godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/„Powodziówki” na drogach Powiatu Miechowskiego wykonane z końcem 2023 roku

„Powodziówki” na drogach Powiatu Miechowskiego wykonane z końcem 2023 roku

4 Stycznia 2024
„Powodziówki” na drogach Powiatu Miechowskiego wykonane z końcem 2023 roku

Z końcem minionego 2023 roku, dzięki pozyskanemu przez Powiat Miechowski dofinansowaniu z rezerwy budżetu państwa na realizację zadań związanych z usuwaniem klęsk powodziowych (tzw. „powodziówki”), przy partycypacji gmin udało się wyremontować kilka odcinków dróg powiatowych w miejscowościach: Raszówek, Kropidło, Rędziny Zbigalskie, Dziemięrzyce, Nieszków, Słupów, Kościejów, Przybysławice.

A oto zadania, wartość robót, montaż finansowy i zakres przeprowadzonych robót na poszczególnych odcinkach.

Remont drogi powiatowej Raszówek-Zagorzany nr 1228 K w miejscowościach Raszówek, Kropidło, Rędziny Zbigalskie w km 0+400-1+130.

Wartość ogólna zadania wyniosła 435 241,55 zł, w tym: budżet państwa - 299 808,00 zł, Powiat Miechowski - 67 716,78 zł, Gmina Słaboszów - 67 716,77 zł.

Zakres wykonanych prac na w/w odcinku:

 • ścinanie poboczy,
 • odbudowa rowu przydrożnego km 0+880 - 1+190 km,
 • profilowanie istniejącej nawierzchni kruszywem kamiennym łamanym,
 • wykonanie w-wy profilująco - wzmacniającej z mieszanki mineralno - asfaltowej,
 • wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
 • utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym.

Remont drogi powiatowej Dale-Klonów-Marchocice-Janowiczki nr 1234K w miejscowości Dziemięrzyce w km 7+997-9+397.

Wartość ogólna zadania wyniosła 582 101,84 zł, w tym: budżet państwa - 450 798,53 zł, Powiat Miechowski - 72 592,31 zł, Gmina Racławice: 58 711,00 zł.

Zakres wykonanych prac na w/w odcinku:

 • ścinanie poboczy,
 • wykonanie w-wy profilująco - wzmacniającej z mieszanki mineralno - asfaltowej,
 • wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
 • utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, łamanym.

Remont drogi powiatowej Nieszków - Toporów - Kościejów nr 1230K w miejscowościach Nieszków, Słupów, Kościejów w km 2+600 - 3+533 i km 8+283 - 9+283

Wartość ogólna zadania wyniosła 1 023 025,40 zł, w tym: budżet państwa - 761 216,00 zł, Powiat Miechowski - 130 904,70 zł, Gmina Racławice - 41 851,04 zł, Gmina Słaboszów- 89 053,66 zł.

Zakres wykonanych prac na w/w odcinku:

 • ścinanie poboczy,
 • profilowanie nawierzchni kruszywem kamiennym łamanym,
 • wykonanie w-wy profilująco - wzmacniającej z mieszanki mineralno - asfaltowej,
 • wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
 • utwardzenie poboczy kruszywem stabilizowanym cementem,
 • ustawienie oznakowania pionowego, słupki + tarcze.

Remont drogi powiatowej Kozłów - Przybysławice - Łazy nr 1183K w miejscowości Przybysławice w km 7+560 - 8+800.

Wartość ogólna zadania wyniosła 544 704,27 zł, w tym: budżet państwa - 398 235,00 zł, Powiat Miechowski - 73 234,64 zł, Gmina Kozłów: 73 234,63 zł

Zakres wykonanych prac na w/w odcinku:

 • ścinanie poboczy,
 • wykonanie w-wy profilująco - wzmacniającej z mieszanki mineralno - asfaltowej,
 • wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego, gr. 4 cm,
 • utwardzenie poboczy kruszywem stabilizowanym cementem,
 • ustawienie oznakowania pionowego, słupki + tarcze.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry