godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego o wakacjach i relokacji uchodźców

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego o wakacjach i relokacji uchodźców

7 Czerwca 2022
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego o wakacjach i relokacji uchodźców

Przygotowanie służb i samorządów do okresu wakacyjnego, towarzyszące temu okresowi zagrożenia oraz relokacja ukraińskich uchodźców, to główne tematy, którymi zajął się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego na spotkaniu 7 czerwca w miechowskim starostwie.

Na tę chwilę w Małopolskim Kuratorium Oświaty zgłoszono 2 obiekty organizujące letnie formy wypoczynku. Hotel „Planeta” w Charsznicy szykuje się do 3 obozów sportowych, a Centrum Kultury i Sportu w Miechowie do 6 półkolonii.

Jak informował Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Michał Majda, jego formacja skupia się na czynnościach kontrolno-rozpoznawczych oraz profilaktyce polegającej na przeprowadzeniu pogadanek o bezpieczeństwie i pierwszej pomocy. W wymienionych obiektach, KP PSP nie stwierdziła uwag. Komendant nie widzi większych zagrożeń, które niesie za sobą zbliżający się okres wakacyjny, nie licząc nie do przewidzenia gwałtownych zdarzeń związanych z aurą pogodową.

Podobnie Komenda Powiatowa Policji, współpracująca ze strażakami, skupia się na profilaktyce. Ponadto monitoruje miejsca gromadzenia się małoletnich, a w związku ze wzmożonym wakacyjnym ruchem migracyjnym, prowadzi kontrole drogowe, o czym informował zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Mariusz Gurda. On również wskazuje na brak sygnałów o zagrożeniach w okresie wakacji. Deklaruje przy tym, iż mimo okresu urlopowego, służba będzie odpowiednio zabezpieczona.

Wspomniane obozy i półkolonie organizowane będą w obiektach użyteczności publicznej, gdzie działalność kontrolną na bieżąco prowadzi Powiatowa Inspekcja Sanitarna. Szefowa Sanepidu Edyta Bryg wspomniała, iż szczególny nacisk jej służby kładą na kwestie żywieniowe. Jej obawy budzi, mimo zakazu i widocznych stosownych tabliczek informacyjnych, kąpiel dzieci w fontannach w Parku Miejskim. Dlatego uczula w tym względzie rodziców i opiekunów. Przypomina, iż do tych celów przeznaczone są na bieżąco kontrolowane baseny - w Miechowie oraz w obiektach hotelarskich - w Dosłońcu i Charsznicy.

Pytana o pandemię na terenie Powiatu Miechowskiej, dyr. Bryg stwierdziła, że wirus nadal krąży w populacji. Są pojedyncze zgłoszenia o zachorowaniach, ale nie ma obowiązku stosowania kwarantanny. Szefowa Sanepidu podkreśla, i wirus bardzo osłabł. Zgony zdarzają się u osób bardzo obciążonych innymi chorobami. Jednocześnie Edyta Bryg uczula, iż na jesień, kiedy odporność populacji spada, Covid-19 może niestety o sobie przypomnieć. Na chwilę obecną notuje się średnio do dwóch zachorowań co 2-3 dni. Badania przesiewowe na koronawirusa prowadzi jedynie Szpital. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nie mają możliwości testowania.

Wicedyrektor Szpitala - Łukasz Orłowski zwrócił uwagę na duży poziom wszczepienia populacji Powiatu Miechowskiego, ale z drugiej strony na znikome obecne zainteresowanie szczepieniami przeciw Covid-19. Miesięcznie notuje się ich od 20 do 30. W Szpitalu przebywa 4 zakażonych pacjentów, z czego 2 w stanie cięższym.

Dyrektor Sanepidu stanowczo dementowała obiegowe pogłoski na temat domniemanego „ukraińskiego covida i ospy”. Co prawda notuje się zwiększoną liczbę zachorowań na ospę wietrzną, ale jest ona spowodowana powrotem dzieci i młodzieży do skupisk szkolnych po okresie pandemii i rozprzestrzeniania się tego wirusa drogą powietrzną.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w okresie wakacyjnym zwraca szczególną uwagę na kontrolę placów zabaw, których w naszym powiecie jest około 50, a także boisk sportowych, kortów, siłowni zewnętrznych i tym podobnych obiektów. Cieszy fakt, iż zarządcy obiektów użyteczności publicznej przestrzegają procedur przeprowadzania przeglądów okresowych.

Dla Nadleśnictwa okres letni wiąże się ze spotęgowanym zagrożeniem pożarowym, które jest monitorowane codziennie. Jeśli wilgotność ściółki jest mocno ograniczona, to uruchamiane są dodatkowe piesze patrole leśne.

Remonty cząstkowe na drogach powiatowych zaawansowane są w 80%. Krzysztof Szarek, p.o. dyr. Zarządu Dróg Powiatowych informował ponadto, iż po 20 czerwca będzie przeprowadzony kompleksowy przegląd oznakowania dróg i skrzyżowań. Tam gdzie zajdzie taka potrzeba, oznakowanie będzie uzupełniane.

W okresie wakacyjnym nieprzerwanie zabezpieczone jest również bezpieczeństwo socjalne i opieka społeczna. Do dyspozycji jest Powiatowy Punkt Interwencji Kryzysowej z pomocą psychologiczną, którym dysponuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, o czym wspomniał na sztabie kryzysowym kierownik Janusz Patyna.

Kwestie bezrobocia na Miechowszczyźnie poruszył Tomasz Mucha, dyr. Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie. Utrzymuje się ono na niskim 4% poziomie. PUP dysponuje środkami i odpowiednimi mechanizmami aktywizacji bezrobotnych, zarówno dla absolwentów szkół jak również dla uchodźców.

Drugim zasadniczym punktem posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego była sprawa relokacji uchodźców. Taka potrzeba pojawiła się w związku z realizacją umów i podjętych zobowiązań sprzed wojny przez właściciela Hotelu „Planeta” w Charsznicy. Obecnie w Powiecie Miechowskim w tzw. obiektach instytucjonalnych organizowanych przez samorząd powiatu i gmin, przebywa 432 ukraińskich uchodźców, z czego 134 osoby w „Planecie”. W charsznickim hotelu, może pozostać 50 osób, a pozostałe do wakacji 84 należy relokować. Nie ma z tym problemu, bowiem Powiat Miechowski dysponuje zasobem odpowiedniej liczby wolnych miejsc w innych obiektach rozlokowanych po gminach naszego powiatu, prowadzonych przez gminy, Stowarzyszenie „Mirów” i prywatnych przedsiębiorców.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry