godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Z posiedzenia Zarządu

Z posiedzenia Zarządu

19 Października 2007
Z posiedzenia Zarządu

(...) planuje rażące zaniżenie wartości punktowej kontraktu na 2008r. o 30% na leczenie na oddziałach szpitalnych, pomimo pełnej realizacji kontraktu w obecnym roku. Oznacza to, że budżet miechowskiego szpitala w przyszłym roku będzie mniejszy o ok. 3.113.000 zł. Te niepokojące zamiary stoją w oczywistej sprzeczności z deklaracjami Ministerstwa Zdrowia i władz NFZ o zwiększeniu nakładów na służbę zdrowia w 2008r. Zarząd Powiatu wyraził zaniepokojenie takim stanem rzeczy i zdecydował o wsparciu dyrekcji szpitala poprzez wystosowanie pisma protestacyjnego w tej sprawie do dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie.Gospodarz miechowskiego szpitala omówił również aktualne zarządzenie prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: pomoc doraźa i transport sanitarny - pomoc medyczna. Powyższy dokument reguluje postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń ratownictwa medycznego z dysponentami ratownictwa medycznego. Jego konsekwencją będzie m.in. funkcjonowanie od nowego roku zespołów ratownictwa podstawowego (bez lekarza) i specjalistycznego z lekarzem. W praktyce oznacza to koniec epoki ,,ambulatoriów na kółkach", czyli wyjazdów karetek do prozaicznych przypadków, np. do zakatarzonych pacjentów.Jerzy Muszyński, wicedyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie zapoznał członków zarządu z założeniami projektowymi do planowanych wniosków dot. modernizacji dróg powiatowych współfinansowanych ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w 2008r.  Konieczne standardy obejmują parametry nawierzchni drogowych, poboczy, odwodnienia, zjazdy, chodniki, podbudowy i inne elementy infrastruktury drogowej na wybranych odcinkach na szlakach drogowych w gminach Charsznica, Kozłów i Książ Wielki.Zarząd został także zapoznany z propoycjami robót modernizacyjnych na drogach powiatowych z udziałem środków własnych i partycypacji gmin na 2008r. W tym zakresie przewiduje się wykonanie prawie 10 km dróg. Oba pakiety propozycji złożonych przez dyrektora ZDP zyskały pozytywna opinię.W dalszej części posiedzenia omówiono bieżące funkcjonowanie Bursy Szkolnej na bazie wyników kontroli finansowej przeprowadzonej przez zespół ds. kontroli. Zarząd Powiatu zdecydował o ponownym rozpatrzeniu sprawy bursy pod kątem modyfikacji jej dalszego funkcjonowania, mając na uwadze aktualne wysokie koszty utrzymania tej placówki.Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję Zarządu Województwa Małopolskiego na udzielenie powiatowi miechowskiemu 65% bonifikaty na wykup budynku przy ul. Sobieskiego 8 w Miechowie, użytkowanego przez ZS Nr 1 (na razie w użyczeniu do końca roku szkolnego).

/Ryszard Nasada, rzecznik prasowy powiatu/

do góry