godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/XXX Sesja Rady Powiatu

XXX Sesja Rady Powiatu

15 Września 2021

Miechów, 15.09.2021 r.

Znak: Or BR: 0002.6.2021

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.) zwołuję Sesję Rady Powiatu w Miechowie na dzień 23.09.2021 r. godzina 1000, która odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Miechowie.
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach Sesji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu między Sesjami.
 5. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Miechowskim i działaniach podjętych przez Powiatowy Urząd Pracy w celu łagodzenia skutków bezrobocia.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Miechowskiego, wykonania planu finansowego Szpitala Św. Anny w Miechowie i Muzeum Ziemi Miechowskiej oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • sytuacji na rynku pracy w Powiecie Miechowskim,
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie lub wynajęcie przez Szpital św. Anny w Miechowie nieruchomości Szpitala,
  • wprowadzenia zmian w Statucie Szpitala św. Anny w Miechowie,
  • ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Szpitala św. Anny w Miechowie,
  • zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2021 r.,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Miechowskiego.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zakończenie obrad Sesji.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
Krzysztof Świerczek

do góry