godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Wicemarszałek Łukasz Smółka z wizytą w powiecie miechowskim

Wicemarszałek Łukasz Smółka z wizytą w powiecie miechowskim

21 Sierpnia 2019
Wicemarszałek Łukasz Smółka z wizytą w powiecie miechowskim

W poniedziałek 19 sierpnia 2019 w powiecie miechowskim gościł Wicemarszałek Województwa Małopolskiego - Łukasz Smółka. Głównym celem wizyty członka Zarządu Województwa była wizytacja miejsc, w których realizowane są inwestycje, na które władze Małopolski przyznały dofinansowanie.

Wicemarszałek Smółka wizytował „Strefę Aktywizacji i Rehabilitacji dla Mężczyzn Niepełnosprawnych Intelektualnie”, która powstaje przy Domu Pomocy Społecznej na ul. Warszawskiej w Miechowie. Powiat miechowski realizuje ten projekt z udziałem środków unijnych z osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wicemarszałek w obecności członków Zarządu Powiatu - Pawła Osikowskiego, Rafała Pawlika, Wojciecha Domagały, Piotra Grządziela, przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Świerczka, dyrekcji i pracowników DPS oraz wykonawcy zadania, wręczył staroście Jackowi Kobyłce dodatkową promesę na budowę „Strefy” przy miechowskim DPS-ie w kwocie prawie 400 tys. zł, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Wicemarszałek tego dnia gościł również w Zagorzycach, gdzie zapoznał się z zaawansowaniem prac związanych z przebudową boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym. Inwestycja ta realizowana jest w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa - MIRS”. Jej całkowity koszt wynosi 175 765 zł. Na ten cel powiat miechowski pozyskał od Województwa Małopolskiego 70% dotację w wysokości 123 035 zł. Z własnego budżetu wyłożył pozostałe 30% - 52 729 zł.

Przy tej okazji dyr. placówki Wojciech Pengiel przypomniał o innych zadaniach realizowanych w SOSW Zagorzyce. Poza wspomnianą modernizacją boiska, w pomieszczeniach kuchennych i stołówce prowadzone są roboty modernizacyjne z rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" (dofinansowanie 80 tys. zł, koszt całego zadania - ponad 100 tys. zł). Placówka realizuje także projekty multimedialne - "Aktywna tablica" (17 500 zł) i "Ogólnopolska sieć edukacyjna - OSE"(działanie w całości finansuje budżet państwa).

Z Zagorzyc wicemarszałek Łukasz Smółka z przedstawicielami władz powiatu miechowskiego udał się do Uniejowa Parceli, by tam w Kościele św. Wita podziwiać odnowione wnętrza świątyni. Oprócz projektów z poprzednich lat, w ostatnim czasie gmina Charsznica wraz z proboszczem Parafii Uniejów Parcela ks. Kazimierzem Perzem wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o przyznanie dotacji z programu „Ochrona zabytków Małopolski” na konserwację zabytkowego ołtarza. Dotacja została przyznana na zadanie pn.„Kompleksowa renowacja drewnianego, polichromowanego i złoconego ołtarza głównego w Uniejowie Parceli”. w kwocie 56 800 zł. Całkowita wartość prac wynosi 101 598 zł. Zakres prac obejmuje konserwację architektoniczną ołtarza - elementy polichromowane, elementy złocone i srebrzone. W dalszej kolejności planowane jest wystąpienie z wnioskiem o przyznanie dotacji na renowację kamiennej kolumny z 1671 roku znajdującej się obok kościoła.

Ostatnim punktem objazdu Miechowszczyzny przez wicemarszałka Smółkę był Pogwizdów. W miejscowej zabytkowej Szkole Podstawowej, w obecności wójta gminy Charsznica Jana Żebraka, przewodniczącego tamtejszej Rady Powiatu Zdzisława Uchto i radnej Marioli Kowalskiej, przekazał staroście podpisaną umowę na scalanie gruntów Pogwizdowa. Zadanie to realizowane będzie w ramach „Wsparcia na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Scalaniem objętych będzie 485 ha. Pozyskane dofinansowanie wynosi 5 896 062 zł (100% kosztów kwalifikowanych).

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry