godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/W Miechowie powstała Agenda Zamiejscowa Urzędu Marszałkowskiego

W Miechowie powstała Agenda Zamiejscowa Urzędu Marszałkowskiego

8 Czerwca 2021
W Miechowie powstała Agenda Zamiejscowa Urzędu Marszałkowskiego

Ważnym wydarzeniem dla Małopolski i Powiatu Miechowskiego było otwarcie 7 czerwca 2021 r. przy ul. Warszawskiej 10 w Miechowie, naprzeciw Bazyliki Grobu Bożego, Agendy Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Otwarcia dokonali marszałkowie Witold Kozłowski, Łukasz Smółka wraz z włodarzami lokalnych samorządów.

- Mamy kolejną agendę. Cieszymy się, iż jest ona zlokalizowana na północy województwa. Otwarcie agendy łączy się z nową polityką regionalną Zarządu i Sejmiku, kładącą nacisk na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego oraz terytorialnego - podkreślał marszałek Kozłowski. - Urząd Marszałkowski będzie blisko mieszkańców, nie tylko Powiatu Miechowskiego, ale i Proszowickiego - dodał wicemarszałek Łukasz Smółka życząc powodzenia pracownikom miechowskiej agendy. Radny wojewódzki Mirosław Dróżdż również nie krył zadowolenia z otwarciem się Urzędu Marszałkowskiego na północną część Małopolski.

Starosta Miechowski Jacek Kobyłka oraz Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Świerczek wręczając marszałkom pamiątkowe obrazy z Bazyliką Grobu Bożego, z którą sąsiaduje nowo otwarta Agenda Urzędu Marszałkowskiego, dziękowali za wychodzenie naprzeciw potrzebom mieszkańców naszego powiatu. Do podziękowań dołączyli samorządowcy - burmistrz Dariusz Marczewski i wójt Racławic Adam Samborski.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi i poświęceniu agendy przez ks. proboszcza Franciszka Siarka, marszałek wraz z pozostałymi uczestnikami wydarzenia przeszli do Bazyliki Grobu Bożego oraz zrewitalizowanego parku w Miechowie.

O tym, czym będzie się zajmować Agenda, mówi mieszkająca w Miechowie, p.o. kierownika tej instytucji - Anna Bałazińska, pracująca w Urzędzie Marszałkowskim już od 15 lat:

Rozpoczęcie działalności Agendy w Miechowie jest istotnym elementem składającym się na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego, które usprawni prowadzenie działań na terenie subregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego - reprezentowanie władz Województwa Małopolskiego, organizację spotkań Zarządu Województwa Małopolskiego oraz współpracę z wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, a przede wszystkim, ułatwi kontakt mieszkańców tej części regionu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

W Agendzie Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego działa Dziennik Podawczy, gdzie będzie można złożyć m. in. zadania do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, wnioski do projektu Małopolski Tele-Anioł, czy całą dokumentację do konkursów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski WM, a kierowaną do jednostek samorządu terytorialnego czy też organizacji pozarządowych.

Pracownicy Agendy zajmują się m.in. realizacją zadań z zakresu współpracy regionalnej i transgranicznej, współpracą z departamentami UMWM - właściwymi do spraw kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocji i turystyki w zakresie weryfikowania i uzupełniania oferty turystycznej województwa, współpracą z jednostkami organizacyjnymi spoza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a w szczególności z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie w zakresie świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, z samorządami lokalnymi, zawodowymi i gospodarczymi na obszarze funkcjonowania agendy i z organizacjami pozarządowymi z terenu działania agendy.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry