godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Rekordowy rok na drogach Powiatu Miechowskiego

Rekordowy rok na drogach Powiatu Miechowskiego

7 Maja 2020
Rekordowy rok na drogach Powiatu Miechowskiego

W 2019 roku nakłady na zadania na drogach powiatu miechowskiego wyniosły 12,1 mln zł przy całorocznym budżecie 16,7 mln. Ten rok pod tym względem znacznie przebija poprzedni, bowiem same inwestycje drogowe przewidziano na poziomie 19,7 mln zł, a cały tegoroczny budżet Zarządu Dróg Powiatowych jest jak dotąd rekordowy - wynosi 23,1 mln zł . To ogrom pracy i szeroki rozmach działań jaki stoi przed ZDP, o czym mówił dyr. Roman Suchoń na sesji Rady Powiatu online, która odbyła się w czwartek 7 maja.

Największym powiatowym drogowym zadaniem inwestycyjnym realizowanym przez 3 ostatnie lata z udziałem funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Gminy Książ Wielki jest „zwiększenie dostępności komunikacyjnej północnej części Powiatu Miechowskiego do projektowanej drogi ekspresowej S7 w węźle Książ Wielki. W poprzednim roku na ten cel samorząd naszego powiatu wydatkował ponad 1,5 mln zł (3,1 mln zł z RPO, ponad 1,4 mln Gmina Książ Wielki), a w bieżącym przeznacza 1,7 mln zł (2,8 mln z RPO, prawie 1,2 mln zł Gmina Książ Wielki).

Zarówno w 2019 jak i w 2020 roku Powiat Miechowski skorzystał z Funduszu Dróg Samorządowych. W poprzednim roku całkowita wartość inwestycji z udziałem tych środków wyniosła 5 mln 046 tys. zł, z czego prawie 3,3 z FDS i po 879 993 zł udział powiatu i gmin Kozłów oraz Gołcza. Należy przypomnieć, iż tegoroczne rozdanie z tego programu jest niezwykle korzystne dla naszego powiatu, bowiem dofinansowanie na dwie drogi (w Pstroszycach II w Gminie Miechów i ul. Sportową w Gminie Charsznica) wynosi 80% wartości zadań. Na Pstroszyce udało się pozyskać niespełna 2,6 mln zł, a na Sportową w Charsznicy - 368 tys. zł). W tych inwestycjach partycypują samorządy gminne. Ponadto w fazie realizacji jest II etap przebudowy drogi powiatowej 1193 K w miejscowościach Rzędowice, Mianocice, Książ Wielki. Udział w kosztach tego zadania po 718 tys. mają samorządy powiatu oraz Gminy Książ Wielki (1,4 mln zł FDS). Powiat składał jeszcze jeden wniosek do FDS na przebudowę drogi Książ Mały Boczkowice, który znalazł się na I miejscu listy rezerwowej.

To nie koniec realizowanych inwestycji drogowych przez powiat miechowski. W 2019 roku 5 zadań zrealizowano w ramach usuwania klęsk żywiołowych za prawie 780 tys. zł (z tego 623 tys. zł z budżetu państwa). Z kolei w tzw. systemie 50/50 z gminami przebudowano bądź wyremontowano odcinki dróg powiatowych za 54 tys. zł.

Dodatkowo w poprzednim roku powiat miechowski w pełni z własnych środków odbudował most w Przesławicach w Gminie Miechów za 730 tys. zł.

Zarząd Dróg Powiatowych skupia się nie tylko na inwestycjach, ale też zimowym oraz letnim utrzymaniem dróg, remontach cząstkowych. By odpowiednio dbać o te drogi decyzją Zarządu i Rady Powiatu w 2019 roku jednostka została doposażona w sprzęt o wartości 382 070 zł. Za te pieniądze ZDP zakupił m.in. pojazd specjalny Mercedes „Unimog” (158 tys. zł) oraz nowy ciągnik ramowy S4G-LR60 (85 tys. zł). Do tego dokupiono osprzęt w postaci pługów, kosiarki, piaskarki. W roku bieżącym powiatowi drogowcy wzbogacili się o szczotak do zamiatania chodników (13 tys. zł), a w planie jest jeszcze zakup płyty dynamicznej do badania zagęszczenia nawierzchni (20 tys. zł) oraz samochód dostawczy z kiprem do 3,5 t (70 tys. zł).

Jak już wspomnieliśmy, 2020 rok będzie jeszcze bardziej ambitny pod względem inwestycji drogowych (19 mln 723 tys. zł). Prócz wspomnianych - węzła w Gminie Książ Wielki i zadań z Funduszu Dróg Samorządowych realizowane będą zadania z gminami w tzw. systemie 50/50 (380 tys. zł i prace budowlane na moście w Swojczanach w Gminie Charsznica z udziałem 50% środków z rezerwy budżetu państwa (całość prawie 1 mln 790 tys. zł). Zarząd Dróg działa również perspektywicznie, planując kolejne inwestycje. Na samą dokumentację dla przyszłych inwestycji przewidziano 540 tys. zł. Na rozstrzygnięcie czekają jeszcze wnioski na 5 zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, które wg kosztorysu całkowicie kosztować mogą 4,6 mln zł (ewentualna promesa z budżetu państwa 3 mln 644 tys. zł, udział powiatu - 479 tys. zł).

W imieniu Rady Powiatu podziękowanie dla Zarządu Dróg Powiatowych za pracę w 2019 roku oraz sukcesów w pełnym ambitnych przedsięwzięć w 2020 roku złożył przewodniczący Krzysztof Świerczek.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry