godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl

Z sesji rady

15 Listopada 2007
Z sesji rady

(...) Dominującym tematem posiedzenia było funkcjonowanie pomocy społecznej na terenie powiatu. Obszerną problematykę tego zagadnienia przybliżyła zebranym Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Helena Kruszec. W ramach realizacji porządku obrad zatwierdzono w formie uchwał sprawozdania z realizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Miechowskiego" oraz raport z wykonania założeń "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2006". W dalszej kolejności przyjęto oświadczenia lustracyjne skarbnika oraz sekretarza powiatu, a także dokonano zmian w zapisach uchwały budżetowej. Na zaproszenie władz powiatu w posiedzeniu rady wziął udział Dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddziału Zamiejscowego w Katowicach Pan Ireneusz Baic – współautor projektu Powiatowego Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest. W przystępny sposób omówił on przyjęte założenia i nakreślił mogące pojawić w trakcie realizacji trudności. Na mocy uchwały program został zatwierdzony do wdrożenia. Sesję zakończyły odpowiedzi starosty na wniesione interpelacje.

Fot. Dyrektor PCPR Helena Kruszec oraz Dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Ireneusz Baic

/M.D./

do góry