godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Rolnicza sesja Rady Powiatu Miechowskiego

Rolnicza sesja Rady Powiatu Miechowskiego

25 Listopada 2021
Rolnicza sesja Rady Powiatu Miechowskiego

Sytuacja na wsi i w rolnictwie była wiodącym tematem sesji Rady Powiatu, która w sposób zdalny odbyła się w czwartek 25 listopada. Zakres obowiązków i działania krakowskiego Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, przedstawiła radnym dyrektor tej placówki - Janina Burzyńska.

KOWR powstał 1 września 2017 roku, z połączenia Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego. Jest to stosunkowo nowa agenda rządowa w Polsce, odpowiadająca za działania w zakresie programowania rozwoju polskiej wsi i gospodarowania nieruchomościami rolnymi (dzierżawa, sprzedaż) pozostającymi w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wachlarz przypisanych zadań KOWR-u jest dość szeroki. Należą do nich:

 • tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych,
 • restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze,
 • obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne,
 • administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne,
 • obsługa funduszy promocji produktów rolno spożywczych,
 • gromadzenie, analiza i udostępnianie informacji dotyczących rynków produktów rolnych i
  żywnościowych,
 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych, z wyłączeniem działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej realizowanych przez ministrów właściwych do spraw: rolnictwa, rynków rolnych, rybołówstwa lub rozwoju wsi,
 • budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa „Polska smakuje”,
 • wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno spożywczego z zagranicą,
 • handel zagraniczny,
 • energia odnawialna w rolnictwie,
 • administrowanie produkcją wina,
 • monitoring produkcji cukru,
 • wsparcie rynku produktów pszczelich,
 • monitorowanie i nadzór nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbyciem surowca tytoniowego.

Ważną informacją dla rolników chcących skorzystać ze wsparcia krakowskiego Oddziału KOWR jest zmiana adresu siedziby. Od nowego 2022 roku placówka przenosi się z ul. Mogilskiej 104 na ul. Zbożową 4.

Aktualny stan zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wg stanu na
31 sierpnia 2021 r. wynosi 1 363,9 tys. ha, z czego 1 067,5 tys. ha w dzierżawie, a 86,8 tys. ha w innych formach rozdysponowania (np. trwały zarząd, wieczyste użytkowanie). Do rozdysponowania pozostaje 172,8 tys. ha.

W administrowaniu OT KOWR w Krakowie jest 10 978 ha gruntów, z czego rozdysponowane:
8 337 ha, a wolne 2 641 ha. Z kolei w Powiecie Miechowskim jest 664,61 ha, w tym: rozdysponowane - 548,66 ha, wolne - 115,95 ha.

Po omówieniu przez Janinę Burzyńską mechanizmów działalności KOWR-u, Rada Powiatu przyjęła na sesji szereg uchwał:

 • sytuacji na wsi i w rolnictwie w Powiecie Miechowskim,
 • zatwierdzenia rocznego „Programu współpracy Powiatu Miechowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy przez Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie,
 • ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Miechowskiego,
 • delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 • ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Miechowskiego,
 • ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Miechowskiego,
 • zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2021 r. ,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Miechowskiego.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry