godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Stan środowiska przyrodniczego w powiecie miechowskim

Stan środowiska przyrodniczego w powiecie miechowskim

2 Grudnia 2019
Stan środowiska przyrodniczego w powiecie miechowskim

Wiodącym tematem sesji Rady Powiatu, która odbyła się w czwartek 28 listopada 2019 r., był stan środowiska przyrodniczego ziemi miechowskiej i całej Małopolski, w tym jakość powietrza oraz wód powierzchniowych.

Do tematyki wprowadził Czesław Mardaus, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rynku Pracy wspominając, iż jakość życia mieszkańców naszego powiatu jest uzależniona i ściśle związana z jakością powietrza, wód i gleb. - "Aby produkty rolne wytwarzane na Miechowszczyźnie spełniały standardy europejskie, musimy wiedzieć, w jakim środowisku są wytwarzane" - podkreślał.

Powyższe aspekty przedstawił Ryszard Listwan, zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Z danych zebranych przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zebranych w rocznej ocenie jakości powietrza za 2018 rok wynika m.in., iż stolica naszego powiatu (Gmina Miechów) znajduje się w obszarze przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 oraz poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5.

Na sesji można było również zapoznać się z oceną stanu wód powierzchniowych, zarówno w Małopolsce, jak w samym Powiecie Miechowskim. Według pomiarów z trzech punktów kontrolnych zlokalizowanych na rzekach Nidzica (w Dziaduszycach), Szreniawa (w Smrokowie) i dopływie Nidzicy spod Kościejowa w Słupowie, wypadkowa ocena końcowa tzw. jednolitych części wód powierzchniowych (jcwp) jest zła.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry