godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Spotkanie Starosty Miechowskiego Krzysztofa Świerczka oraz Wicestarosty Jerzego Pułki z Wojewodą Małopolskim Krzysztofem Klęczarem

Spotkanie Starosty Miechowskiego Krzysztofa Świerczka oraz Wicestarosty Jerzego Pułki z Wojewodą Małopolskim Krzysztofem Klęczarem

13 Czerwca 2024
Spotkanie Starosty Miechowskiego Krzysztofa Świerczka oraz Wicestarosty Jerzego Pułki z Wojewodą Małopolskim Krzysztofem Klęczarem

12 czerwca br. Starosta Miechowski Krzysztof Świerczek oraz Wicestarosta Jerzy Pułka spotkali się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie z Wojewodą Małopolskim Krzysztofem Klęczarem. W spotkaniu tym uczestniczył również pełnomocnik wojewody do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Maciej Ostrowski.

Podczas dyskusji poruszano wiele tematów, jednak wiodącym były sprawy związanych z tworzeniem strefy aktywności gospodarczej na terenie powiatu miechowskiego, przy węźle trasy S7 w Książu Wielkim. Z tego powodu, z inicjatywy wojewody Krzysztofa Klęczara 21 czerwca br. odbędzie robocze spotkanie w Starostwie Powiatowym w Miechowie, z udziałem Wojewody Małopolskiego, Starosty Miechowskiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie oraz przedstawicieli podmiotów biorących udział w pracach projektowych, w celu omówienia postępu prac przygotowawczych, a także problemów związanych z realizacją tego projektu.

Podczas spotkania omówiono również perspektywy naboru wniosków ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2025 oraz innych programów służących dofinansowaniu budowy, przebudowy lub remontów dróg powiatowych czy gminnych.

Podniesiono również temat funkcjonowania Terenowego Punktu Paszportowego w Miechowie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W tej kwestii Lucyna Gajda - Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przedstawiła Starostom szczegółowe dane statystyczne dotyczące liczby wnioskujących o wydanie paszportu, a także stan zatrudnienia we wszystkich terenowych biurach paszportowych województwa małopolskiego.

Podsumowaniem spotkania było zaproszenie skierowane przez Starostów do Pana Wojewody, na wspólne spotkanie z wójtami oraz burmistrzami powiatu miechowskiego. Spotkanie to odbędzie się 21 czerwca 2024 r. o godz. 14-tej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Miechowie.

do góry