godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Miechowskim

Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Miechowskim

24 Października 2019
Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Miechowskim

Stopa bezrobocia w Powiecie Miechowskim na koniec sierpnia 2019 roku była na poziomie 4,1%, a liczba bezrobotnych na koniec września wynosiła 866 osób. Te i inne dane statystyczne dotyczące runku pracy na Miechowszczyźnie oraz działania podjęte przez Powiatowy Urząd Pracy w celu złagodzenia skutków bezrobocia w 2018 oraz do końca września bieżącego roku, przedstawiła w środę 23 października na sesji powiatowej - dyr. Anna Frączkiewicz.

2018 rok rozpoczął się ze stopą bezrobocia na poziomie 5,4% (przy krajowej 6,6% i wojewódzkiej 5,4%), a zakończył się spadkiem do 4,4% (5,8% w kraju i 4,7 w województwie). Zatem liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 217 osób (1%) do 945 zarejestrowanych w grudniu 2018 roku. Był to spadek większy niż w skali całego kraju, czy Małopolski. Patrząc na dynamikę bezrobocia w poprzednich 12 miesiącach, w sumie miechowski PUP zarejestrował 1781 osób, a wyrejestrował 1998, z czego 1022 z powodu podjęcia pracy, a 192 z powodu podjęcia stażu.

W ciągu trzech kwartałów 2019 roku, ilość bezrobotnych zmniejszyła się o kolejne 79 osób (866 bezrobotnych we wrześniu), a stopa bezrobocia do sierpnia spadła o 0,3% do 4,1%. Jest to spadek niższy od krajowego i wojewódzkiego, toteż stopa bezrobocia w naszym powiecie zrównała się wojewódzką, ale nadal jest nisza od ogólnokrajowej wynoszącej w sierpniu 5,2%. Do września br. Urząd zarejestrował 1183 bezrobotnych, a wyrejestrował 1262, z czego 565 z powodu podjęcia pracy, a 128 z powodu podjęcia stażu.

Jeśli chodzi o strukturę wiekową bezrobotnych do września br., to najwięcej zarejestrowanych było w wieku 25-34 lata - 248 osób. Najwięcej pozostających bez pracy posiada wykształcenie policealne i średnie zawodowe - 263 osoby. Bez żadnego stażu pracy pozostaje 225 osób, do 1 roku - 195, od 1 do 5 lat - 193 osoby.

W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie dysponował w sumie 911 ofertami pracy, z czego 402 były tzw. subsydiowane (objęte wsparciem publicznym). Do końca września bieżącego roku zanotowano razem 640 oferty, w tym 283 subsydiowane. Najpopularniejszymi zawodami poszukiwanymi przez pracodawców są: kierowcy samochodów dostawczych i ciężarowych, sprzedawcy, pomocniczy robotnik budowlanych, technicy prac biurowych (głównie staże).

Dyr. Anna Frączkiewicz zwróciła na sesji uwagę, iż nie wszyscy pracodawcy zatrudniający pracowników korzystają z usług PUP. Zgłoszenie oferty pracy jest konieczne, gdy jest realizacja wiąże się z dofinansowaniem zatrudnienia środkami publicznymi. Stąd występują znaczące różnice między liczbą osób podejmujących pracę, a liczbą ofert pracy. W 2018 roku pracę lub staż podjęło 1214 osób, przy 911 ofertach w PUP, a do września 2019 pracę podjęły 693 osoby przy 640 ofertach w PUP.

Jak zauważa dyrektor Frączkiewicz, nadal obserwowany jest spadek bezrobocia. Rynek pracy coraz bardziej staje się rynkiem pracy „pracownika” i przy stale malejącej liczbie bezrobotnych trzeba poświęcać coraz więcej czas na skuteczną pomoc pracodawcom w rekrutacji potrzebnych pracowników.

Aby zniwelować poziom niedoboru pracowników, wprowadzone zostały systemowe rozwiązania ułatwiające legalizację pracy cudzoziemców, poprzez likwidację obowiązku posiadania przez nich zezwolenia na pracę. Na to miejsce wprowadzono obowiązek rejestracji w urzędzie pracy oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Z procedury „oświadczeniowej” wyłączone zostało jednak rolnictwo. W 2018 roku miechowski PUP zarejestrował łącznie 600 oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, praktycznie w 100% dla ukraińskich obywateli. W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku napłynęły 463 oświadczenia.

Aby zalegalizować pracę m.in. w rolnictwie, od 2018 roku obowiązują tzw. zezwolenia na pracę sezonową, wydawane przez powiatowe urzędy pracy. Jeszcze rok temu miechowski PUP zarejestrował 32 wniosków o takie zezwolenia, ale już w trzech kwartałach bieżącego roku było ich 130.

Oprócz obsługi bezrobotnych, do zadań Powiatowego Urzędu Pracy doszła obsługa pracodawców i pracujących poprzez szkolenia służące podniesieniu, bądź zmianie kwalifikacji zawodowych w celu utrzymania zatrudnienia, finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W jego ramach w 2018 roku przeszkolono 132 osoby, a w bieżącym planuje się przeszkolić 620 osób.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry