godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Rekordowy budżet Powiatu Miechowskiego, z inwestycjami na ponad 72 mln zł, uchwalony jednogłośnie

Rekordowy budżet Powiatu Miechowskiego, z inwestycjami na ponad 72 mln zł, uchwalony jednogłośnie

28 Grudnia 2022
Rekordowy budżet Powiatu Miechowskiego, z inwestycjami na ponad 72 mln zł, uchwalony jednogłośnie

Bardzo ambitny i rekordowy kwotowo budżet na 2023 rok jednogłośnie przyjęła Rada Powiatu Miechowskiego na sesji 28 grudnia, z łącznymi dochodami w wysokości prawie 134 mln zł i wydatkami na poziomie 154,5 mln zł, w tym inwestycyjnymi na ponad 72,4 mln zł. W ciągu 6 lat planowane finanse Powiatu Miechowskiego zwiększyły się o 100%, w tym o ponad 56 mln zł w odniesieniu do zeszłorocznego budżetu. To niebywały wzrost w ocenie przewodniczącego Rady - Krzysztofa Świerczka.

Ostatnia w 2022 roku sesja Rady Powiatu poświęcona była uchwaleniu budżetu na 2023 rok. Zanim do tego doszło, to starosta Jacek Kobyłka, a zanim Przewodniczący Krzysztof Świerczek oraz Radni Powiatowi - Paweł Janicki, Anna Dróżdż, Adam Motyka, Ewa Wojciechowicz, Sylwia Suchecka i Grzegorz Placek, złożyli sprawozdania z działalności organów, którymi przewodzą, czyli odpowiednio - zarządu, rady i komisji stałych. W ostatnich 12. miesiącach Zarząd Powiatu na posiedzeniach zebrał się 44-krotnie i podjął ponad 150 uchwał. Również Rada Powiatu pracowała aktywnie, bowiem na 8 planowanych, odbyło się w sumie 13 sesji, na których podjętych zostało 67 uchwał (325 w bieżącej kadencji).

Zanim Starosta Miechowski Jacek Kobyłka wprowadził do projektu budżetu na 2023 rok, podsumował mijający 2022, czwarty z kolei w bieżącej kadencji. Podkreślał, iż z całym Zarządem Powiatu nie ustaje w wysiłkach nad strategicznym rozwojem Powiatu Miechowskiego, czyli nad powstaniem strefy gospodarczej, tzw. Parku Technologicznego w Gminie Książ Wielki. Już jesienią 2023 roku teren ten będzie dostępny dla potencjalnych inwestorów dzięki nowemu odcinkowi trasy S7. Dzięki pozyskaniu 30 mln z „Polskiego Ładu”, powiat wkracza w fazę uzbrojenia terenu, począwszy od budowy ciągu komunikacyjnego w strefie.

Wymieniając realizowane w 2022 roku inwestycje, starosta wspomniał o przebudowie dwóch dróg powiatowych z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - w Rogowie (Gmina Kozłów) i Wysocicach (Gmina Gołcza). Ponadto ruszyła długo oczekiwana budowa sali gimnastycznej przy SOSW Zagorzyce, która jest gotowa w 43%. Na ten cel powiat również pozyskał fundusze z zewnątrz - 4 009 414 zł z Rządowego Funduszu „Polski Ład” oraz 4 180 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

To nie koniec tegorocznych strategicznych działań, o których nie omieszkał wspomnieć starosta. Z myślą o mieszkańcach naszego powiatu i dzięki pozyskanym kolejnym funduszom zewnętrznym z kolejnej edycji Rządowego Programu „Polski Ład” w wysokości 8 mln zł, powiat przystąpił do postępowania przetargowego na budowę skrzyżowania bezkolizyjnego drogi powiatowej 1181 K Pogwizdów - Tunel z linią LHS nr 65 w Uniejowie Rędziny, czyli mówiąc wprost - do budowy wiaduktu, który rozwiąże problem komunikacyjny i związane z nim trudności ciągnące się od ponad 40 lat!

Ponadto miechowski samorząd powiatowy realizuje scalenia i prace poscaleniowe w kolejnych miejscowościach w Gminie Charsznica, na które pozyskał 100% dofinansowania. Należy również wspomnieć, iż inwestuje także w zdrowie mieszkańców. Od października w Szpitalu św. Anny w Miechowie ruszyły badania rezonansem magnetycznym. Na razie ultranowoczesny aparat, zakupiony dzięki wsparciu finansowemu władz wojewódzkich w wysokości 5 mln zł i wkładowi własnemu powiatu na poziomie 1,5 mln zł, służy pacjentom szpitala. Doszkalana kadra będzie świadczyć usługi dla pacjentów spoza lecznicy, po dopięciu przez szpital kontraktu z NFZ, od stycznia 2023 roku.

Do scalań i innych zadań realizowanych przez powiat w 2022 roku odniósł się także Przewodniczący Rady - Krzysztof Świerczek. W Chodowie już można zobaczyć jak wygląda rzeczywistość poscaleniowa realizowana przez powiat, bez udziału finansowego gminy. Scalania kontynuowane będą w kapuścianej gminie dwóch kolejnych latach na kwotę prawie 28 mln zł. Skorzystają z tego kolejne miejscowości - Jelcza, Wierzbie, Tczyca, Uniejów Parcela.

Odnosząc się do projektu budżetu na 2023 rok, zarówno starosta jak i przewodniczący ocenili, iż jest on niezwykle ambitny, ale też rekordowy, co objawia się w liczbach. Po analizie poprzedni 6 uchwał budżetowych powiatu, Przewodniczący Krzysztof Świerczek przypomniał, iż w 2018 roku uchwała opiewała na kwotę nieco ponad 76 mln zł, a dziś jest na poziomie ponad 154 mln. Oznacza to, iż w ciągu 6 ostatnich lat, uchwała budżetowa wzrosła o 100 %, porównując budżet 2023 i 2022, nastąpił wzrost o ponad 56 mln zł. Przewodniczący podkreślał również, iż nigdy w historii Powiatu Miechowskiego nie było tak wysokiej kwoty przeznaczonej na inwestycje, czyli ponad 72 mln zł. W tym zawierają się w wydatki na drogi powiatowe - 48 mln zł. Przed powiatem 3 poważne i kosztowne zadania drogowe przy wkładzie gmin - z udziałem RFRD przebudowy dróg od Tunelu na Kozłów (10,3 mln zł) oraz odcinek Komorów - Jaksice (16,1 mln zł) oraz wspomniany już wiadukt nad LHS w Uniejowie Rędziny (9,7 mln zł). Do tego dochodzą dokumentacje projektowe na przyszłe zadania i pomniejsze inwestycje na powiatowych ciągach komunikacyjnych.

Ważnym zadaniem w 2023 roku, które jest możliwe dzięki pozyskanej po GDDKiA siedziby dla Drogowej Służby Interwencyjnej Zarządu Dróg Powiatowych, mieszczącej się od listopada poza miastem przy ul. Piłsudskiego, jest adaptacja pomieszczeń po wspomnianej służbie (przy ul. Warszawskiej) na Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, przenoszony z ul. Sienkiewicza. W sąsiedztwie ma być również odtworzony Punkt Paszportowy. Paweł Janicki, Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia stwierdził, iż budżet powiatu na 2023 rok zawiera wiele oczekiwanych działań przez społeczeństwo.

Uchwalony jednogłośnie budżet Powiatu Miechowskiego na 2023 rok kształtuje się następująco: dochody - 133 810 846,57 zł, w tym: dochody bieżące - 77 791 124,63, dochody majątkowe - 56 019 721,94 zł. Wydatki ogółem - 154 513 669,38 zł, w tym: wydatki bieżące - 82 057 438,58 zł, wydatki majątkowe - 72 456 230,80 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 20 702 822,81 zł. Przyszłoroczne przychody zaplanowano w wysokości 22 733 299,11 zł, a rozchody w wysokości 2 030 476,30 zł.

Sesję budżetową zakończyły podziękowania Starosty i Przewodniczącego dla radnych za za jednomyślność oraz konstruktywną i aktywną pracę na rzecz społeczeństwa Miechowszczyzny. Wyrazy wdzięczności padły również w stronę kadry kierowniczej i pracowniczej starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Przewodniczący życzył mieszkańcom powiatu, aby 2023 rok był pełen radości i sukcesów.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry