godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Projekty MON dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Złożono wniosek na wirtualną strzelnicę w ZS Nr 2 w Miechowie

Projekty MON dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Złożono wniosek na wirtualną strzelnicę w ZS Nr 2 w Miechowie

6 Marca 2023
Projekty MON dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Złożono wniosek na wirtualną strzelnicę w ZS Nr 2 w Miechowie

We wtorek 28 lutego w gabinecie Starosty Miechowskiego Jacka Kobyłki, wraz z członkiem Zarządu Piotrem Grządzielem spotkali się dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Powiat Miechowski. Leonard Mazur, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawił projekty przysposobienia obronnego MON skierowane dla młodzieży. Pierwsze z nich ministerstwo opublikowało już w latach 2017-2021.

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie złożył wniosek do konkurs pn. „Strzelnica w powiecie”. Działanie to polega na dofinansowaniu zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.

Zanim złożono aplikację do wspominanego projektu, Starosta Miechowski Jacek Kobyłka i dyr. ZS Nr 2 Jerzy Schab osobiście przekonali się, jak funkcjonuje taka strzelnica w jednej ze szkół w Olkuszu.

Celem konkursu „Strzelnica w powiecie jest m.in. : rozwój sportu strzeleckiego w Polsce, zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla części społeczeństwa, realizującej działalność dydaktyczno - wychowawczą w dziedzinie obronności państwa podniesienie atrakcyjności sportu strzeleckiego, kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich wśród młodzieży szkolnej i członków organizacji, pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym, aktywizacja i popularyzacja szkolenia strzeleckiego wśród członków formacji uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych zainteresowanych sportem strzeleckim, aktywizacja i popularyzacja szkolenia strzeleckiego wśród społeczności lokalnej w obszarze odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego.

Na strzelnicę można pozyskać maksymalnie 200 tys. zł, zaś wkład własny wynosi 20% kosztów realizacji zadania. Strzelnica działa w oparciu o wirtualną rzeczywistość. Może być umiejscowiona w sali klasowej, odpowiednio do tego przystosowanej. Umożliwia prowadzenie szkolenia strzeleckiego i wykonywanie zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania, w postawach: leżąc, klęcząc, stojąc jednocześnie dla minimum 4 uczestników szkolenia z wykorzystaniem różnych rodzajów broni w tym samym czasie np. czterech ćwiczących strzelających jednocześnie z karabinu i/lub pistoletu z rozróżnialnością osób i poszczególnych egzemplarzy broni jak również z identyfikacją, który z celów został trafiony przez danego uczestnika szkolenia. Ponadto zgodnie z wymogami projektu, strzelnica powinna być wyposażona w bezprzewodowe, laserowe symulatory (repliki) broni - czterech karabinków i czterech pistoletów, z funkcją wyzwalania strzału, tj. symulowanie strzału powinno cechować: realistyczna obsługa manualna symulatora (repliki) oraz działania mechanizmów broni, imitacja odgłosu strzału i zjawiska odrzutu, a także, jednoznaczna rozpoznawalność przez system informatyczny zarówno strzałów w ogniu pojedynczym jak
i seryjnym, powinna umożliwiać stosowanie pasów nośnych i kabur do wykorzystywanych symulatorów broni strzeleckiej (replik).

Dyrektorzy z organem prowadzącym rozważali również wprowadzenie do szkół dotowanych przez MON oddziałów przygotowania wojskowego oraz branżowych oddziałów wojskowych. W tych pierwszych realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej. Szkolenie kończy50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki. Absolwent oddziału przygotowania wojskowego może skorzystać z możliwości odbycia 12-dniowego szkolenia podstawowego oraz otrzyma dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych.

Z kolei branżowe oddziały wojskowe przeznaczone są dla szkół branżowych I stopnia. Realizacja programu szkolenia w BOW stanowi uzupełnienie praktycznej nauki zawodu, wynikającej z podstawy programowej dla danego kierunku kształcenia zawodowego. W ten sposób resort obrony narodowej chciałby przygotować kandydatów na żołnierzy w obszarze szeroko rozumianej logistyki wojskowej. Już dziś kucharze, kierowcy, mechanicy, elektromechanicy, blacharze czy lakiernicy samochodowi po szkołach branżowych mają ogromne szanse na podjęcie służby wojskowej w Siłach Zbrojnych RP. Program szkolenia dla BOW będzie realizowany przez 3 lata szkolne, począwszy od II semestru klasy pierwszej. Obejmie minimum 120 godzin zajęć (i nie więcej niż 180), z czego zdecydowana większość to zajęcia praktyczne, które realizowane będą w wyznaczonej przez MON patronackiej jednostce wojskowej. Oprócz szkolenia logistycznego uczniowie zdobędą także podstawową wiedzę ze szkolenia bojowego i podstaw wychowania wojskowego. W ostatnim roku nauki będą mieli zagwarantowany czas w ramach godzin doradztwa zawodowego. Celem projektu jest, aby absolwenci BOW odbyli szkolenie podstawowe zakończonego przysięgą wojskową w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry