godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Powiatowe ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze na terenie miechowskiego Szpitala

Powiatowe ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze na terenie miechowskiego Szpitala

9 Września 2019
Powiatowe ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze na terenie miechowskiego Szpitala

W piątek 06 września 2019 r. o godz. 10.00 podczas prowadzonego remontu w wyniku złego zabezpieczenia prowadzonych prac pożarowo niebezpiecznych powstał pożar na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym w budynku „F” Szpitala św. Anny w Miechowie (II piętro).

Rozwijający się pożar spowodował duże zadymienie na oddziale. Akcja gaśnicza podjęta przez personel przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego nie przyniosła oczekiwanego rezultatu, dodatkowo troje z nich uległo poparzeniu i zatruciu toksycznymi produktami spalania. Pracownicy szpitala podjęli jednocześnie próbę ewakuacji pacjentów znajdujących się na oddziale. Niestety szybko rozwijający się pożar i duże zadymienie odcięły drogę ewakuacji co najmniej kilku pacjentom. Kierownik oddziału telefonicznie zaalarmował Państwową Straż Pożarną przekazując informację o zaistniałym zdarzeniu. Taką informację przekazał również zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego dyrektorowi szpitala, który zarządził ewakuację bloku „F”…

To tylko fragment scenariusza powiatowych ćwiczeń, które skoncentrowały przy obiekcie miechowskiego szpitala szereg jednostek Straży Pożarnej, Policji i Państwowego Ratownictwa Medycznego. W akcji uczestniczyli strażacy zawodowi z Jednostek Ratowniczo Gaśniczych z Miechowa, Proszowic i Olkusza. Wspierali ich ochotnicy z terenu powiatu miechowskiego - OSP Przybysławice, OSP Charsznica, OSP Bukowska Wola, OSP Kalina Wielka, OSP Falniów oraz spoza Miechowszczyzny - OSP Bukowno Stare, OSP Dłużec, OSP Bydlin. Ćwiczenia koordynowało Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w obecności starosty powiatu miechowskiego - Jacka Kobyłki. Kierownikiem ćwiczeń był komendant KP PSP mł. bryg. Michał Majda, a działaniami ratowniczymi kierowali - zastępca komendanta st. kpt. Mariusz Idzik oraz dowódca JRG - mł. bryg. Paweł Miś. Pozorację zapewnili uczniowie Zespołu Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych z Książa Wielkiego.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry