godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Powiatowe ćwiczenia taktyczno-bojowe w Leśnictwie Trąby

Powiatowe ćwiczenia taktyczno-bojowe w Leśnictwie Trąby

27 Czerwca 2022
Powiatowe ćwiczenia taktyczno-bojowe w Leśnictwie Trąby

24 czerwca 2022 r. w Cisiej Woli rozegrano ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek ratowniczych Powiatu Miechowskiego. Scenariusz manewrów zakładał, iż o godz. 10:00 doszło do wybuchu w budynku leśniczówki na terenie Leśnictwa Trąby w Cisiej Woli. Pilarz, który w pobliżu budynku leśniczówki prowadził ścinkę drzewa w wyniku wybuchu stracił koncentrację i został przyciśnięty przez drzewo. Miejscowy leśniczy przekazał telefonicznie do Centrum Pogotowia Ratunkowego informację o powyższym zdarzeniu. CPR skierował informację nt. zgłoszenia do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie, Policji oraz Pogotowia Ratunkowego.

SKKP PSP Miechów po przyjęciu zgłoszenia zadysponował dwa zastępy ratowniczo - gaśnicze JRG PSP w Miechowie, SLRR z dowódcą JRG Miechów oraz 2 zastępy OSP z terenu gminy Książ Wielki: OSP w KSRG Książ Wielki oraz OSP Moczydło. Po dojeździe na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania KDR (Kierujący Działaniami Ratowniczymi) stwierdził, że na placu w pobliżu budynku leśniczówki jest powalone drzewo pod, którym znajduje się pilarz z zachowanymi czynnościami życiowymi (podjęta próba ewakuacji pilarza przez leśniczego nie przyniosła oczekiwanych skutków), KDR dowiaduje się jednocześnie, że w piwnicy budynku leśniczówki, w której doszło do eksplozji znajdowało się dwóch uchodźców.

Kierujący Działaniami Ratowniczymi natychmiast zadysponował 2 zastępy (PSP i OSP) do ewakuacji pilarza spod drzewa oraz 2 zastępy (PSP i OSP) do pilnej ewakuacji osób z budynku leśniczówki (wejście do budynku możliwe wyłącznie przez właz służący jako zsyp opału). KDR podjął jednocześnie decyzję o zadysponowaniu dodatkowych sił i środków z terenu powiatu (jednostki OSP w KSRG) oraz ze względu na znaczne uszkodzenia budynku - Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą „Kraków 5” oraz dodatkowo poinformował Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Po dojeździe dodatkowych OSP w KSRG na miejscu zdarzenia zorganizowano punkt medyczny celem udzieleniu KPP (Kwalifikowanej Pomocy Medycznej). Po ewakuacji osoby z wnętrza budynku okazało się, że 2 osoba wydostała się przed przybyciem służb z budynku i udała we wskazanym kierunku - teren leśny. W związku z tym, że osoba była w szoku i mogła być poszkodowana, KDR podjął decyzję o zadysponowaniu Grupę Ratownictwa Specjalistycznego OSP w Krakowie. Po dojeździe „SGPR Kraków 5” i konsultacji z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, została podjęta decyzja o potrzebie zabezpieczenia budynku poprzez podstemplowanie stropu piwnicy oraz ścian oraz przeszukanie pozostałych pomieszczeń budynku. Dodatkowo KDR w celu sprawnej organizacji łączności postanawił polecić dyżurnemu zadysponować samochód dowodzenia i łączności. W tym czasie na miejsce przybył zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie, który przejął dowodzenie.

Powiatowe ćwiczenia taktyczno - bojowe miały na celu:

 • doskonalenie działań z zakresu ratownictwa poszukiwawczo - ratowniczego i technicznego,
 • sprawdzenie stanu gotowości bojowej JRG, poziomu wyszkolenia załogi, działania środków alarmowania i łączności,
 • utrwalenie podstawowych zasad związanych z uwalnianiem osób z trudno dostępnych miejsc oraz przeprowadzeniem ewakuacji ludzi,
 • doskonalenie form i metod koordynacji działań ratowniczych podczas zdarzeń, do których zadysponowano siły i środki z terenu powiatu oraz spoza powiatu,
 • zapoznanie ze specyfiką obiektu i terenu,
 • sprawdzenie funkcjonowania systemów łączności z wykorzystaniem samochodu dowodzenia i łączności,
 • doskonalenie współdziałania i dowodzenia siłami i środkami KSRG z innymi służbami uczestniczącymi w ćwiczeniach.,
 • zapoznanie się służb ratowniczych z charakterystyką terenu leśnego,
 • doskonalenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych w terenie oraz współpraca z Policją w tym zakresie,
 • sprawdzenie procedur alarmowania, dysponowania i powiadamiania zgodnie z planem ratowniczym dla powiatu miechowskiego,
 • praktyczne sprawdzenie możliwości taktyczno - technicznych zastępów przewidzianych do udziału w ćwiczeniach,
 • doskonalenie technik stosowania sprzętu technicznego w tym stemplowanie stropów i ścian,
 • doskonalenie umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa
fot. Kamil Kobylarczyk

Powiatowe ćwiczenia taktyczno-bojowe w Leśnictwie Trąby

do góry