godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Radni Powiatu Miechowskiego na objeździe dróg

Radni Powiatu Miechowskiego na objeździe dróg

30 Kwietnia 2021
Radni Powiatu Miechowskiego na objeździe dróg

W czwartek 29 kwietnia radni Rady Powiatu w ramach wspólnego posiedzenia komisji objechali drogi Powiatu Miechowskiego. Roman Suchoń, dyr. Zarządu Dróg Powiatowych przedstawił radnym zrealizowane i przewidziane do realizacji zadania drogowe.

Pierwszym punktem objazdu była ul. Podzamcze w Miechowie, która będzie przebudowana z udziałem Rządowego Funduszu Dróg, o czym szerzej pisaliśmy we wcześniejszym kwietniowym artykule.

Włodarze powiatu przejechali przez kilka zrealizowanych inwestycji drogowych, a także przez te, które są planowane do wykonania nie tylko w tym roku, ale i w najbliższych latach, i na które opracowywana jest dokumentacja projektowa.

W fazie projektowania są następujące zadania:

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K relacji DW 783 - Biskupice - Jaksice - Kamieńczyce - Miechów (ul. Kolejowa) dł. 6,970km, od km 0+000 do km 6+970,
  długość odcinka - 6,970 km,
  planowany termin realizacji do 30.06.2021 r.,
  planowane złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r. (nabór na 2022 r.)
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1174K relacji Szreniawa - Przybysławice - Falniów - Jaksice - Szczepanowice w m. Falniów, odc. od km 8+217 do km 10+802 (odc. gr. gmin - Falniów - DW783),
  długość odcinka - 2,585 km,
  planowany termin realizacji dokumentacji projektowej do 30.06.2022 r.
  planowane złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r. (nabór na 2023 r.),
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1182K relacji Bryzdzyn - Tunel - Miechów dł. 9,425 km, odc. Chrapy - Siedliska (rondo) od km 5+385 - 14+810,
  długość odcinka - 9,425 km,
  planowany termin realizacji dokumentacji projektowej do 10.01.2022 r.,
  planowane w złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.,
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K relacji Kozłów - Przybysławice - Łazy odc. od km 0+000 do km 4+000, dł. 4,000 km, w m. Kozłów i Kamionka,
  długość odcinka - 4,000 km,
  planowany termin realizacji dokumentacji projektowej do 30.05.2022 r.,
  planowane złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r. (nabór na 2023 r.)

Radni Powiatu Miechowskiego podziwiali również zrealizowane w ciągu ostatniego roku zadania drogowe. A były to:

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1188K, odcinek I od km 2+930 do km 3+000, odcinek II od km 3+000 do km 3+315 ulica Sportowa w miejscowości Miechów - Charsznica, Powiat Miechowski,
  długość odcinka - 0,385 km,
  koszt realizacji inwestycji - 443.934,05 zł,
  inwestycję zrealizowano do 17.12.2020 r.,
  dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. - 349.312,00 zł,
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1184K odcinek I - (w km od 3+042 do km 5+756):
  odcinek II - (w km od 5+837 do km 6+264) w miejscowości Pstroszyce Drugie, Powiat Miechowski,
  długość odcinka - 3,141 km,
  koszt realizacji inwestycji - 3.693.578,69 zł,
  inwestycję zrealizowano do 10.12.2020 r.,
  dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. - 2.913.786,36 zł,
 • Zwiększenie dostępności komunikacyjnej północnej części Powiatu Miechowskiego do
  projektowanej drogi ekspresowej S7 w węźle „Książ” poprzez:
  budowę nowego odcinka drogi powiatowej nr 1217K Książ Wielki - Książ Mały - Moczydło, na odcinku od drogi krajowej nr 7 do drogi powiatowej nr 1217K w m. Wielka Wieś, dł. ok. 1,815 km,
  przebudowę drogi powiatowej nr 1217K Książ Wielki - Książ Mały - Moczydło, na odcinku
  Wielka Wieś - Książ Mały - Moczydło, dł. ok. 7,733 km.,
  długość odcinka - 9,548 km,
  koszt realizacji zadania - 12 820 849,54 zł
  inwestycję zrealizowano w systemie „zaprojektuj i wybuduj” do 31.03.2021 r (realizacja 3-letnia),
  dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego - 6 666 673,62 zł
  wartość odszkodowań na przejęte grunty pod drogę - 786 722,59 zł (w tym dofinansowanie UE - 540 535,91 zł),
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1218K w km od 0+000 do km 1+838 w miejscowości Książ Mały, Boczkowice, Powiat Miechowski,
  długość odcinka - 1,838 km,
  koszt realizacji inwestycji - 2.445.279,29 zł,
  inwestycję zrealizowano do 26.11.2020 r.,
  dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. - 1.192.634,03 zł.

Oprócz przebudowy ul. Podzamcze w Miechowie, jeszcze w tym roku przewidziano następujące zadania:

 • Remont drogi powiatowej nr 1155K Skała - Ostrysz - Ulina Wielka - Ulina Mała, odc. w km 0+000 - 1+300 w m. Ulina Mała,
  długość odcinka - 1,300 km,
  planowany termin realizacji do 30.10.2021 r.
  inwestycja współfinansowana przez Powiat Miechowski i Gminę Gołcza (50/50),
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1235K w km od 0+000 do km 2+981 m. Racławice, Janowiczki, Powiat Miechowski,
  długość odcinka - 2,981 km,
  zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r.,
  dofinansowanie 60% kosztów kwalifikowanych
  planowany termin realizacji do 31.10.2021 r.

Członkowie Rady Powiatu po drodze przejeżdżali również odcinkiem drogi aktualnie przebudowywanym w ramach zadania:

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1224K Bukowska Wola - Działoszyce, odc. od km 0+000 do km 10+200.,
  długość odcinka - 10,200 km,
  planowany koszt realizacji zadania - 7 851 897,87 zł
  planowany termin realizacji do 31.10.2021 r.
  dofinansowanie z Regionalnego Funduszu Programu Operacyjnego - 5 010 697,35 zł.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry