godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Rekordowy prawie stumilionowy budżet jednogłośnie uchwalony przez Radę Powiatu Miechowskiego

Rekordowy prawie stumilionowy budżet jednogłośnie uchwalony przez Radę Powiatu Miechowskiego

30 Grudnia 2020
Rekordowy prawie stumilionowy budżet jednogłośnie uchwalony przez Radę Powiatu Miechowskiego

Ponad 93 mln zł dochodów i prawie 100 mln zł wydatków, z czego 1/3 (ponad 32 mln zł) inwestycyjnych, to zasadnicze składowego rekordowego jak dotąd budżetu Powiatu Miechowskiego na 2021 rok, uchwalonego jednogłośnie we wtorek 28 grudnia.

Ostatnia w starym 2020 roku sesja Rady Powiatu w zasadniczej części poświęcona była właśnie przyszłorocznemu budżetowi. Zakłada on dochody ogółem na poziomie 93 150 142 zł, z czego bieżące - 69 541 229 zł i majątkowe - 23 608 913 zł. Wydatki ogółem sięgną 99 517 875 zł. Składają się na nie wydatki bieżące - 67 336 037 zł oraz majątkowe - 32 181 837 zł, w całości przeznaczone na inwestycje. Przyszłoroczne przychody zaplanowano w wysokości 7 589 302,71 zł, zaś rozchody określono na kwotę 1 221 570,60 zł.

W swym wystąpieniu jeszcze przed uchwaleniem budżetu, starosta Jacek Kobyłka zwrócił uwagę właśnie na wysokość nakładów inwestycyjnych, które w większości przeznaczone są na projektowanie, budowę, modernizację i remonty dróg powiatowych, które, jak wielokrotnie podkreśla, są krwiobiegiem Miechowszczyzny i motorem do jej dalszego rozwoju. Gospodarz naszego powiatu zaznaczył również, iż na inwestycje drogowe Powiat wydatkuje nie tylko środki własne, ale też pozyskane fundusze zewnętrzne, krajowe i unijne. Starosta wysoce ceni sobie w tej kwestii współpracę z samorządami, które nie tylko akceptują zgłaszane im propozycje, ale też wysuwają swoje, przedstawiając określone koncepcje i zadania inwestycyjne na powiatowych ciągach komunikacyjnych.

Ale Powiat Miechowski to nie tylko inwestowanie w drogi, lecz m.in. w kształcenie i wychowanie młodych ludzi. Po nowym boisku przy Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II i placu sportowo-rekreacyjnego na boisku LO w Miechowie wybudowanymi w 2020 roku z udziałem środków zewnętrznych, przyszedł czas na budowę sali gimnastycznej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jaksy herbu Gryf w Zagorzycach. Na to zadanie, przewidziane w budżecie na 2021 rok, Powiat Miechowski pozyskał 4,2 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tzw. środki covidowe).

Starosta dziękował Radzie Powiatu, członkom Zarządu oraz pracownikom Starostwa za wniesiony wkład w przygotowanie tak ambitnego przyszłorocznego budżetu.

Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Świerczek przyznał, iż wydawało się, że budżet na 2020 rok będzie rekordowy, ale okazało się, że kolejny znów taki będzie. Wspomniał o sprzyjającej koniunkturze i dobrej sytuacji powiatowych finansów, o czym świadczy choćby fakt, że planowany do zaciągnięcia w 2020 roku kredyt na zrównoważanie deficytu, ostatecznie nie był w ogóle zaciągany. Zapowiada się, iż zaplanowany na 2021 rok prawie 6-milionowy kredyt na zrównoważenie deficytu nie będzie konieczny do zaciągnięcia aż w takiej wysokości, bowiem jak zauważył przewodniczący, prawdopodobnie w całości środki na budowę sali gimnastycznej w Zagorzycach pokryte będą z funduszy covidowych. Do tego dojdą zapewne wolne środki budżetowe z 2020 roku.

- W tych trudnych czasach należy bardzo optymistycznie patrzeć na budżet 2021 roku - ocenił Krzysztof Świerczek. Wspomniał również, że Powiat Miechowski przewiduje spore nakłady na przygotowanie dokumentacji do przyszłych inwestycji, po to, by samorząd był przygotowany do aplikowania o fundusze krajowe oraz unijne z nowej perspektywy Regionalnego Programu Operacyjnego, a także Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich, w którym mają być również środki na drogi. Powiat nie zapomina także o przygotowaniu strefy gospodarczej w Gminie Książ Wielki. Jak przyznał przewodniczący Rady, trzeba zintensyfikować działania w tej kwestii, bowiem już niebawem teren leżący przy planowanym węźle będzie skomunikowany z nową trasą S7, co dodatkowo może przyciągnąć inwestorów. - Całokształt budżetu napawa optymistycznie. Należy bardziej śmiało planować zadania - skwitował przewodniczący perspektywę finansową naszego powiatu.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry