godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Rozbudowa drogi powiatowej przy strefie gospodarczej gotowa/Rozbudowa drogi powiatowej przy strefie gospodarczym gotowa

Rozbudowa drogi powiatowej przy strefie gospodarczej gotowa

11 Czerwca 2024
Rozbudowa drogi powiatowej przy strefie gospodarczej gotowa

W czerwcu 2024 planowany jest odbiór strategicznej drogi przy Parku Technologicznym w Książu Wielkim, z dwoma rondami, ścieżką pieszo-rowerową, oświetleniem, kanałem technologicznym i przebudową istniejącej sieci uzbrojenia. Rozbudowaną drogę powiatową 1241K Wielka Wieś - Boczkowice - Słaboszów (Opacz - Zygmuntów), realizowaną przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 6 czerwca wizytował Zarząd Powiatu Miechowskiego.

Powyższe zadanie obejmowało:

  • wykonanie nowej konstrukcji drogi wraz z poszerzeniem jezdni do 7,0 m,
  • budowę 2 skrzyżowań typy „małe” rondo,
  • budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej szer. 3,0 m,
  • wykonanie odwodniania drogi wraz z wykonaniem zjazdów do nieruchomości,
  • budowę kanału technologicznego,
  • wykonanie oświetlenia,
  • przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu tj. teletechnicznej, wodociągowej i sanitarnej.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum - „Walkor” Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych z
Bosutowa oraz „Walkor” sp. z o.o z Waganowic, za ryczałtową kwotę - 9 422 253 zł brutto.

Wspomniana rozbudowa drogi stanowi pierwszą część zadania pn. „Wykonanie infrastruktury w Parku Technologicznym w Książu Wielkim - Powiat Miechowski”. Opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych oraz wykonaniem robót budowlanych w oparciu o opracowaną i przyjętą przez Zamawiającego dokumentację projektową, tj. wykonanie odcinków dróg (określonych w warunkach przetargu) wraz z kanalizacją deszczową i kanałem technologicznym, zajmuje się firma FABE POLSKA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Warszawie, za ponad 25,6 mln zł brutto, w tym - dokumentacja projektowa - 2 460 000 zł, roboty budowlane - 23 141 167 zł.

By ustalić techniczne aspekty i rozwiązania dotyczące kanalizacji deszczowej w strefie, 7 czerwca w sali konferencyjnej miechowskiego starostwa z w/w firmą oraz projektantami spotkali się włodarze Powiatu Miechowskiego - Krzysztof Świerczek, Jerzy Pułka, a także burmistrz Książa Wielkiego Marek Płonczyński.

Powyższe zadania realizowane są z pozyskanego w wysokości 30 mln zł dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wkład własny Powiatu Miechowskiego wynosi 5 043 421 zł. Nadzór nad realizacją i funkcję Inżyniera Kontraktu pełni Firma „ELDREAM” Sp. z o.o. ze Skawiny.Powiat Miechowski pozyskał 30 mln z Polskiego Ładu na infrastrukturę Parku Technologicznego

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry