godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Sesja Powiatowa w Dniu Samorządu Terytorialnego z medalem, życzeniami i sprawami drogowymi w tle

Sesja Powiatowa w Dniu Samorządu Terytorialnego z medalem, życzeniami i sprawami drogowymi w tle

27 Maja 2022
Sesja Powiatowa w Dniu Samorządu Terytorialnego z medalem, życzeniami i sprawami drogowymi w tle

Sesja Rady Powiatu 27 maja poświęcona była nie tylko tematom drogowym, zgodnie z przyjętym planem pracy Rady, ale miała też charakter podniosły i uroczysty. Na początku obrad Monika Makulska, prowadząca od lat zawodową rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego, uhonorowana została Medalem „Polonia Minor”. Były też życzenia i gratulacje z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Medal „Polonia Minor” wręczał Mirosław Dróżdż, radny Sejmiku Wojewódzkiego oraz Starosta Jacek Kobyłka i Przewodniczący Rady Powiatu - Krzysztof Świerczek, który wygłosił laudację o uhonorowanej. Monika Makulska od 15 lat pełni w naszym powiecie funkcję zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego. Posiada wykształcenie wyższe przydatne w pracy, ukończone na kierunku pedagogika opiekuńcza. Przez wspomniany okres lat miała pod opieką 42 dzieci. Większość z nich to były niemowlęta lub noworodki, z których część dodatkowo obarczona była różnymi wrodzonymi schorzeniami i niepełnosprawnościami. Warto przy tym podkreślić, iż Pani Monika samodzielnie oddaje swej pracy całe swoje serce. Pracuje 24 godziny na dobę. Jest osobą otwartą, empatyczną, łatwo nawiązującą kontakt społeczne. Swoją wieloletnią pracą niejednokrotnie pokazała, że zasługuje na uznanie i odznaczenia. Jednym z nich jest „Srebrny Krzyż Zasługi” otrzymany w 2016 r. od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Z racji Dnia Samorządu Terytorialnego zbiegającego się z obradami, ze strony włodarzy powiatu padły słowa gratulacji i życzeń. Starosta Miechowski Jacek Kobyłka i Przewodniczący Rady Krzysztof Świerczek złożyli na ręce radnych, naczelników i pracowników Starostwa serdeczne podziękowania i głębokie wyrazy uznania za wszelkie wspólne działania na rzecz Mieszkańców Powiatu Miechowskiego. Życzyli zdrowia, satysfakcji z samorządowej służby, spokoju i pokoju w tych trudnych czasach, siły i determinacji w rozwiązywaniu codziennych problemów naszej umiłowanej Małej Ojczyzny. Dziękowali także za wszelkie pomysły, inicjatywy, uwagi i porady, aby życzliwość i uznanie społeczne stanowiły największą nagrodę za podjęty wspólnie trud na rzecz rozwoju Powiatu Miechowskiego. Wraz z życzeniami każdy otrzymał na pamiątkę grafiki Zbigniewa Hołdy prezentujące zabytki ziemi miechowskiej.

W zasadniczej części obrad, sprawozdanie z wykonania zadań drogowych na sieci dróg powiatowych w 2021 roku przedstawił p.o. dyr. Zarządu Dróg Powiatowych - Krzysztof Szarek. Ogółem wydatki na ten cel wyniosły ponad 24,5 mln zł, z czego na przebudowę i remonty dróg powiatowych ponad 20 mln 187 tys zł. Samo bieżące utrzymanie dróg kosztowało ponad 1,8 mln zł.

Poprzedni rok obfitował w inwestycje na drogach powiatowych. Z udziałem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego zakończono realizowaną od 2018 roku inwestycję pn. „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej północnej części Powiatu Miechowskiego do projektowanej drogi ekspresowej S7 w węźle „Książ” poprzez: budowę nowego odcinka drogi powiatowej nr 1217K , w m. Wielka Wieś, dł. 1,815 km, przebudowę drogi powiatowej nr 1217K na odcinku Wielka Wieś - Książ Mały - Moczydło, dł. ok. 7,733 km. W sumie całe to zadanie realizowane od 2018 roku kosztowało ponad 12,8 mln zł, z czego udział środków RPO WM - 6 mln 655 tys. zł, powiatu - 3 mln 230 tys. zł, gminy Książ Wielki - 2 mln 921 zł.

Z RPO wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 1224K Bukowska Wola - Działoszyce dł. 10,2 km. Całkowita wartość inwestycji to 7 mln 835 tys. zł, z czego udział środków unijnych - 5 mln 01 tys. zł, a samorządów - 1 mln 908 tys. zł (powiat), 916 tys. zł (gmina Słaboszów).

Kolejne dwa ważne i kosztowne zadania drogowe wykonane w 2021 roku to przebudowy dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych z wykorzystaniem pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - przebudowa ul. Podzamcze w Miechowie oraz przebudowa drogi Racławice - Janowiczki. Odpowiednio ul. Podzamcze kosztowała 1 mln 872 tys. zł (RFDS - 1 mln 275 tys. zł, powiat - 299 tys. zł, gmina Miechów - 298 tys. zł), a droga do historycznych Janowiczek - 5 mln 364 tys. zł (3 mln 168 tys. zł, powiat - 1 mln 98 tys., gmina Racławice - 1 mln 97 tys. zł). Ponadto za prawie 600 tys. zł powiat wspólnie z gminami Charsznica, Miechów, Gołcza tzw. systemem 50/50 przebudował bądź wyremontował 3,1 km dróg.

Krzysztof Szarek przestawił również plan zadań drogowych na bieżący 2022 rok. Większość z zaplanowanych tegorocznych nakładów na prawie 29 mln zł, znów stanowić będzie przebudowa dróg i mostów - 24 mln 762 tys. zł, z czego 18 mln 350 tys. zł na zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Warto przypomnieć, iż zaplanowano również budowę tzw. bezkolizyjnego skrzyżowania w Uniejowie Rędziny, czyli wiaduktu nad LHS (kosztorys ponad 8,6 mln zł) Na dokumentację do przyszłych inwestycji drogowych przeznaczone zostało prawie 2 mln zł.

Podsumowując sprawy drogowe, Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił uwagę, iż nasz powiat na tle innych porównywalnych powierzchnią jest wyjątkowy pod względem długości dróg. Ma ich ponad 450 km. Inne porównywalne mają znacznie krótszą sieć drogową,a np. pięciokrotnie większy Powiat Krakowski ma 750 km. To oddaje skalę nakładów budżetowych właśnie na drogi powiatowe.

Janusz Skóra, naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, przedstawił informację w zakresie regularnego przewozu osób na terenie Powiatu Miechowskiego. Z Miechowa dziennie wykonywanych jest łącznie 388 kursów autobusowych oraz powrotnych do Miechowa 383 kursy autobusowe. Ilość wykonywanych kursów zdaniem naczelnika jest wystarczająca dla zaspokojenia potrzeb przewozowych mieszkańców naszego powiatu.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry