godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Pracownia Rezonansu Magnetycznego w miechowskim szpitalu uroczyście otwarta

Pracownia Rezonansu Magnetycznego w miechowskim szpitalu uroczyście otwarta

16 Stycznia 2023
Pracownia Rezonansu Magnetycznego w miechowskim szpitalu uroczyście otwarta

W poniedziałek 16 stycznia 2023 r. w Szpitalu św. Anny otwarto i poświęcono Pracownię Rezonansu Magnetycznego, dzięki której Powiat Miechowski w końcu przestał być białą plamą na mapie Małopolski pod względem braku tego nowoczesnego i niezwykle potrzebnego sprzętu w diagnostyce pacjentów.

Licznie przybyłych gości powitał Mirosław Dróżdż, dyr. Szpitala św. Anny. Wśród nich byli m.in.: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia - Marcin Martyniak, poseł Elżbieta Duda, Wicemarszałek Małopolski - Łukasz Smółka, dyr. Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - Elżbieta Fryźlewicz - Chrapisińska, dyr. Wydziału Zdrowia w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim - Joanna Bogacz, samorządowcy Powiatu Miechowskiego na czele ze Starostą Jackiem Kobyłką, członkami Zarządu - Wojciechem Domagałą, Piotrem Grządzielem i Przewodniczącym Rady Krzysztofem Świerczkiem, burmistrzowie i wójtowie lokalnych gmin, dyrektorzy gminnych ośrodków zdrowia, reprezentant wykonawcy inwestycji z firmy TMS Sp z o.o - Adam Gałązka.

Rezonans magnetyczny w miechowskim szpitalu funkcjonuje od jesieni ubiegłego roku. Jednakże początkowo była możliwa jedynie diagnostyka pacjentów szpitalnych. W międzyczasie szkolono kadrę do jego obsługi. Od 9 stycznia urządzenie służy również pacjentom kierowanym przez specjalistów w ramach podpisanego kontraktu z NFZ. Jak wspomniał dyr. Dróżdż, o potrzebie instalacji tej aparatury świadczy fakt, iż niemal z minuty na minutę wypełnia się kolejka pacjentów i czas oczekiwania na badanie się wydłuża.

- Każda inwestycja w regionie to dla niego szansa, nie tylko w infrastrukturę, gospodarkę, obronę, edukację, ale taka choćby jak ta - instalacja najnowocześniejszej aparatury diagnostycznej. Ta szansa dla regionu, to w tym przypadku zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego - podkreślał Minister Andrzej Adamczyk. Przypomniał, iż jeszcze kilkanaście lat temu, taka aparatura dostępna była w Krakowie tylko w kilku miejscach, dziś ten obraz diametralnie się zmienia. Minister wspomniał o Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych, który w połączeniu ze środkami Urzędu Marszałkowskiego sfinansował zakup rezonansu i adaptację pomieszczeń pod pracownię. Dzięki temu funduszowi, udało się zrealizować wiele innych, niezwykle ważnych zadań w całym kraju. Minister pogratulował dyrektorowi i zespołowi szpitala w Miechowie, że z dużą determinacją starają się rozwijać powiatową lecznicę. Zaznaczył również, iż wsparcie samorządu województwa daje przykład, czym skutkuje dobra współpraca rządu z samorządem.

Marcin Martyniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia stwierdził, iż otwarcie pracowni rezonansu w Miechowie jest namacalnym przykładem tego, że efekt synergii między rządem, samorządem, NFZ-em, Ministerstwem Zdrowia, może mieć wymiar propacjencki i projakościowy. Dziękował włodarzom Powiatu Miechowskiego, którzy skorzystali z szansy i sięgnęli po środki z RFIL-a, które można dywersyfikować na wiele obszarów.

- Bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze - podkreślała poseł Elżbieta Duda, która jako mieszkanka Skały w razie potrzeby również bywa pacjentką Szpitala św. Anny w Miechowie. Wyraziła radość, iż mieszkańcy Miechowszczyzny będą mieli nowoczesny rezonans na miejscu i nie będą musieli poszukiwać diagnostyki w oddalonym Krakowie lub innych większych aglomeracjach.

O współpracy pomiędzy rządem, a samorządem i jej wymiernych efektach, mówił także Wicemarszałek Łukasz Smółka. Bez tego, miechowskiego szpitala nie byłoby stać na zakup rezonansu i adaptację pomieszczeń pod jego pracownię. Wicemarszałek przypomniał, iż w 2020 roku Zarząd Sejmiku Województwa Małopolskiego uruchomił Pakiet Medyczny Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej o wartości ponad 250 mln zł. Te środki, co podkreślał Łukasz Smółka, przeznaczone zostały nie tylko na krakowskie placówki medyczne, ale też zostały rozdysponowane pomiędzy szpitale powiatowe. W połączeniu ze środkami z RFIL-u pozwoliły na sfinansowanie otwieranej pracowni.
Starosta Jacek Kobyłka na ręce obecnych na otwarciu ministrów, parlamentarzystów, władz wojewódzkich dziękował za przychylność, zrozumienie potrzeb i skierowanie funduszy na pracownię rezonansu magnetycznego w miechowskim szpitalu.

Pracownia RM w Szpitalu św. Anny w Miechowie, którą podczas otwarcia poświęcił kapelan szpitala - ks. Stanisław Latosiński, jest nową w strukturach organizacyjnych szpitala w Miechowie. Jej utworzenie było możliwe dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego i Starostwo Powiatowe w Miechowie. Wartość wsparcia ze strony Urzędu Marszałkowskiego wyniosła 5 000 000 zł, środki z RFIL stanowiły kwotę 1 442 515 zł. Środki te sfinansowały w 100% stworzenie pracowni.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

Pracownia Rezonansu Magnetycznego w miechowskim szpitalu uroczyście otwarta

do góry