godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Przebudowa drogi powiatowej w Pstroszycach II

Przebudowa drogi powiatowej w Pstroszycach II

27 Sierpnia 2020
Przebudowa drogi powiatowej w Pstroszycach II

Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 1184K w Pstroszycach II (Gmina Miechów) na dwóch odcinkach: I - (w km od 3+042 do km 5+756), II - (w km od 5+837 do km 6+264).

Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę drogi na długości 3,141 km poprzez:

  • wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych wraz z poszerzeniem nawierzchni jezdni do szerokości 5,5m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75m powierzchniowo utrwalonymi,
  • budowę nowych zjazdów w celu umożliwienia obsługi nieruchomości przyległych do drogi powiatowej,
  • budowę peronów komunikacji publicznej,
  • wymianę oznakowania,
  • wymianę ulicznych opraw oświetleniowych na LED-owe,
  • przebudowę systemu odwodnienia wraz z wymianą przepustów pod koroną drogi oraz przepustów zjazdowych.

Wartość umowna realizowanych robót wynosi w sumie 3 654 130 zł. Powiat Miechowski pozyskał na to zadanie 80% dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Po 10 % kosztów realizacji zadania pokrywają samorządy - Powiatu Miechowskiego oraz Gminy i Miasta Miechów. Zadanie ma być zrealizowane do 15 października 2020 r.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry