godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Z prac komisji Rady Powiatu

Z prac komisji Rady Powiatu

5 Listopada 2007
Z prac komisji Rady Powiatu

(...) funkcjonowanie pomocy społecznej na terenie powiatu. Przyjęto sprawozdanie z realizacji zadań w tym zakresie za 2006 r. oraz za trzy kwartały br. Istotną sprawą, rozpatrywaną podczas prac komisji, był Powiatowy Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest. Zgromadzonym szerzej tę tematykę przybliżył naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rynku Pracy Pan Czesław Mardaus. W efekcie przyjęto projekt uchwały rady dotyczący tej kwestii. Zaopiniowano także sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami oraz raport z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Miechowskiego na lata 2004-2006. W toku prowadzonych prac skupiono się nad tematyką budżetową, zreferowaną przez skarbnika powiatu – w efekcie zaopiniowano projekty zmiany w układzie wykonawczym budżetu.

/M.D./

do góry