godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Powiatowy drogowy krajobraz - inwestycje i plany

Powiatowy drogowy krajobraz - inwestycje i plany

26 Maja 2023
Powiatowy drogowy krajobraz - inwestycje i plany

Okrągła pięćdziesiąta sesja Rady Powiatu, która odbyła się w czwartek 25 maja, poświęcona była zagadnieniom transportowo-drogowym. Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania zadań na sieci dróg powiatowych w 2022 roku i plan robót drogowych na drogach powiatowych na rok bieżący przedstawiony przez Krzysztofa Szarka, dyr. Zarządu Dróg Powiatowych, a także informację o komunikacji zbiorowej zreferowaną przez Romana Wąwoźnego, naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg.

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie w zeszłym roku wyniosły prawie 14,1 mln zł, z czego ponad połowę (8,1 mln zł) przeznaczono na przebudowę i remonty dróg, 3 mln 166 tys. zł na ich utrzymanie i 151 tys. zł na zakupy majątkowe. Dzięki pozyskanym środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4 mln 554 tys. zł, za ponad 7,3 mln zł z udziałem finansowym gmin udało się przebudować dwie drogi powiatowe - w Rogowie w Gminie Kozłów (2 km) oraz w Wysocicach w Gminie Gołcza (1,570 km). W ramach współpracy z samorządami tzw. systemem 50/50 wyremontowany został kilometrowy odcinek drogi w Strzeżowie I w Gminie Miechów za prawie 294 tys. zł.

W bieżącej kadencji, na co zwrócił uwagę Przewodniczący Krzysztof Świerczek, Zarząd i Rada Powiatu skupili się na perspektywicznym planowaniu inwestycji drogowy, tak by wpisywać się rokrocznie w kolejne i nowe edycje programów dofinansowujących zadania drogowe. Dlatego też w 2022 roku spore nakłady - prawie 486 tys. zł pochłonęły dokumentacje projektowe przyszłych inwestycji.

Z 3 mln 166 tys. zł wydanych w poprzednim roku na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, 1 mln 257 tys. wydatkowano na ich zimowe utrzymanie. Jakość odśnieżania jak i sam system pracy znacząco poprawiło, pozyskanie przez Powiat Miechowski od GDDKiA bazy sprzętowo - materiałowej przy ul. Piłsudskiego w Miechowie dla Drogowej Służby Interwencyjnej ZDP. Jak podkreślał na sesji dyr. Szarek, Powiat Miechowski od lat stosuje korzystny finansowo system odśnieżania. Wynajmowane są jedynie nośniki (samochody ciężarowe) sprzętu do odśnieżania dróg. Przeważająca większość małopolskich samorządów zimowe utrzymanie dróg w całości zleca podmiotom zewnętrznym, co generuje zdecydowanie większe koszty.

Z kolei letnie utrzymanie „powiatówek”, które pochłonęło w 2022 r. 1 mln 909 tys. zł to nie tylko koszenie poboczy, odmulanie, uzupełnianie oznakowania, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych itp. Same bieżące remonty dróg i chodników kosztowały prawie 800 tys. zł.

Na 2023 rok zaplanowano rekordowe nakłady na przebudowy dróg i mostów powiatowych - prawie 34 mln zł. Ich bieżące utrzymanie kosztować ma 1,7 mln zł. Największym i najdroższym zadaniem realizowanym w przeważającej części przy udziale środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu „Polski Ład” (8 mln zł) jest budowa wiaduktu nad linią kolejową LHS w m. Uniejów Rędziny (całkowity koszt 9 mln 556 mln, z czego po 778 220 zł udział powiatu i Gminy Charsznica).

Skuteczność Powiatu Miechowskiego w pozyskiwaniu środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych pozwala na dalsze odmienianie krajobrazu drogowego Miechowszczyzny. Ruszyła ważna, choć odcinkowo krótka (584m), inwestycja, łącząca gminy Miechów i Charsznica, od Chodowa do Zagorzyc, za nieco ponad 651 tys. zł (w tym po 100 tys. udział powiatu i Gminy Charsznica). Po latach wyczekiwań tłuczniową drogę zastąpi nowa asfaltowa.

W rozłożeniu na kolejne 3 lata, Powiat Miechowski pozyskał z RFRD (5 807 375 zł) dofinansowanie na przebudowę drogi przez miejscowości Jaksice, Kamieńczyce i Komorów, z udziałem finansowym Gminy Miechów. Pierwsze postępowanie przetargowe na realizację tego zadania zostało unieważnione ze względu na zbyt wygórowane finansowo oferty. Trwa weryfikacja zakresu i technologii przebudowy przed kolejnym przetargiem.

Ponadto na ten rok Powiat Miechowski złożył wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (63% dofinansowania) na przebudowę prawie 3 km odcinka drogi Bryzdzyn - Tunel - Miechów od Przybysławic do Podleśnej Woli. Kosztorysowa wartość inwestycji wynosi 7,6 mln zł, przy partycypacji gmin Kozłów, Książ Wielki, Charsznica.

Oprócz wymienionych, w tym roku realizowane są remonty dróg powiatowych tzw. metodą nakładek asfaltowych, o których pisaliśmy tutaj.

To nie koniec planowanych inwestycji drogowych na 2023 rok. Wraz z ogłoszeniem naboru do Funduszu Remontowego w ramach RFRD, Powiat Miechowski złożył 3 wnioski. Planowana wartość zadań wynosi prawie 8 mln zł, z czego można pozyskać dofinansowanie na poziomie minimum 50%. W tych wnioskach przewidziano remonty dróg z udziałem gmin na odcinkach: Kępie - Przysieka (Gmina Kozłów), Pstroszyce I - Siedliska (Gmina Miechów), Dziaduszyce - Nieszków i Miroszów (Gmina Słaboszów).

Ponadto systemem 50/50 z gminami mają być wykonane przebudowy dwóch odcinków dróg w Gminie Charsznica oraz ma powstać zatoka parkingowa przy cmentarzu w Kalinie Wielkiej w Gminie Słaboszów.

W tym roku ponownie spore nakłady finansowe (ponad 1,7 mln zł, w tym 50% udział gmin) przeznaczone zostały na przygotowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe powiatowe zadania drogowe na 13 odcinkach o łącznej długości 27,46 km.

Z informacji przedstawionej przez naczelnika Romana Wąwoźnego wynika m.in., iż na terenie Powiatu Miechowskiego transport osobowy wykonują firmy przewozowe posiadające stosowne zezwolenia wydane przez Starostę Miechowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego oraz inne organy uprawnione. Starosta wydał 23 zezwolenia na wykonywanie przewozów osób na liniach komunikacyjnych w obrębie naszego powiatu. Przewozy te wykonywane są przez 10 przedsiębiorców (stan na 15.05.2023 r.).

Ze stolicy powiatu - Miechowa, dziennie wykonywanych jest łącznie 288 kursów autobusowych oraz 383 powrotne. Oprócz tego do Krakowa codziennie kursuje 79 pociągow. Zdaniem naczelnika, ilość kursów jest wystarczająca dla zaspokojenia potrzeb przewozowych mieszkańców Miechowszczyzny. Roman Wąwoźny zauważa również tendencję do zwiększania jakości posiadanego taboru autobusowego przez przewoźników, a zwłaszcza zwiększania ich pojemności pasażerów.

Z innych danych komunikacyjnych przedstawionych na sesji, warto wspomnieć, iż na 448 km sieci dróg w Powiecie Miechowskim, znajduje się 579 przystanków. Zasadność ich usytuowania oraz wnioski o nowe weryfikuje specjalnie powołana Komisja ds. przystanków komunikacji publicznej. Jest to tzw. ciało opiniujące. Każda nowa lokalizacja przystanku wymaga podjęcia uchwały Rady Gminy oraz opracowania projektu organizacji ruchu oraz uzgodnienia m.in. z zarządcą drogi.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry