godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Sukcesy, osiągnięcia i wyniki szkół Powiatu Miechowskiego na październikowej sesji

Sukcesy, osiągnięcia i wyniki szkół Powiatu Miechowskiego na październikowej sesji

27 Października 2023
Sukcesy, osiągnięcia i wyniki szkół Powiatu Miechowskiego na październikowej sesji

Tematy oświatowe były wiodącym tematem sesji Rady Powiatu Miechowskiego, która odbyła się 26 października. Informację na temat realizacji zadań oświatowych realizowanych w roku szkolnym 2022/2023 - w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Miechowski, przedstawił Leonard Mazur, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. O swoich szkołach i placówkach opowiadali również poszczególni dyrektorzy.

Powiat Miechowski jest organem prowadzącym dla następujących szkół i placówek oświatowych:

 • Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie
 • Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie
 • Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jaksy herbu Gryf w Zagorzycach
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miechowie
 • Bursa Szkolna w Miechowie

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie

Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie przedmiotów ogólnokształcących. Programy wybranych przedmiotów realizowane są w zakresie rozszerzonym - język polski, język angielski, matematyka, informatyka, fizyka, biologia, chemia, historia. Absolwenci szkoły zdają egzamin maturalny. Aktualnie w szkole jest 598 uczniów w 19 oddziałach, szkoła zatrudnia 49 nauczycieli (51,53 etatów przeliczeniowych)

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie

W skład Zespołu Szkół Nr 1 wchodzą następujące typy szkół:

 1. Technikum, kształcące w zawodach:
  1. Technik ekonomista - specjalizacja: zastosowanie technologii informatycznej w zarządzaniu firmą lub prowadzenie biura rachunkowego.
  2. Technik handlowiec - specjalizacja: handel internetowy
  3. Technik geodeta - specjalizacja: gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne
  4. Technik żywienia i usług gastronomicznych- specjalizacja: dietetyka i żywność ekologiczna.
  5. Technik logistyk - specjalizacja: technologie informatyczne w logistyce.
 2. Branżowa Szkoła I Stopnia (wielozawodowa) dla pracowników młodocianych.
 3. Szkoła Policealna:
  1. prowadzona w formie zaocznej, kształcąca w zawodzie:
   1. Technik administracji
   2. Technik usług kosmetycznych
  2. prowadzona w formie stacjonarnej, kształcąca w zawodzie opiekun medyczny.

W Zespole Szkół utworzone jest Publiczne Centrum Kształcenia Zawodowego. Aktualnie w szkole jest 870 uczniów i słuchaczy w 31 oddziałach, szkoła zatrudnia 70 nauczycieli (73,52 etatów przeliczeniowych)

Zespół Szkół Nr 2 w Miechowie

W skład Zespołu Szkół Nr 2 wchodzą następujące typy szkół:

 1. Technikum - kształcenie w zawodach:
  1. Technik hotelarstwa
  2. Technik żywienia i usług gastronomicznych
  3. Technik teleinformatyk
  4. Technik spedytor
  5. Technik pojazdów samochodowych
  6. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 2. Branżowa Szkoła I Stopnia - kształcenie w zawodach:
  1. Mechanik pojazdów samochodowych
  2. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 3. Branżowa Szkoła II Stopnia - kształcenie w zawodach:
  1. Technik pojazdów samochodowych
  2. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 4. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

Aktualnie w szkole jest 650 uczniów i słuchaczy w 29 oddziałach, szkoła zatrudnia 56 nauczycieli (67,5 etatów przeliczeniowych)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jaksy herbu „Gryf” w Zagorzycach

W placówce funkcjonują następujące szkoły oraz inne formy wsparcia:

 1. Szkoła Podstawowa Specjalna
  Oddziały dla uczniów z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej
  Oddziały dla uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej
 2. Szkoła Przysposabiająca do Pracy Specjalna
  Oddziały dla uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej
 3. Branżowa Szkoła I Stopnia
  Oddziały dla uczniów z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej
 4. Wczesne Wspomaganie Rozwoju - dzieci w wieku przedszkolnym
 5. Świetlica szkolna
 6. Internat

Aktualnie w placówce jest 42 uczniów w Szkole Podstawowej, 21 w Branżowej Szkole I Stopnia, 11 w Szkole Przysposabiającej do Pracy, 22 wychowanków w Internacie, 7 dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju, placówka zatrudnia 30 nauczycieli i wychowawców, (35,83 etatów przeliczeniowych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miechowie

Rodzaje wykonywanej pracy:

 1. Diagnozy
 2. Terapia - psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, biofeedback
 3. Interwencja kryzysowa
 4. Wsparcie szkół i rodziców - konsultacje z rodzicami, konsultacje z nauczycielami, konsultacje z pedagogami i psychologami szkolnymi.
 5. Orzekanie - o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie nauczania indywidualnego.
 6. Opiniowanie

Aktualnie placówka zatrudnia 13 nauczycieli (13,75 etatów przeliczeniowych)

Bursa Szkolna w Miechowie

W placówce przebywa 37 wychowanków w tym z:

 • powiatu miechowskiego - 3,
 • powiatu zawierciańskiego - 15,
 • powiatu jędrzejowskiego - 10,
 • powiatu pińczowskiego - 3,
 • powiatu krakowskiego - 3,
 • powiatu kazimierskiego - 2
 • oraz po jednym wychowanku z powiatów olkuskiego oraz brzeskiego.

Wychowankowie Bursy Szkolnej pobierają naukę w szkołach ponadpodstawowych :

 • Liceum Ogólnokształcące - 6
 • Zespół Szkół nr 1 - 24
 • Zespół Szkól nr 2 - 7

Bursa zapewnia zakwaterowanie (nocleg, wyżywienie) oraz fachową opiekę i wsparcie pedagogiczne dla wychowanków. Wychowankowie korzystają z pokoi dwu-. trzy- oraz czteroosobowych. W placówce funkcjonuje Szkolne Schronisko Młodzieżowe Placówka zatrudnia 6 wychowawców (4,8 etatów przeliczeniowych)

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Miechowski:

Do szkół prowadzonych przez Powiat Miechowski na rok szkolny 2023/2024 zrekrutowano następujące ilości uczniów:

 • Liceum Ogólnokształcącego w Miechowie 156 uczniów, utworzono 5 oddziałów
 • Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie 222 uczniów, utworzono 8 oddziałów
 • Zespół Szkół Nr 2 w Miechowie 144 uczniów, utworzono 6 oddziałów

Ogółem do szkół prowadzonych przez Powiat Miechowski zrekrutowano 522 uczniów, utworzono 19 oddziałów.
W 2023 roku szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Miechowski ukończyło 473 uczniów (16 oddziałów).

Wyniki egzaminu maturalnego - wszystkie sesje:

Egzamin maturalny w roku 2023 był zdawany w dwóch formułach:

 • Formuła 2015 - Technika 4 letnie (na podbudowie gimnazjum
 • Formuła 2023 - Licea Ogólnokształcące 4 letnie (na podbudowie szkoły podstawowej)

Formuła 2015 - Technika 4 letnie (na podbudowie gimnazjum)

 • Zdawalność w kraju: 81,5%
 • Zdawalność w województwie małopolskim: 86,6%

W formule 2015 egzamin maturalny był zdawany w 238 szkołach na terenie województwa małopolskiego, w niektórych szkołach wyniki egzaminu były jednakowe, stąd szkoły zostały pogrupowane w 45 pozycjach.

 • Technikum w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie znalazło się na 17 pozycji, 84 % zdawalności.
 • Technikum w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie znalazło się na 33 pozycji, 64 % zdawalności.

Formuła 2023 - Licea Ogólnokształcące 4 letnie (na podbudowie szkoły podstawowej)

 • Zdawalność w kraju: 94,6%
 • Zdawalność w województwie małopolskim: 95,9%

W formule 2023 egzamin maturalny był zdawany w 187 szkołach na terenie województwa małopolskiego, w niektórych szkołach wyniki egzaminu były jednakowe stąd według procentowego kryterium zdawalności szkoły zostały pogrupowane w 37 pozycjach.

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie znalazło się na 2 pozycji, 99 % zdawalności.

Wyniki egzaminu zawodowego:

 • Średnia zdawalność egzaminów zawodowych w skali kraju na przestrzeni minionych lat kształtowała się na poziomie 74,69
 • Średnia zdawalność egzaminu zawodowego w Województwie Małopolskim w sesji letniej 2023 roku - 87 %

W szkołach prowadzonych przez powiat Miechowski zdawalność egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2022/2023 przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie

 • Dyplom zawodowy uzyskało 97% absolwentów technikum oraz 90 % absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia.
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowej (po zdaniu egzaminu z I kwalifikacji) uzyskało 98 % uczniów Technikum.

Zespół Szkół Nr 2 w Miechowie

 • Dyplom zawodowy uzyskało 81% absolwentów technikum oraz 79 % absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia.
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowej (po zdaniu egzaminu z I kwalifikacji) uzyskało 81 % uczniów Technikum.

Szczególne osiągnięcia szkół w skali kraju w roku szkolnym 2022/2023

Ranking najlepszych szkół w Polsce prowadzony przez Fundację Perspektywy. W rankingu znalazły się następujące szkoły prowadzone przez Powiat Miechowski:

 • Technikum funkcjonujące w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie - pozycja 486 wskaźnik 47,58

Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.
W rankingu Techników wyróżniono 500 najlepszych szkół tego typu w Polsce.

Liceum Ogólnokształcące w Miechowie - pozycja 812 wskaźnik 38,27

Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.
W rankingu Liceów Ogólnokształcących wyróżniono 1000 najlepszych szkół tego typu w Polsce.

Do sporządzenia rankingu techników i liceów ogólnokształcących wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

Projekty realizowane w szkołach

W szkołach realizowane są projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz z Budżetu Państwa, które umożliwiają uczniom zdobycie dodatkowych kwalifikacji, zwiększających szanse na rynku pracy oraz były prowadzone inwestycje poprawiające standardy nauczania.

„Małopolska Chmura Edukacyjna” - projekt umożliwiał uczniom kontakt z uczelniami wyższymi. Wyższe uczelnie prowadziły zajęcia dla uczniów w formie zdalnej, organizowały wyjazdowe zajęcia warsztatowe na uczelniach - w obszarach kształcenia ogólnego i zawodowego.

 • Wartość projektu w obszarze kształcenia 339.488,82 zł. (85 % środki Unii Europejskiej, 5 % Budżet państwa, 10% wkład własny)
 • Wartość sprzętu do prowadzenia zajęć - zainstalowanego w szkołach 656.068,98 zł. ((85 % środki Unii Europejskiej, 5 %
 • Budżet państwa, 10% wkład własny)
 • Okres realizacji zajęć 2018-2023

W projekcie uczestniczyły następujące szkoły:

 • Liceum Ogólnokształcące w Miechowie (obszarze kształcenia ogólnego)
 • Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie (w obszarach kształcenia ogólnego i zawodowego)
 • Zespół Szkół Nr 2 w Miechowie (w obszarze kształcenia zawodowego)

Projekty realizowane w poszczególnych szkołach i placówkach:

Liceum Ogólnokształcące w Miechowie - Projekt “Humine”

W ramach projektu przeprowadzana jest transformacja cyfrowa szkoły. Przeprowadzane są zmiany na polach - metodyki nauczania, podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli, dobrostanu nauczycieli i uczniów oraz organizacji szkoły oraz infrastruktury cyfrowej. Wartość projektu 90.000,00 zł

Projekt „Erasmus”

W ramach projektu 20 nauczycieli szkoły wyjechało na pięciodniowe warsztaty do Splitu w Chorwacji. Nauczyciele uczestniczyli w zajęciach, obserwując lekcje prowadzone przez swoich chorwackich odpowiedników. Zwiedzali ciekawe miejsca i poznawali lokalną kulturę. Wartość projektu 122.590,00 zł
Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Modernizacja pracowni chemicznej - poprzez wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne o wartości 42.000,00 zł

Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna.

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie

Projekt „Zagraniczna praktyka zawodowa moją szansą na sukces”. Wartość projektu: 276.057,16 zł (85 % środki UE, 5% środki BP, 10 % WW). Okres realizacji: 2019 r. - 30.12.2022 r. Cele projektu odbycie przez uczniów stażu zagranicznego, zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku, rozwijanie umiejętności językowych, zwiększających szanse na uczestnictwo na europejskim rynku pracy, rozwój osobisty uczniów, poprawa ich samooceny i pewności siebie. Grupa 25 uczniów Technikum kształcąca się w zawodach: technik geodeta, technik handlowiec, technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbyła czterotygodniową praktyczną naukę zawodu (staże zagraniczne) w miejscowości Rethymno na Krecie - Grecja.

Projekt „Europejski staż zawodowy pewnym startem w przyszłość”. Wartość projektu: 303 693,92 zł. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027. Projekt będzie realizowany w okresie 01.10.2023 - 30.09.2024. Partnerem projektu jest firma IFOM z siedzibą w Bolonii (W roku szkolnym 2022/2023 opracowano i złożono wniosek oraz pozyskano środki na realizację projektu)

Projekt „Czas na Europejski staż zawodowy”. Wartość projektu: 390784,61 zł. Zatwierdzony kolejny wniosek do realizacji z programu Erasmus + w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie. Przyznano dofinansowanie z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Projekt ,,Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” nr RPMP.10.02.03-12040490/16, w ramach 10. Osi Priorytetowej: Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Poniesione wydatki 54650,93 zł. Celem projektu w zakresie komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze żywność jest zapewnianie uczniom techników możliwości poszerzenia wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych. W projekcie uczestniczyli uczniowie, kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, dla których prowadzone były zajęcia w formie on-line, przy współpracy z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Technologii Żywności z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń technologii informacyjnej, tj. sprzętu do wideokonferencji.

Trwałość projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2" w ramach 10 Osi Priorytetowej: Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 - Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 - Kształcenie zawodowe uczniów - SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.10.02.02-12-0038/19. Poniesione wydatki: 17317,08 zł. Celem projektu było przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy poprzez zapewnienie im warunków do wszechstronnego rozwoju i zdobywania rzetelnej wiedzy zgodnej z potrzebami rynku pracy, a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie.

Projekt ,,Młodzieżowy Uniwersytet Ekonomiczny’’. Celem projektu było przygotowanie uczniów do studiowania na Uniwersytecie Ekonomicznym i zacieśnienie współpracy z uczelniami wyższymi.

Projekt „Lekcje z ZUS”. Uczniowie podczas projektu zdobyli wiedzę na temat zasad funkcjonowania ubezpieczeń społecznych od kształtowania się systemu ubezpieczeń w Polsce poprzez rolę, zadania ZUS-u, system emerytalny, świadczenia, rejestrację firmy i obowiązki przedsiębiorcy. .

Projekt „Ostatni dzwonek dla klimatu”. Zajęcia poświęcone były problematyce zmian klimatu oraz działaniom mającym za zadanie minimalizację negatywnych skutków tych zmian.

Ponadto realizowane projekty:

 • „Bezpieczna Szkoła” - w zakresie przestrzegania procedur bezpieczeństwa.
 • „Mądre żywienie - zdrowe pokolenie”- projekt badawczo-edukacyjny, kształtowanie umiejętności i postaw związanych ze zdrowym stylem życia.
 • „Kultura bezpieczeństwa” - Poznaj swoje prawa w pracy - program realizowany przy współpracy Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Program „Technik ekonomista to proste”.
 • Program „Poznaję, dbam i wpływam na środowisko”.
 • Program „Ekologiczna szkoła”.

Programy profilaktyczne:

 • ARS - czyli jak dbać o miłość?” - Ogólnopolski program edukacyjny stanowiący część profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków odurzających.
 • Profilaktyka HIV/AIDS, Program „Podstępne WZW”, Program „Wybierz Życie - Pierwszy Krok”.
 • Program „Znamię? Znam je!”.

Zespół Szkół Nr 2 w Miechowie

Programy Ministerstwa Obrony Narodowej:
Podpisano umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej w sprawach:

 • Uruchomienia od nowego roku szkolnego 2023/2024 „Oddziału Przygotowania Wojskowego” - we wrześniu 2023 r oddział został uruchomiony
 • Utworzenia wirtualnej strzelnicy - Projekt „Strzelnica w Powiecie 2023” - 6 października 2023 roku strzelnica została oddana do użytku.

Wartość projektu 199.999,79 zł. Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa 159.000,00 zł, wkład własny 40.999,79 zł)

Ponadto:

 • Małopolski Program Stypendialny im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji 17 uczniów złożyło wnioski na stypendium, 10 uczniów otrzymało stypendium.
 • Małopolska Chmura Edukacyjna w obszarze żywność i obszarze mechaniczno-mechatronicznym
 • Prowadzenie dodatkowych kursów w  Akademii Cisco, między innymi:  IT Essentials  PC Hardware and Software; CCNA Routing and Switching; wprowadzenie do sieci CCNA Routing and Switching; podstawy routingu
  i przełączania Internet wszechrzeczy Cybersecurity Essentials
 • Współpraca z Fundacją Kultury Irlandzkiej 
 • Ogólnopolski program z języka angielskiego InstaLing 
 • Program edukacyjny PIP "Kultura bezpieczeństwa"- Poznaj swoje prawa w pracy - program realizowany przy współpracy Państwowej Inspekcji Pracy.

Programy profilaktyczne:

"Podstępne WZW", "Znamię! Znam je?", "Wybierz życie Pierwszy Krok", program "Onkoma", "Ars, czyli jak dbać o miłość" - Ogólnopolski program edukacyjny stanowiący część profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków odurzających.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miechowie

Rządowy program „Za Życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu na lata 2022-2026 - łączna wartość dotacji celowej 274.560,00 zł.

Inwestycje, programy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jaksy herbu „Gryf” w Zagorzycach

Finalizowanie budowy sali gimnastycznej z instalacją fotowoltaiczną przez Powiat Miechowski, który pozyskał dofinansowanie w ramach rządowego programu rozbudowy infrastruktury lokalnej i Polskiego Ładu w wysokości 8,2 mln złotych. 25 września 2023 roku Sala Gimnastyczna została uroczyście otwarta i oddana do użytku.

Kontynuacja wsparcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - kontynuacja partnerstwa w ramach projektu: Ośrodków Koordynacyjno-Rehabilatacyjno-Opiekuńczych - rządowy program Za Życiem. Projekt koordynowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Miechowie.

Przed Powiatem Miechowskim i dyrektorami szkół stoi parę wyzwań.

 • Inwestycyjne - budowa "łącznika" w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie, zadaszenie boiska LO w Miechowie.
 • Demograficzne - znaczący spadek absolwentów klas ósmych w Powiecie Miechowskim i związana z tym rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2024/25 (prawie 200 mniej absolwentów "podstawówek" w porównaniu do 2023/2024.

Podsumowując tematy oświatowe, Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Świerczek w imieniu swoim, Zarządu i Rady Powiatu podziękował dyrektorom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek oświatowych za ich wytężoną pracę na rzecz kształtowania umysłów i wychowania młodzieży.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

 

do góry