godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Rusza przebudowa drogi powiatowej Bukowska Wola - Działoszyce

Rusza przebudowa drogi powiatowej Bukowska Wola - Działoszyce

23 Grudnia 2020
Rusza przebudowa drogi powiatowej Bukowska Wola - Działoszyce

22 grudnia w Kalinie Wielkiej przekazany został plac budowy pod „Przebudowę drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola - Działoszyce, odcinek od km 0+000 do km 10+200 na długości 10,2 km”. Zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 realizować będzie wyłonione w drodze przetargu konsorcjum firm PRODiM z Krakowa i DROGBUD z Koniuszy.

Na tzw. rondzie koło Ośrodka Zdrowia w Kalinie Wielkiej z właścicielami w/w firm - Oskarem Niezabitowskim i Pawłem Nowakowskim, spotkali się włodarze samorządów Powiatu Miechowskiego - starostowie Jacek Kobyłka, Paweł Osikowski oraz Gminy Słaboszów - wójt Marta Vozsnak. Z wykonawcami i z przedstawicielem jednostki realizującej projekt - Marcinem Tompolskim z Zarządu Dróg Powiatowych, strony omówiły wstępnie zakres działania w związku z przebudową drogi od ronda w Bukowskiej Woli do remizy w Janowicach. Całkowita wartość zadania wynosi ponad 7,8 mln zł, z czego 5 010 697 zł to udział środków unijnych z RPO WM.

Zakres rzeczowy przebudowy drogi, której zakończenie planowane jest na 31 października 2021 roku obejmuje odcinek 4 km 353 m położony w Gminie Miechów oraz odcinek 5 km 847 m na terenie Gminy Słaboszów.

W zakresie prac przewidziano:

 • poszerzenie jezdni,
 • lokalne wzmocnienie konstrukcji drogi,
 • odtworzenie rowów przydrożnych i odpływowych wraz z lokalnym umocnieniem elementami betonowymi,
 • przebudowę zjazdów do nieruchomości wraz z wymianą rur przepustowych i wykonaniem murków czołowych,
 • oczyszczenie i przebudowę przepustów drogowych,
 • roboty budowlane na 4 obiektach mostowych w m. Kalina Mała, Kalina Wielka, Śladów,
 • budowę chodnika w miejscowości Kalina Wielka,
 • zatokę postojową przy Ośrodku Zdrowia w Kalinie Wielkiej,
 • wykonanie pobocza z kostki betonowej w Kalinie Wielkiej,
 • wykonanie peronów przystankowych w miejscach istniejących przystanków komunikacji zbiorowej,
 • budowę i przebudowę zatok autobusowych,
 • wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej,
 • utwardzenie poboczy,
 • ustawienie barierek ochronnych,
 • wymianę barier sprężystych,
 • wymianę oznakowania pionowego,
 • oznakowanie przejścia dla pieszych w m. Kalina Wielka znakami aktywnymi, panelowymi D-6,
  dostosowanie chodników na przejściach dla pieszych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (osób niewidomym i słabowidzącym)
 • wymianę ekranów akustycznych w m. Kalina Wielka.

Inwestycja realizowana w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”

Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa
Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa
Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne

do góry