godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Powiat miechowski udostępnia geodezyjne E- Usługi

Powiat miechowski udostępnia geodezyjne E- Usługi

8 Grudnia 2023
Powiat miechowski udostępnia geodezyjne E- Usługi

Zakończyła się trwająca w latach 2017- 2023 realizacja projektu pn. ,,E-Usługi w informacji przestrzennej powiatu miechowskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2.Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt projektu wyniósł 6 386 764,13 zł, z czego dofinansowanie UE oraz krajowe z budżetu państwa wyniosło 5 628 885,64 zł. Wkład własny beneficjenta wyniósł 757 878,49 zł (w tym dotacja Wojewody na wkład własny Powiatu w kwocie 582 811,90 zł).

W wyniku realizacji projektu przeprowadzono modernizację Ewidencji Gruntów i Budynków dla jednostek ewidencyjnych: Charsznica, Gołcza, Książ Wielki-miasto, Książ Wielki- obszar wiejski, Miechów- obszar wiejski, Słaboszów, obrębu Racławice oraz aktualizację Ewidencji Gruntów i Budynków dla jednostki Racławice (z wyłączeniem obrębu Racławice). Przetworzono archiwalne zdjęcia lotnicze do ortofotomapy, założono bazy danych BDOT500 i GESUT dla jednostek: Charsznica, Gołcza, Miechów- miasto oraz Miechów- obszar wiejski, dostosowano dane osnowy geodezyjnej do modelu pojęciowego, zgodnego z aktualnym rozporządzeniem w sprawie osnów geodezyjnych, zakupiono nowoczesny sprzęt informatyczny i oprogramowanie.

Od czerwca 2019 roku funkcjonuje nowy serwis internetowy Powiatu Miechowskiego zbudowany w oparciu o budowę strony dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Miechowie w ramach w/w projektu.

Uruchomiono także portal e-usług informacji przestrzennej powiatu miechowskiego, dostępny dla każdego zainteresowanego pod adresem: https//miechow.geoportal2.pl/. Oferuje osobom prywatnym, wykonawcom prac geodezyjnych, rzeczoznawcom majątkowym, komornikom, projektantom czy inwestorom dostęp do modułów, pozwalających przeglądać i zamawiać udostępniane materiały bez konieczności wizyty w urzędzie.

Głównym celem projektu było wdrożenie elektronicznej administracji (e-usług) oraz podniesienie ich jakości i dostępności, a także poprawa jakości danych gromadzonych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Większa dostępność i jakość usług publicznych oraz otwarty dostęp do informacji, jakie udostępnia portal e-usług skutecznie skraca czas obsługi interesantów i doskonale wpisuje się w strategię zbliżenia Klienta do Urzędu.

logo programu e-usługi w Powiecie MiechowskimGeoportal Powiatu Miechowskiego

do góry