godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Rekordowe 40-milionowe wydatki inwestycyjne. Budżet Powiatu Miechowskiego na 2022 rok jednogłośnie przyjęty

Rekordowe 40-milionowe wydatki inwestycyjne. Budżet Powiatu Miechowskiego na 2022 rok jednogłośnie przyjęty

22 Grudnia 2021
Rekordowe 40-milionowe wydatki inwestycyjne. Budżet Powiatu Miechowskiego na 2022 rok jednogłośnie przyjęty

Rekordowe wydatki rzędu 109 mln zł, w tym majątkowe, czyli inwestycyjne - 40 mln zł, dochody prawie 93 mln zł… To podstawowe składowe budżetu Powiatu Miechowskiego przyjętego jednogłośnie przez radnych na przedświątecznej sesji Rady Powiatu, ostatniej w 2021 roku.

W środę 22 grudnia Rada Powiatu Miechowskiego w formie wideokonferencji odbyła się sesja Rady Powiatu Miechowskiego. U schyłku 2021 roku działania Zarządu i Rady Powiatu podsumowali kolejno - Starosta Jacek Kobyłka, Przewodniczący Rady Krzysztof Świerczek i przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Powiatu.

Zasadniczym punktem obrad było uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej oraz przede wszystkim budżetu Powiatu Miechowskiego na 2022 rok. W swym wystąpieniu, starosta Jacek Kobyłka przypomniał pokrótce o zrealizowanych działaniach w ostatnich 12 miesiącach, zarówno w zakresie inwestycji i bieżących. Wymienił m.in.: przebudowę dróg powiatowych - Bukowska Wola - Działoszyce z udziałem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Racławice - Janowiczki i ul. Podzamcze w Miechowie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, prace poscaleniowe w Chodowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pozimową likwidację przełomów i bieżące remonty na drogach powiatowych, dosprzętowienie Zarządu Dróg Powiatowych, wymianę pieca w budynku starostwa przy ul. Racławickiej, remont tarasów w DPS ul. Warszawska, adaptację pomieszczeń i nowe boisko do siatkówki, dzięki funduszom z budżetu powiatu i wsparciu z programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa - MIRS i niemieckiego Rotary Klub. w tzw. CAPS-ie, czyli Domu Dziecka w Miechowie, zainicjowanie budowy sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zagorzycach.

Starosta podkreślał, iż budżet na 2022 rok kolejny raz jest nastawiony na działania inwestycyjne i prorozwojowe na rzecz mieszkańców i całej Miechowszczyzny. Zwrócił uwagę na zaplanowaną kwotę wydatków majątkowych, tj. inwestycyjnych, na poziomie 40 mln zł. Z tego ponad połowę, tj. prawie 27,5 mln zł, przeznaczono na projektowanie, budowę, modernizację i remonty dróg powiatowych, które, jak wielokrotnie starosta powtarza, są krwiobiegiem powiatu i motorem do dalszego rozwoju. Na ten cel wydatkowane będą nie tylko środki własne, ale też pozyskane fundusze zewnętrzne, krajowe i unijne.

We wspomnianych wydatkach inwestycyjnych na drogi, w budżecie Powiatu Miechowskiego na 2022 rok przewidziano 3 zadania, na które powiat złożył wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: przebudowę dróg powiatowych - 1172K w Wysocicach (Gmina Gołcza), 1183K w Rogowie (Gmina Gołcza) oraz 1239K w miejscowościach Falniów, Biskupice, Jaksice, Kamieńczyce, Komorów. Kosztorysowo, najdroższe jest trzecie z wymienionych zadań opiewające na kwotę prawie 11 mln zł.

W przyszłorocznym budżecie zapisano również budowę wiaduktu nad linią LHS w Uniejowie Rędziny i opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w perspektywie kolejnych lat. Ponadto w wydatkach inwestycyjnych oprócz dróg znalazła się wspomniana budowa sali gimnastycznej przy SOSW Zagorzyce, a także m.in.: nakłady na Park Technologiczny w Gminie Książ Wielki (projekt wykonawczy ciągu komunikacyjnego), realizacja projektu unijnego E-usługi w informacji przestrzennej, winda dla budynku starostwa przy ul. Sienkiewicza w Miechowie, zagospodarowanie poscaleniowe miejscowości Chodów, Pogwizdów, Marcinkowice.

Ostatecznie Rada Powiatu Miechowskiego jednogłośnie uchwaliła budżet na 2022 rok. Zakłada on dochody w wysokości 92 702 993,82 zł (w tym bieżące - 67 233 051,80, majątkowe - 25 469 942,02 zł). Wydatki przewidziano na kwotę 109 021 102,88 zł (w tym bieżące - 68 919 073,37 zł, majątkowe - 40 102 029,51 zł). Deficyt budżetu określono na poziomie 16 318 109,06 zł, który ma być pokryty przychodem z zaciągniętego kredytu w wysokości 11 354 746 zł oraz niewykorzystanych i wolnych środków.

Krzysztof Świerczek, Przewodniczący Rady Powiatu, określił budżet jako niezwykle dynamiczny. Szereg zapisanych w nim zadań uwarunkowanych jest pozyskaniem funduszy zewnętrznych. Ponadto w perspektywie są zadania nie ujęte w budżecie, choćby zakup rezonansu i modernizacja lądowiska Szpitala św. Anny w Miechowie, czy też uzbrojenie strefy gospodarczej Parku Technologicznego w Gminie Książ Wielki, na co ma być składany wniosek do „Polskiego Ładu”.

Na zakończenie sesji, Wicestarosta Paweł Osikowski podał bieżące dane covidowe z naszego powiatu. Na 22 grudnia jest 264 chorych, z czego 47 przebywa w miechowskim szpitalu. 495 osób objętych jest kwarantanną. W Szpitalu jest w sumie 68 pacjentów z Covid -19 (również spoza powiatu), z czego 6 pod respiratorem.

Sesję zwieńczyły życzenia świąteczno-noworoczne dla radnych i mieszkańców Miechowszczyzny, kierowane przez Starostę Jacka Kobyłkę i Przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Świerczka.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry