godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Przygotowanie powiatu miechowskiego do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych

Przygotowanie powiatu miechowskiego do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych

12 Listopada 2019
Przygotowanie powiatu miechowskiego do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych

5 listopada w miechowskim starostwie obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie rozpoczął starosta Jacek Kobyłka prosząc zebranych o ocenę zagrożeń oraz przygotowanie służb do funkcjonowania w warunkach zimowych.

Mariusz Idzik, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie, przedstawił stan przygotowania do warunków zimowych. Okres zimowy jest okresem grzewczym przez co zwiększa się ilość zatruć tlenkiem węgla przez nieszczelność przewodów kominowych, w związku z czym prowadzone są kontrole w sprawie sprawnych przewodów wentylacyjnych.

Głównymi przyczynami związanymi z pożarami urządzeń i instalacji grzewczych są:

 • wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych, w szczególności piece, grzałki, kuchnie,
 • wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe,
 • nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe.

KP PSP w Miechowie jest dobrze zaopatrzona w sprzęt medyczny i posiada 2 strażaków z wykształceniem medycznym o specjalizacji ratownik medyczny. Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP posiada 2 defibrylatory, 4 zestawy PSP R1. Straż posiada własne zasilanie awaryjne (agregat prądotwórczy). Dysponuje quadem z przyczepą, namiotem pneumatycznym z nagrzewnicą, samochodem terenowym, urządzeniem do pomiaru tlenku węgla oraz sprzętem do czyszczenia kominów.

Roman Suchoń, dyr. Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie, przedstawił informacje dotyczące przygotowania do zimy. ZDP administruje siecią dróg powiatowych o łącznej długości 447 km. Szczegółowe informacje dotyczyły kolejności odśnieżania dróg powiatowych, wykazu posiadanego sprzętu jakim dysponuje ZDP w sezonie zimowym tj.: 4 pługopiaskarki po 12 ton, 1 pługopiaskarka po 10 ton, pługi wirnikowe 3 sztuki, 3 środki załadunkowe, pług zwykły - 1sztuka. Do posypywania dróg używana jest mieszanka piasku i soli drogowej. W przypadku mocno ubitego śniegu, grubych warstw lodu, mieszanka może mieć większe stężenie. Zarząd Dróg Powiatowych dysponuje również systemem GPS do monitorowania pojazdów odśnieżających.

Ze strony Komendy Powiatowej Policji, informację o „akcji zima 2019/2020” przedstawił komendant Andrzej Kot. W tym okresie Policja realizuje wzmożone działania prewencyjne i pomocowe. Przedmiotowe działania pod nazwą „Bezdomny 2019/2020” ukierunkowane są na minimalizację zagrożeń związanych z utratą życia i zdrowia osób szczególnie narażonych na działanie niskich temperatur, najczęściej są to osoby bezdomne. W ramach działań policjanci Komendy Powiatowej Policji w Miechowie realizują następujące czynności służbowe:

 • Identyfikują osoby wysokiego ryzyka: bezdomnych, samotnych, osoby nieporadne, osoby uzależnione od substancji psychotropowych.
 • Prowadzą bieżące rozpoznanie miejsc grupowania się bądź przebywania w/w osób.
 • Stałej kontroli podlegają osoby starsze, w szczególności mieszkające w znacznej odległości od skupisk ludzkich.
 • Prowadzą współpracę z instytucjami pomocowymi celem aktualizacji danych adresowo - kontaktowych m.in. GOPS-y.
 • Prowadzą działania informacyjne wśród osób bezdomnych w zakresie możliwości uzyskania pomocy oraz przekazywania do właściwych ośrodków pomocy społecznej informacji dotyczących tych osób (GOPS).
 • Stałą formą ochrony osób bezdomnych przed niebezpiecznymi zdarzeniami są częste prewencyjne kontrole miejsc, w których mogą one przebywać (dworce, klatki schodowe).

Kolejnymi działaniami związanymi z trudnymi warunkami atmosferycznymi jakie prowadzi policja to bieżące monitorowanie przejezdności dróg.

O przygotowaniu do zimy mówił także Zbigniew Bałazy, Powiatowy Inspektor Budowlany. Jego jednostka przeprowadza kontrole stanów technicznych obiektów budowlanych, dróg oraz mostów. Prowadzone są również regularne przeglądy przewodów kominowych, sprawdzane jest prawidłowe funkcjonowanie wentylacji w kotłowniach oraz budynkach mieszkalnych. PIP kontruje również instalacje gazowej pod względem ich szczelności jak również kontroluje 2 razy do roku pokrycia dachowe. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wyposażony jest m.in. w tzw. śniegomierz.

Łukasz Orłowski, zastępca dyr. Szpitala św. Anny w Miechowie  informował, że szpital jest w ciągłej gotowości 24/h. Personel oraz baza sprzętu medycznego przygotowana jest na okres zimowy. Szpital posiada 2 agregaty prądotwórcze, dysponuje systemem UPS. Posiada 3 zespoły: 1 specjalistyczny, 2 wypadkowe. Ponadto w Książu Wielkim stacjonuje dodatkowa karetka. W okresie jesienno - zimowym zwiększona jest ilość pacjentów (złamania kończyn, epidemia grypy).

Tomasz Bujak, kierownik schroniska im. św. Brata Alberta  w Miechowie wspomniał, że w schronisku znajduje się 40 miejsc stacjonarnych, a w okresie zimowym może przyjąć dodatkowo do 20 osób. Przebywający w schronisku mają zapewnione wyżywienie w postaci 3 posiłków dziennie, zaopatrzeni są w śpiwory, kołdry i odzież. Schronisko posiada ogrzewanie gazowe. Działa przez cały rok.

Powiatowy Inspektor Sanitarny Florian Kącki mówił o monitorowaniu ewentualnych zachorowań w szkołach. „Sanepid” dysponuje odpowiednią ilością środków dezynfekcyjnych. Domy Pomocy Społecznej są dobrze przygotowane na przyjęcie osób w potrzebie.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Janusz Patyna informował, że do Punktu Interwencji Kryzysowej można zwrócić się o pomoc w zakresie porad specjalistycznych; prawnych, psychologicznych, terapii rodzin jak również do dyspozycji jest funkcjonariusz policji. Powiatowe placówki pomocy społecznej deklarują pomoc w przypadku wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych lub niskich temperatur. Są w stanie przyjąć:

 • 2 mężczyzn do Domu Pomocy Społecznej w Miechowie
 • 1 osobę do Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”,
 • 2 kobiety do Domu Pomocy Społecznej w Mianocicach (zapewnienie noclegu i wyżywienia na okres do 3 dni),
 • 1 osobę do Caritas Kielecka Dom Opieki
 • 5-6 osób do DPS „Betania”, które mogą przenocować na materacach rozkładanych w razie głębokiego kryzysu pogodowego w pomieszczeniu odizolowanym od pozostałych mieszkańców na okres tymczasowy.

Osoby korzystające z noclegu w "Betanii" otrzymują posiłki nieodpłatne oraz pomoc medyczną i opiekuńczą. Oferowane jest również dowożenie posiłków do osób starszych, samotnych nie wychodzących z domu z powodu choroby, starości i warunków zimowych. DPS posiada możliwość usług transportowych dla osób starszych i niepełnosprawnych. Dom deklaruje również wsparcie dla osób samotnych, biednych w formie gorących posiłków, zaopatrzenie w odzież.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zweryfikował również przygotowanie gmin do nadchodzącej zimy. Ich przedstawiciele deklarowali gotowość do funkcjonowania w warunkach ekstremalnych w okresie zimowym, zarówno w zakresie pomocy społecznej, jak i opieki medycznej, monitorowania pustostanów i innych obiektów niezamieszkałych, utrzymania dróg gminnych, warunków przeżycia zwierząt domowych, dzikich i bezpańskich.

PZZK w Miechowie

do góry