ Mały-Zaryszyn oraz Miechów-Tunel-Kozłów-Marcinowice.  Na tych szlakach też znajdują się odcinki dróg będące w zarządzie gminy Miechów. Dla członków Zarządu Powiatu ważna była odpowiedź na kluczowe pytanie - czy samorząd Gminy Miechów będzie partycypował w tych inwestycjach, bowiem wsparcie finansowe jest atutem przy punktowaniu wniosków na szczeblu wojewódzkim. Burmistrz Krzysztof Świerczek wyjaśnił, że na przyszły rok gmina ma już określone znaczne zobowiązania finansowe do realizacji i nie byłaby w stanie podołać kolejnym obciążeniom finansowym. Zadeklarował jednak otwartość na współfinansowanie wspólnych zadań drogowych na 2009r. W dalszej części spotkania wymieniono uwagi o potrzebie modernizacji ulic Piłsudskiego i Partyzantów, zwłaszcza budowie brakujących chodników. Odrębną uwagę poświęcono koniecznemu i niezwłocznemu remontowi ul. Targowej, jedynej drogi dojazdowej do starostwa, będącej w gestii miasta. Do sfinalizowania tej sprawy, ze względu na niewielkie obecnie środki budżetowe, miasto powróci wiosną przyszłego roku. W rozmowach sygnalizowano także problem braku miejsc postojowych w obrębie centrum Miechowa. Spotkanie przedstawicieli obu samorządów wykazało chęć wspólnego działania w ramach kwestii poprawy bezpieczeństwa drogowego w mieście i na terenie gminy w ramach dostępnych środków finansowych. Pierwsze efekty wspólnych ustaleń będą zapewne widoczne w 2008r.

/Ryszard Nasada, rzecznik prasowy powiatu/
do góry