godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Spada liczba gospodarstw, a rośnie ich średnia powierzchnia. Prawie 47,5 mln dopłat dla rolników Powiatu Miechowskiego

Spada liczba gospodarstw, a rośnie ich średnia powierzchnia. Prawie 47,5 mln dopłat dla rolników Powiatu Miechowskiego

25 Listopada 2022
Spada liczba gospodarstw, a rośnie ich średnia powierzchnia. Prawie 47,5 mln dopłat dla rolników Powiatu Miechowskiego

Sytuacja na wsi i w rolnictwie w Powiecie Miechowskim była przewodnim tematem sesji powiatowej, która odbyła się 24 listopada. Przedstawiając garść danych opisujących specyfikę gospodarki rolnej w Małopolsce i na Miechowszczyźnie, do tematyki wprowadziła Joanna Struzik, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rynku Pracy Starostwa.

Z Powszechnego Spisu Rolnego z 2020 roku wynika, iż w Małopolsce nastąpił spadek liczby gospodarstw rolnych (o 17,6 %), przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni. Zmniejszyło się pogłowie głównych grup zwierząt gospodarskich. Spadła liczba ciągników oraz opryskiwaczy, natomiast wzrosła liczba kombajnów zbożowych i ziemniaczanych. Mniej niż jedna piąta gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego uzyskiwała główne dochody z prowadzonej działalności rolniczej. Odnotowano zmiany w strukturze gospodarstw rolnych. Udział gospodarstw o powierzchni 1-5 ha użytków rolnych (UR) w ogólnej liczbie gospodarstw zmniejszył się o 3,9% Udziały gospodarstw należących do pozostałych grup obszarowych wzrosły w porównaniu z danymi z 2010 r., w tym w największym stopniu gospodarstw dużych o powierzchni 20-50 ha UR (o 0,8 %) oraz gospodarstw średnich o powierzchni 10-15 ha UR (o 0,7 %). W 2020 r. średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie wyniosła 4,4 ha (3,9 ha w 2010 r.). W kraju odnotowano wzrost z 9,8 ha do 11,4 ha.

Powszechny Spis Rolny 2020 pokazuje, iż średnia wielkość gospodarstwa rolnego w Powiecie Miechowskim wynosi 8,09 ha. Najmniej funkcjonuje -90 - gospodarstw do 1 ha włącznie, a najwięcej w przedziale 1-5 ha (3 078). Kolejno liczba gospodarstw wg areału wynosi: 5-10 ha - 1 707, 10-15 ha - 637, 15 ha i więcej - 666.

Działalność miechowskiego Oddziału Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa przedstawił kierownik tej jednostki - Jarosław Matias. Oddział wykonuje zadania ustawowe w trzech podstawowych zakresach tematycznych: nadzór fitosanitarny, nadzór nad ochroną roślin i kontrola jakości nawozów i produktów wspomagających uprawę roślin. W 2022 roku miechowski Oddział WIORiN prowadził kontrole występowania wielu chorób i szkodników roślin uprawnych i pobierał próby w celu wykonania stosownych badań laboratoryjnych. Kontrolował również punkty sprzedaży środków ochrony oraz sprawował nadzór nad stanem technicznym sprzętu służącego do ich stosowania. W ewidencji posiada 1670 opryskiwaczy, w tym 1392 z aktualnym badaniem technicznym. Takich badań w 2022 roku przeprowadzono 437. Odbyło się także 7 szkoleń uprawniających do stosowania środków ochrony roślin, w których wzięło udział 200 osób.

Jan Biesaga, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miechowie i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Miechowskiego, mówił o funduszach i instrumentach wsparcia Agencji dla rolników Miechowszczyzny. W ramach płatności bezpośrednich w 2022 wpłynęło 6 094 wniosków obszarowych. Było również m.in. 965 wniosków dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW). Jednocześnie BP ARiMR w Miechowie zakończyło obsługę wniosków z kampanii 2021. Na mocy decyzji na konta rolników Powiatu Miechowskiego wypłacono m.in. prawie 47,5 mln zł z płatności bezpośrednich, a ponad 1,4 mln zł z ONW. ARiMR prowadzi szereg innych działań wsparcia rolników, w tym dobrostan zwierząt (ponad 184 tys. zł wypłaconych z kampanii 2021) oraz szereg innych dopłat. Dofinansowuje również działalność statutową KGW. W 2022 roku wpłynęły 43 wnioski kół działających na ziemi miechowskiej, którym wypłacono pomoc w kwocie 234 tys zł.

Kierownik ARiMR Jan Biesaga wspomniał na sesji również o wsparciu pszczelarzy, programach zalesieniowych, dopłatach do nawozów, pomocy na utrzymanie pogłowia tuczników, finansowej za szkody w uprawach spowodowanych niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi i innych projektach realizowanych przez ARiMR.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry